Economie

Cijfers - Internationale handel

Door de economische crisis die intrad in 2008 daalden de in- en uitvoerwaarde van goederen flink in 2009. Daarna kwam de internationale handel weer op gang en namen de in- en uitvoerwaarde van goederen weer sterk toe. Vanaf 2012 schommelt de invoerwaarde rond 375 miljard euro, en de uitvoerwaarde rond 425 miljard euro.

Nederland heeft in 2016 voor 381 miljard euro aan goederen ingevoerd. Bijna een derde hiervan kwam op het conto van machines en vervoermaterieel. De aandelen van minerale brandstoffen en chemische producten waren elk 14 procent. De Nederlandse uitvoerwaarde van goederen bedroeg 432 miljard euro in 2016, waarvan bijna 30 procent voor rekening kwam van machines en vervoermaterieel. Chemische producten hadden een aandeel van 18 procent in de uitvoerwaarde, voeding en levende dieren bijna 14 procent.

Bij de uitvoer van voeding en levende dieren was de bijdrage van het Nederlands product relatief het grootst. Bij machines en vervoermaterieel was de wederuitvoerwaarde juist groter.

Lees verder...

Nederland importeerde in 2016 voor het meeste aan goederen uit de Europese Unie (54 procent). Veruit de hoogste waarde aan goederen komt ons land binnen vanuit Duitsland. Daarna volgen België, China en de Verenigde Staten. De invoerwaarde vanuit die landen blijft echter met 30 tot 35 miljard euro achter bij die vanuit Duitsland.

Vanuit Nederland gaat de grootste waarde aan goederen  naar de Europese Unie, bijna drie kwart in 2016. Veruit het meeste heeft Duitsland als bestemming (bijna 100 miljard euro). Ook op de plekken twee tot en met vijf van de top 10 staan EU-landen. De afzonderlijke uitvoerwaarden naar deze landen liggen echter wel aanzienlijk lager dan die naar Duitsland. De Verenigde Staten, de eerste bestemming buiten de EU, staat op plek zes.

Nederland voerde in 2016 bijna 150 miljard euro aan diensten in en 160 miljard euro uit. Dat is 15 procent meer invoer en 7 procent meer uitvoer dan in 2014. Die toename vond vooral plaats in 2015. De internationale handel in diensten is voor beide stromen in de afgelopen drie jaar meer op de Europese Unie gericht. In 2016 ging het om 66 procent van de dienstenexport en om 56 procent van de dienstenimport.

De internationale handel in diensten is divers. Zowel bij de invoer als bij de uitvoer bestaat  in 2016 ongeveer de helft van de waarde uit telecommunicatie-, computer- en informatiediensten en andere zakelijke diensten.  Bij de invoer gaat het daarnaast vaak om royalty’s (19 procent), een vergoeding voor het gebruik van intellectueel eigendom. Bij de uitvoer staan vervoersdiensten met een aandeel van 19 procent op de derde plek. Het aandeel royalty's in de exportwaarde is 13 procent.

De groei van de internationale handel in diensten in 2015 kwam vooral voort uit een piek in de handel in royalty’s in dat jaar. In 2016 herstelde het niveau van de royalty’s zich weer.

Lees verder...

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.