Economie

Cijfers - Handel en horeca

Over 2016 noteerde de detailhandel een omzetgroei van 1,9 procent en een groei van de verkopen (volume) van 1,4 procent. 2016 is het derde jaar op rij dat de omzet weer toeneemt, maar niet eerder was deze groei zo sterk. Het omzetniveau ligt echter nog wel 4 procent lager dan het hoogste niveau voor de crisis (2008). De sterke groei in 2016 dankt de branche aan het uitstekende vierde kwartaal van dat jaar, waarin  de omzet met 4,3 procent groeide.

Ook de verkopen namen met 3,2 procent flink toe. Het is ongeveer tien jaar geleden dat de detailhandel op kwartaalbasis groeicijfers van deze grootte realiseerde. Vooral de winkels in non-foodartikelen deden het goed. Consumenten hebben grote bedragen besteed bij winkels in kleding, doe-het-zelfzaken en meubelwinkels. Maar ook bij de winkels in food en online groeide de omzet in vergelijking met voorgaande kwartalen sterk.

Lees verder...

De omzetgroei in de groothandel zette in 2016 door. Op jaarbasis nam de omzet met 2,9 procent toe. In het vierde kwartaal groeide de omzet zelfs met 7,0 procent. Vrijwel alle sectoren sloten het jaar af met meer omzet. Vooral de grondstoffensector, de handel in non-food consumentenartikelen – met name sportartikelen – en de handel in metaalwaren en verwarmingsapparatuur piekten.

De sportartikelenhandel groeide met 18,8 procent, de metaalwarenhandel met 8,4 procent. Alleen de handel in ICT-apparatuur bleef met een omzetkrimp van bijna 2 procent achter op deze ontwikkeling.

Lees verder...

De omzet van de auto- en motorbranche kwam in 2016 bijna 2 procent hoger uit dan in 2015. In de personenautobranche groeide de omzet licht ondanks de teruglopende verkoop van nieuwe auto’s. De andere deelbranches in de autosector boekten wel meer omzet in 2016. Met name in de bedrijfsautobranche (11 procent omzetgroei) en de motorbranche (9 procent omzetgroei) nam de omzet aanzienlijk toe.

Ook de autoservicebedrijven en de handelaren in auto-onderdelen noteerden stijgende omzetcijfers. De omzetstijging in 2016 was zelfs de hoogste sinds 2002.

Lees verder...

Het aantal winkelvestigingen is in de afgelopen tien jaar met 4,4 procent gedaald. Er zijn vooral minder winkels in dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding dan in 2007. Het aantal webwinkels is daarentegen vervijfvoudigd.
In 2016 telde Nederland ruim 95 duizend fysieke winkelvestigingen. In 2007 waren dat er nog 100 duizend. Veel computerwinkels en winkels in kleine elektronica zoals dvd- en cd-spelers, zijn uit het straatbeeld verdwenen. Daarvan zijn er nu 20 procent minder dan in 2007.

Het aantal vestigingen van kledingzaken ging met 5 procent omlaag. Het aantal telefoonwinkels nam sinds 2007 met 37 procent toe. Het aantal warenhuizen, viswinkels en tweedehandskledingzaken nam eveneens toe, met meer dan 30 procent. Kledingzaken vormen tegenwoordig de hoofdmoot van alle tastbare winkels.

Lees verder...

Nederlandse consumenten kochten in 2016 voor ruim 1 miljard euro aan producten bij webwinkels in de Europese Unie. Dit is een groei van 25 procent ten opzichte van 2015. Consumenten kochten vooral kleding en schoenen. Duitse webwinkels zijn koploper met ruim 50 procent van de waarde van alle aankopen. Daarna volgen Groot-Brittannië met ongeveer 12 procent en België en Italië met elk ongeveer 8 procent. De overige 20 procent van de bestedingen werd gedaan bij webwinkels verspreid over vrijwel de hele Europese Unie.

Het gaat hier om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die in de Europese Unie, maar niet in Nederland gevestigd zijn.

Lees verder...

In 2016 boekte de horeca met 6,5 procent de grootste omzetstijging in tien jaar tijd. De omzet lag daarmee 18,7 procent hoger dan in 2007. Snackbars boekten de grootste omzetstijging met 36,6 procent, gevolgd door restaurants met 21,9 procent en hotels met 20,1 procent. Het omzetniveau van cafés lag in 2016 daarentegen 2 procent lager dan tien jaar eerder. Bij een forse stijging van de prijzen (bijna 30 procent) namen de verkopen (volume) met bijna 25 procent af.

Fastfoodrestaurants, waaronder fastfoodketens, thuisbezorgers, lunchrooms en ijssalons, boekten in 2016 een recordgroei van bijna 10 procent meer omzet. Het grootste deel van de omzetgroei was toe te schrijven aan het aantal verkochte consumpties (volume). Deze verkopen nemen weer (sterk) toe sinds het eerste kwartaal van 2015.

Het aantal overnachtingen in hotels steeg in 2016 met 3 miljoen, van 41,6 miljoen (2015) tot 44,6 miljoen (2016). De groei van het aantal hotelovernachtingen was ongeveer gelijk verdeeld tussen Nederlandse gasten en buitenlandse gasten.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Leeswijzer

Verklaring van tekens

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 Het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2014/’15-2016/’17 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Dinsdag 16 oktober 2018

Economie – Cijfers bouwen en wonen

In de inleidende tekst zijn enkele percentages niet juist. De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw is in 2016 9,4 procent en niet 9,2 procent. De omzet van de grond-, weg- en waterbouw ging 1,4 procent achteruit i.p.v. 1,0 procent. De omzet van kleine bedrijven steeg met gemiddeld 8,5 procent i.p.v. 8,6 procent.