Literatuur

Beer, J., en I. Deerenberg (2005). Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model. In: Bevolkingstrends, 1/2005, 46–55.

Beer, J. de (2012). Crisis in de economie, crisis in de relatie- en gezinsvorming? In: Bevolkingstrends, 12 november.

BZK (2022). Versnellen woningbouw.

CBS (2019). Ruim 1 op tien jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018. Nieuwsbericht, 26-6-2019.

CBS (2021). Bevolkingsgroei grote steden stokt door lage migratie. Nieuwsbericht, 5-1-2021.

CBS (2022). Minder gemeenten met bevolkingskrimp. Nieuwsbericht, 4-1-2022.

CBS (2022). Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio.

CBS Statline (2022). Actuele prognose.

Duin, C. van, en C. Harmsen (2009). Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose, In: Bevolkingstrends, 57(3).

Duin, C. van, en A. de Jong (2017a). Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose. In: Statistische Trends, december 2017.

Duin, C. van, en A. de Jong (2017b). Regionale bevolkings- en huishoudensprognose: methodiek prognose-intervallen. Discussion paper 21. CBS, Den Haag/Heerlen.

Huisman, C., en A. de Jong (2017). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015–2040: analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid. In: Bevolkingstrends, juni 2017.

Imhoff, E. van, and N. Keilman (1991). LIPRO 2.0: An application of a dynamic demographic projection model to household structure in the Netherlands. Swets and Zeitlinger, Amsterdam.

Jong, A. de, M. Alders, P. Feijten, P. Visser, I. Deerenberg, M. van Huis en D. Leering (2006). Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL. NAI Uitgevers, Rotterdam.

Jong, A. de, P. Feijten, C. de Groot, C. Harmsen, M. van Huis en F. Vernooij (2007). Regionale huishoudensdynamiek. NAI Uitgevers, Rotterdam.

Loke, R., en A. de Jong (2013). Regionale verschillen in sterfte verklaard. In: Bevolkingstrends, 12 februari 2013.

Middelkoop, M. van, en A. de Jong (2009). Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard. In: Bevolkingstrends, 4/2009, 63–70.

PBL themasite (2022). Themasite Regionale Bevolkingsprognose.

Rambharos, N. en G. Beets (2015). Groningen. In: De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, 206–211.

Regt, S. de, C. van Duin en L. Stoeldraijer (2021). Bevolkingsprognose: Veronderstellingen over immigratie. In: Statistische Trends, 2 juni 2021.

Riele, S. te, C. Huisman, L. Stoeldraijer, A. de Jong, C. van Duin en T. Husby (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050: Belangrijkste uitkomsten. Statistische Trends, 10 september 2019.

Robine, J.-M., J.-P. Michel and F.R. Herrmann (2007). Who will care for the oldest people in our ageing society? British Medical Journal, 334(7593), 570–571.

Star, M. van der, A. de Jong, D. Manting (2021). Vestigingspatronen van recente immigranten | PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Stoeldraijer, L., C. van Duin, S. de Regt, P. van der Reijden, S. te Riele (2021). Kernprognose 2021–2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan. In: Statistische Trends, 16 december 2021.

Stoeldraijer, L., S. te Riele, C. van Duin, P. van der Reijden (2021). Huishoudensprognose 2021–2070: Groei aantal huishoudens houdt aan. In: Statistische Trends, 16 december 2021.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.