Foto omschrijving: Max and Moritz, nieuw atractie van de Efteling.

Bijlage

I.1Regionale economische groei

2015 2016 2017 2018 2019*
%-volumeverandering bbp t.o.v. jaar eerder
COROP-gebied
Oost-Groningen –0,1 0,5 2 –3,9 1,1
Delfzijl en omgeving 3,2 –0,7 7 –4,9 –1,9
Overig Groningen –6,6 2,7 –1,4 –2,3 –1,8
Noord-Friesland –2,5 0,4 –0,7 0,7 0,2
Zuidwest-Friesland 2 1 5,5 2,7 1,5
Zuidoost-Friesland –1,6 2,6 2,4 2,4 1
Noord-Drenthe –0,2 0,4 1,1 0,1 0,4
Zuidoost-Drenthe –3,9 0 2,4 3,6 –0,4
Zuidwest-Drenthe –1 –1,5 1,9 1,9 1,1
Noord-Overijssel 1,5 2,7 2,4 3,7 1,3
Zuidwest-Overijssel 1 4,3 4,3 2,8 1,3
Twente 1,5 2,2 2,7 2,9 1,1
Flevoland 2 2,5 4,1 1,7 3,1
Almere 0,5 2,8 3,2 0,7 4,2
Flevoland-Midden 3,9 0,6 3,9 2,8 2,3
Noordoostpolder en Urk 3 5,5 7,4 2,4 1,5
Veluwe 1 2,6 3,4 1,9 1,9
Achterhoek (CR) 1,7 2,2 3,2 2,3 0,7
Arnhem/Nijmegen 1,4 1,3 2,6 2,2 0,5
Zuidwest-Gelderland 1,8 0,8 3,3 2,7 2,1
Utrecht 1,6 1,7 4,8 3,2 4,7
Utrecht-West 2,1 1 1,7 0,8 2
Stadsgewest Amersfoort 0,3 –0,7 4 3,8 2,1
Stadsgewest Utrecht 1,9 2,4 5,4 3,3 6
Zuidoost-Utrecht 1,4 2,3 3,5 3,2 2,3
Kop van Noord-Holland 1,6 0,7 0,8 0,3 1,7
Alkmaar en omgeving (CR) –1 1,1 0,2 1,2 2,5
Ijmond –5,6 –2,4 0,9 1,5 0,7
Agglomeratie Haarlem 2 1,9 2,9 1,2 0,6
Zaanstreek –3,6 3,6 0,8 3,4 2,2
Groot-Amsterdam 5 4,9 4,6 5,3 3,1
Amsterdam 4,1 5,9 4,8 5,9 3,1
Overig Agglomeratie Amsterdam 8,6 2,2 6,9 5,2 2,9
Edam-Volendam en omgeving –0,3 1,1 1,1 2 1,9
Haarlemmermeer en omgeving 7,4 3 3,5 3,9 3,6
Het Gooi en Vechtstreek 2,8 0,4 2,5 2,1 1,7
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek –0,8 –1,2 1,1 1,8 1,5
Agglomeratie ’s-Gravenhage 1,2 0,9 –0,6 0,3 2,3
Aggl.’s-Gravenhage excl. Zoetermeer 2,2 0,8 –0,8 0,1 2,4
Zoetermeer –4,8 1,7 0,6 1,3 1,3
Delft en Westland 3,3 2,9 3 2,8 1,1
Oost-Zuid-Holland 3,6 2,6 2,1 1,6 1,6
Groot-Rijnmond 4,3 1,3 2,5 2 1,4
Rijnmond 5,4 1,4 2,5 2 1,4
Overig Groot-Rijnmond –6,2 0,1 3,2 2,1 1,8
Zuidoost-Zuid-Holland 1,8 1,9 2,6 0,5 –4,4
Drechtsteden 2,2 1,9 0,9 0,7 1,5
Overig Zuidoost-Zuid-Holland 1 1,8 5,5 0,3 –14,3
Zeeuwsch-Vlaanderen 2 1 1,5 4,5 0,3
Overig Zeeland 2,8 1,6 1 2,3 1
West-Noord-Brabant 3 0,9 3,6 2,5 1,2
Midden-Noord-Brabant 2,6 2,2 3,3 2,4 1,3
Noordoost-Noord-Brabant 2,5 1,9 2,8 1,7 1,9
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 3,1 0,2 –1,7 0,7 1,8
Overig Noordoost-Noord-Brabant 1,8 3,9 7,8 2,6 2
Zuidoost-Noord-Brabant 4,9 3,2 5,6 2,6 1,1
Noord-Limburg 1,5 3 3,6 1,5 1,2
Midden-Limburg 0,4 1,5 3,9 3,1 1,1
Zuid-Limburg 5,4 4,5 1,7 0,9 –0,3

Bron:CBS

I.2Regionale economische groei

2016 2017 2018 2019*
  %-volumeverandering bbp t.o.v. jaar eerder
Nederland 2,2 2,9 2,4 1,7
 
Groningen 2,2 –0,4 –2,7 –1,4
Fryslân 1,2 1,4 1,6 0,7
Drenthe –0,3 1,8 1,8 0,3
Overijssel 2,6 2,8 3,1 1,2
Flevoland 2,5 4,1 1,7 3,1
Gelderland 1,9 3,1 2,2 1,2
Utrecht 1,7 4,8 3,2 4,7
Noord-Holland 3,6 3,7 4,2 2,7
Zuid-Holland 1,2 1,6 1,5 1,0
Zeeland 1,4 1,2 2,9 0,8
Noord-Brabant 2,2 4,1 2,3 1,4
Limburg 3,5 2,6 1,5 0,3
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 3,4 3,1 0,8 1,1
Fryslân 1,7 1,8 2,2 1,0
Drenthe 0,6 2,7 1,9 0,8

Bron:CBS

I.3Bruto binnenlands product per inwoner

2015 2016 2017 2018 2019*
  1 000 euro
Nederland 40,7 41,6 43,1 44,9 46,7
 
Groningen 42,7 40,2 41,2 42,1 42,2
Fryslân 28,2 28,5 29,5 30,9 31,9
Drenthe 28,3 28,4 29,3 30,8 31,9
Overijssel 33,2 34,5 35,8 37,7 39,3
Flevoland 30,1 31,1 32,3 33,4 35,2
Gelderland 33,9 34,8 36,3 37,8 39,3
Utrecht 49,8 50,4 52,9 55,3 57,4
Noord-Holland 52,8 54,6 56,5 59,4 62,0
Zuid-Holland 41,0 41,7 42,5 43,9 45,8
Zeeland 32,5 33,1 33,9 36,0 37,5
Noord-Brabant 40,8 41,8 43,8 45,6 47,3
Limburg 34,9 36,7 38,1 39,7 41,1
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 32,1 33,7 35,0 36,5 38,5
Fryslân 27,0 27,8 28,8 29,4 30,5
Drenthe 26,6 27,2 28,3 28,8 29,8

Bron:CBS

I.4Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)1)

2015 2016 2017 2018 2019*
mld euro
Nederland 620,8 634,8 661,6 692,6 722,2
 
Groningen 22,5 21,0 21,5 22,0 22,0
Fryslân 16,4 16,5 17,1 17,9 18,5
Drenthe 12,5 12,5 12,9 13,6 14,0
Overijssel 34,1 35,4 36,9 38,9 40,6
Flevoland 10,9 11,3 11,9 12,4 13,2
Gelderland 61,9 63,7 66,8 70,0 72,9
Utrecht 56,8 57,8 61,1 64,4 69,0
Noord-Holland 131,9 137,0 142,8 151,1 158,4
Zuid-Holland 133,3 135,8 139,7 145,1 150,7
Zeeland 11,1 11,3 11,6 12,3 12,8
Noord-Brabant 91,4 93,8 99,0 103,4 107,7
Limburg 35,1 36,7 38,2 39,6 40,9
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 16,9 17,6 18,3 19,0 20,1
Fryslân 15,7 16,1 16,7 17,5 18,2
Drenthe 11,7 11,9 12,5 13,0 13,6

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer voor de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.5Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen), 2019*1)

Landbouw Nijverheid Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Alle economische
activiteiten
mld euro
Nederland 13,3 143,4 396,2 169,1 722,2
 
Groningen 0,4 7,0 7,9 6,7 22,0
Fryslân 0,6 4,5 8,1 5,3 18,5
Drenthe 0,5 3,4 6,0 4,1 14,0
Overijssel 0,7 10,8 18,6 10,4 40,6
Flevoland 0,6 2,2 7,4 3,0 13,2
Gelderland 1,6 16,9 35,2 19,2 72,9
Utrecht 0,3 8,3 42,5 17,9 69,0
Noord-Holland 1,3 18,7 109,3 29,1 158,4
Zuid-Holland 3,2 26,7 82,1 38,8 150,7
Zeeland 0,6 3,9 5,5 2,8 12,8
Noord-Brabant 2,5 29,0 54,6 21,7 107,7
Limburg 1,1 10,9 19,0 9,9 40,9
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 0,4 5,1 7,9 6,7 20,1
Fryslân 0,6 4,2 8,1 5,3 18,2
Drenthe 0,5 3,0 6,0 4,1 13,6

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer voor de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.6Arbeidsvolume werknemers1)

2015 2016 2017 2018* 2019*
  1 000 arbeidsjaren
Nederland 5 820,0 5 929,5 6 080,5 6 268,8 6 423,7
 
Groningen 177,3 183,2 187,2 189,9 194,1
Fryslân 176,3 181,1 184,1 189,4 194,3
Drenthe 138,5 137,4 141,0 143,6 147,1
Overijssel 374,0 383,5 394,1 409,2 419,4
Flevoland 106,0 107,7 110,6 115,0 118,0
Gelderland 653,4 667,1 682,4 701,1 719,0
Utrecht 501,8 509,4 531,9 546,9 560,7
Noord-Holland 1 095,3 1 113,9 1 141,5 1 190,3 1 219,5
Zuid-Holland 1 230,8 1 251,0 1 272,4 1 304,3 1 336,4
Zeeland 108,5 109,7 110,7 114,9 117,9
Noord-Brabant 890,6 911,1 939,8 968,5 992,7
Limburg 364,5 371,6 381,8 392,8 401,9

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het voorkomen dat het weergegeven cijfer van de totale economie niet overeenstemt met de som van de provincies.

I.7Arbeidsvolume werkzame personen totaal1)

2015 2016 2017 2018* 2019*
  1 000 arbeidsjaren
Nederland 7 014,7 7 159,4 7 340,3 7 562,9 7 736,1
 
Groningen 215,8 222,5 227,0 230,8 235,5
Fryslân 228,5 234,4 238,2 244,9 250,3
Drenthe 173,0 172,9 177,2 180,6 184,5
Overijssel 449,7 461,1 473,7 490,8 501,8
Flevoland 133,3 136,1 139,7 144,9 148,2
Gelderland 796,6 814,9 833,8 856,4 876,4
Utrecht 591,6 602,3 627,1 644,8 660,3
Noord-Holland 1 317,3 1 342,9 1 376,5 1 432,4 1 465,8
Zuid-Holland 1 462,8 1 491,3 1 520,9 1 560,0 1 596,1
Zeeland 138,0 139,9 141,3 146,2 149,5
Noord-Brabant 1 068,5 1 093,8 1 126,0 1 159,6 1 186,4
Limburg 436,5 444,5 456,0 468,8 478,8

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het voorkomen dat het weergegeven cijfer van de totale economie niet overeenstemt met de som van de provincies.

I.8Arbeidsvolume van werkzame personen1)

2015 2016 2017 2018* 2019*
  mln gewerkte uren
Nederland 12 558,6 12 853,9 13 156,5 13 496,4 13 786,9
 
Groningen 381,3 393,4 402,6 408,7 416,7
Fryslân 412,2 423,7 429,7 438,8 447,6
Drenthe 309,6 311,5 317,0 323,9 330,3
Overijssel 799,7 823,7 846,4 873,1 891,9
Flevoland 242,8 247,7 253,1 262,2 267,6
Gelderland 1 428,9 1 462,1 1 494,1 1 530,7 1 564,0
Utrecht 1 050,4 1 068,4 1 107,7 1 140,2 1 166,4
Noord-Holland 2 342,9 2 390,1 2 440,6 2 520,9 2 575,6
Zuid-Holland 2 624,6 2 699,4 2 750,0 2 808,9 2 869,9
Zeeland 253,2 257,7 260,5 267,7 273,3
Noord-Brabant 1 926,3 1 976,5 2 030,4 2 078,6 2 123,9
Limburg 781,6 797,4 819,5 838,2 855,0

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het voorkomen dat het weergegeven cijfer van de totale economie niet overeenstemt met de som van de provincies.

IIIndeling bedrijfsklassen en -takken, gebaseerd op de SBI 2008

Letter Bedrijfsklassen Bedrijfstakken Vierdeling
A Landbouw, bosbouw en visserij A Landbouw, bosbouw en visserij A Landbouw, bosbouw en visserij
 
B Delfstoffenwinning B Delfstoffenwinning B-F Nijverheid
 
C Industrie C Industrie
 
D Energievoorziening D Energievoorziening
 
E Waterbedrijven en afvalbeheer E Waterbedrijven en afvalbeheer
 
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
 
F Bouwnijverheid F Bouwnijverheid
 
G Handel G-I Handel, vervoer en horeca G-N Commerciële dienstverlening
H Vervoer en opslag
I Horeca
 
J Informatie en communicatie J Informatie en communicatie
 
K Financiële dienstverlening K Financiële dienstverlening
 
L Verhuur van en handel in onroerend goed L Verhuur van en handel in onroerend goed
 
M Specialistische zakelijke diensten M-N Zakelijke dienstverlening
N Verhuur en overige zakelijke diensten
 
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten O-Q Overheid en zorg O-U Niet-commerciële dienstverlening
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
 
R Cultuur, sport en recreatie R-U Cultuur, Recreatie, overige diensten
S Overige dienstverlening
T Huishoudens
U Extraterritoriale organisaties

IIIIndeling van COROP-gebieden naar provincie en landsdeel

Nr. COROP-gebied Provincie Landsdeel
100 Oost-Groningen Groningen Noord
200 Delfzijl e.o.
300 Overig Groningen
 
400 Noord-Friesland Fryslân
500 Zuidwest-Friesland
600 Zuidoost-Friesland
 
700 Noord-Drenthe Drenthe
800 Zuidoost-Drenthe
900 Zuidwest-Drenthe
 
1000 Noord-Overijssel Overijssel Oost
1100 Zuidwest-Overijssel
1200 Twente
 
4000 Flevoland Flevoland
4001 Almere
4002 Flevoland-Midden
4003 Noordoostpolder en Urk
 
1300 Veluwe Gelderland
1400 Achterhoek
1500 Agglomeraties Arnhem en Nijmegen
1600 Zuidwest-Gelderland
 
1700 Utrecht Utrecht West
1701 Utrecht-West
1702 Stadsgewest Amersfoort
1703 Stadsgewest Utrecht
1704 Zuidoost-Utrecht
 
1800 Kop van Noord-Holland Noord-Holland
1900 Alkmaar e.o.
2000 IJmond
2100 Agglomeratie Haarlem
2200 Zaanstreek
2300 Groot-Amsterdam
2311 Amsterdam
2321 Overig Agglomeratie Amsterdam
2322 Edam-Volendam e.o.
2323 Haarlemmermeer e.o.
2400 Het Gooi en Vechtstreek
 
 
2500 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek Zuid-Holland
2600 Agglomeratie Den Haag
2601 Agglomeratie Den Haag excl. Zoetermeer
2602 Zoetermeer
2700 Delft en Westland
2800 Oost-Zuid-Holland
2900 Groot-Rijnmond
2910 Rijnmond
2920 Overig Groot-Rijnmond
3000 Zuidoost-Zuid-Holland
3001 Drechtsteden
3002 Overig Zuidoost-Zuid-Holland
 
3100 Zeeuwsch-Vlaanderen Zeeland
3200 Overig Zeeland
 
3300 West-Noord-Brabant Noord-Brabant Zuid
3400 Midden-Noord-Brabant
3500 Noordoost-Noord-Brabant
3510 Stadsgewest Den Bosh
3520 Overig Noordoost-Noord-Brabant
3600 Zuidoost-Noord-Brabant
 
3700 Noord-Limburg Limburg
3800 Midden-Limburg
3900 Zuid-Limburg
COROP-gebieden
COROP COROP-gebied en code
Oost-Groningen (CR) 0100
Delfzijl en omgeving (CR) 0200
Overig Groningen (CR) 0300
Noord-Friesland (CR) 0400
Zuidwest-Friesland (CR) 0500
Zuidoost-Friesland (CR) 0600
Noord-Drenthe (CR) 0700
Zuidoost-Drenthe (CR) 0800
Zuidwest-Drenthe (CR) 0900
Noord-Overijssel (CR) 1000
Zuidwest-Overijssel (CR) 1100
Twente (CR) 1200
Veluwe (CR) 1300
Achterhoek (CR) 1400
Arnhem/Nijmegen (CR) 1500
Zuidwest-Gelderland (CR) 1600
Utrecht (CR) 1700
Kop van Noord-Holland (CR) 1800
Alkmaar en omgeving (CR) 1900
IJmond (CR) 2000
Agglomeratie Haarlem (CR) 2100
Zaanstreek (CR) 2200
Groot-Amsterdam (CR) 2300
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2400
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2500
Agglomeratie s-Gravenhage (CR) 2600
Delft en Westland (CR) 2700
Oost-Zuid-Holland (CR) 2800
Groot-Rijnmond (CR) 2900
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 3000
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 3100
Overig Zeeland (CR) 3200
West-Noord-Brabant (CR) 3300
Midden-Noord-Brabant (CR) 3400
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 3500
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 3600
Noord-Limburg (CR) 3700
Midden-Limburg (CR) 3800
Zuid-Limburg (CR) 3900
Flevoland (CR) 4000

NB Dit is de COROP-indeling per 1-1-2019. COROP-gebieden 1700, 2300, 2600, 2900, 3000, 3500 en 4000 zijn verder opgedeeld in COROP-plusgebieden. Texel valt onder COROP 1800, de overige Waddeneilanden vallen onder COROP 0400.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Edgar Angus

Charlotte Brand

Paul Couzy

Annelie Hakkenes-Tuinman

Lieneke Hoeksma

Richard Jollie

Michel van Kooten

Hans Langenberg

Nico Mens

Mark Ramaekers

Luuk Schreven

Sidney Vergouw

Lona Verkooijen

Karolien van Wijk