Foto omschrijving: Nederland, Nijmegen, Waal, Schipper in stuurhut.

Bijlage

I.1Regionale economische groei

2016 2017 2018*
%-volumeverandering bbp t.o.v. jaar eerder
COROP-gebied
Oost-Groningen 0,5 2,0 −4,9
Delfzijl en omgeving −0,7 7,0 0,4
Overig Groningen 2,7 −1,4 −0,4
Noord-Friesland 0,4 −0,7 −0,9
Zuidwest-Friesland 1,0 5,5 5,3
Zuidoost-Friesland 2,6 2,4 2,2
Noord-Drenthe 0,4 1,1 0,7
Zuidoost-Drenthe 0,0 2,4 2,3
Zuidwest-Drenthe −1,5 1,9 2,5
Noord-Overijssel 2,7 2,4 2,8
Zuidwest-Overijssel 4,3 4,3 2,8
Twente 2,2 2,7 2,7
Flevoland 2,5 4,1 3,3
Almere 2,8 3,2 4,5
Flevoland-Midden 0,6 3,9 2,3
Noordoostpolder en Urk 5,5 7,4 1,8
Veluwe 2,6 3,4 2,9
Achterhoek 2,2 3,2 2,4
Arnhem/Nijmegen 1,3 2,6 2,2
Zuidwest-Gelderland 0,8 3,3 3,4
Utrecht 1,7 4,8 2,8
Utrecht-West 1,0 1,7 3,5
Stadsgewest Amersfoort −0,7 4,0 3,0
Stadsgewest Utrecht 2,4 5,4 2,7
Zuidoost-Utrecht 2,3 3,5 3,2
Kop van Noord-Holland 0,7 0,8 2,0
Alkmaar en omgeving 1,1 0,2 2,6
IJmond −2,4 0,9 2,6
Agglomeratie Haarlem 1,9 2,9 3,4
Zaanstreek 3,6 0,8 3,1
Groot-Amsterdam 4,9 4,6 3,4
Amsterdam 5,9 4,8 3,3
Overig Agglomeratie Amsterdam 2,2 6,9 3,2
Edam-Volendam en omgeving 1,1 1,1 2,7
Haarlemmermeer en omgeving 3,0 3,5 3,9
Het Gooi en Vechtstreek 0,4 2,5 3,5
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek −1,2 1,1 2,7
Agglomeratie 's-Gravenhage 0,9 −0,6 2,7
Aggl. 's-Gravenhage excl. Zoetermeer 0,8 −0,8 2,7
Zoetermeer 1,7 0,6 2,3
Delft en Westland 2,9 3,0 2,8
Oost-Zuid-Holland 2,6 2,1 2,9
Groot-Rijnmond 1,3 2,5 2,6
Rijnmond 1,4 2,5 2,6
Overig Groot-Rijnmond 0,1 3,2 2,7
Zuidoost-Zuid-Holland 1,9 2,6 2,6
Drechtsteden 1,9 0,9 2,2
Overig Zuidoost-Zuid-Holland 1,8 5,5 3,2
Zeeuwsch-Vlaanderen 1,0 1,5 0,8
Overig Zeeland 1,6 1,0 2,5
West-Noord-Brabant 0,9 3,6 2,6
Midden-Noord-Brabant 2,2 3,3 2,9
Noordoost-Noord-Brabant 1,9 2,8 2,9
Stadsgewest 's-Hertogenbosch 0,2 −1,7 2,7
Overig Noordoost-Noord-Brabant 3,9 7,8 3,2
Zuidoost-Noord-Brabant 3,2 5,6 3,3
Noord-Limburg 3,0 3,6 2,7
Midden-Limburg 1,5 3,9 2,6
Zuid-Limburg 4,5 1,7 2,0

Bron:CBS

I.2Regionale economische groei

2016 2017 2018*
%-volumeverandering bbp t.o.v. jaar eerder
Nederland 2,2 2,9 2,6
 
Groningen 2,2 −0,4 −1,0
Friesland 1,2 1,4 1,3
Drenthe −0,3 1,8 1,8
Overijssel 2,6 2,8 2,7
Flevoland 2,5 4,1 3,3
Gelderland 1,9 3,1 2,6
Utrecht 1,7 4,8 2,8
Noord-Holland 3,6 3,7 3,2
Zuid-Holland 1,2 1,6 2,7
Zeeland 1,4 1,2 2,0
Noord-Brabant 2,2 4,1 3,0
Limburg 3,5 2,6 2,3
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 3,4 3,1 2,5
Friesland 1,7 1,8 1,8
Drenthe 0,6 2,7 2,1

Bron:CBS

I.3Bruto binnenlands product per inwoner

2015 2016 2017 2018*
1 000 euro
Nederland 40,7 41,6 43,3 44,9
 
Groningen 42,7 40,2 41,2 42,8
Friesland 28,2 28,5 29,5 30,6
Drenthe 28,3 28,4 29,4 30,7
Overijssel 33,2 34,5 35,9 37,5
Flevoland 30,1 31,1 32,6 33,8
Gelderland 33,9 34,8 36,5 37,9
Utrecht 49,8 50,4 53,3 55,0
Noord-Holland 52,8 54,6 57,0 58,7
Zuid-Holland 41,0 41,7 42,9 44,3
Zeeland 32,5 33,1 33,9 35,5
Noord-Brabant 40,8 41,8 44,1 45,8
Limburg 34,9 36,7 38,1 39,9
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 32,1 33,7 35,0 36,8
Friesland 27,0 27,8 28,8 30,0
Drenthe 26,6 27,2 28,3 29,6

Bron:CBS

I.4Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen)1)

2015 2016 2017 2018*
mld euro
Nederland 620,8 634,8 661,6 692,8
 
Groningen 22,5 21,0 21,5 22,3
Friesland 16,4 16,5 17,1 17,8
Drenthe 12,5 12,5 12,9 13,5
Overijssel 34,1 35,4 36,9 38,7
Flevoland 10,9 11,3 11,9 12,5
Gelderland 61,9 63,7 66,8 70,0
Utrecht 56,8 57,8 61,1 64,0
Noord-Holland 131,9 137,0 142,8 149,4
Zuid-Holland 133,3 135,8 139,7 146,6
Zeeland 11,1 11,3 11,6 12,2
Noord-Brabant 91,4 93,8 99,0 103,9
Limburg 35,1 36,7 38,2 39,8
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 16,9 17,6 18,3 19,2
Friesland 15,7 16,1 16,7 17,4
Drenthe 11,7 11,9 12,5 13,0

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer voor de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.5Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen), 2018*1)

Landbouw Nijverheid Commerciële dienstverlening Niet-commerciële dienstverlening Alle economische activiteiten
mld euro
Nederland 12,6 138,8 380,7 160,6 692,8
         
Groningen 0,4 7,6 7,8 6,5 22,3
Friesland 0,5 4,3 7,9 5,0 17,8
Drenthe 0,5 3,3 5,8 4,0 13,5
Overijssel 0,7 10,4 17,7 9,9 38,7
Flevoland 0,5 2,0 7,2 2,8 12,5
Gelderland 1,5 15,9 34,1 18,5 70,0
Utrecht 0,3 7,8 39,6 16,3 64,0
Noord-Holland 1,2 17,2 103,4 27,6 149,4
Zuid-Holland 3,1 26,2 80,3 37,1 146,6
Zeeland 0,6 3,6 5,4 2,6 12,2
Noord-Brabant 2,3 28,0 53,0 20,6 103,9
Limburg 1,0 10,9 18,5 9,4 39,8
 
Excl. delfstoffenwinning
Groningen 0,4 4,5 7,8 6,5 19,2
Friesland 0,5 4,0 7,9 5,0 17,4
Drenthe 0,5 2,7 5,8 4,0 13,0

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer voor de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.6Arbeidsvolume werknemers1)

2016 2017* 2018*
  1 000 arbeidsjaren
Nederland 5 929,5 6 080,5 6 259,0
 
Groningen 183,2 187,2 192,2
Friesland 181,1 184,1 189,1
Drenthe 137,4 141,0 145,0
Overijssel 383,5 394,1 405,4
Flevoland 107,7 110,6 114,0
Gelderland 667,1 682,4 702,2
Utrecht 509,4 531,9 547,1
Noord-Holland 1 113,9 1 141,5 1 174,9
Zuid-Holland 1 251,0 1 272,4 1 310,0
Zeeland 109,7 110,7 113,9
Noord-Brabant 911,1 939,8 968,9
Limburg 371,6 381,8 393,5

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer van de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.7Arbeidsvolume werkzame personen totaal1)

2016 2017* 2018*
  1 000 arbeidsjaren
Nederland 7 159,4 7 315,2 7 508,2
 
Groningen 222,5 226,7 232,2
Friesland 234,4 237,6 243,2
Drenthe 172,9 176,6 181,0
Overijssel 461,1 472,0 484,1
Flevoland 136,1 139,2 142,8
Gelderland 814,9 830,7 852,2
Utrecht 602,3 625,2 641,5
Noord-Holland 1 342,9 1 371,5 1 407,9
Zuid-Holland 1 491,3 1 513,5 1 554,1
Zeeland 139,9 141,0 144,6
Noord-Brabant 1 093,8 1 123,2 1 154,3
Limburg 444,5 455,0 467,5

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer van de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

I.8Arbeidsvolume van werkzame personen1)

2016 2017* 2018*
  mln gewerkte uren
Nederland 12 853,9 13 115,3 13 407,6
 
Groningen 393,4 402,4 410,8
Friesland 423,7 428,8 437
Drenthe 311,5 316,3 322,7
Overijssel 823,7 843,2 861,7
Flevoland 247,7 252,3 257,9
Gelderland 1 462,1 1 489,1 1 521,6
Utrecht 1 068,4 1 104,6 1 129,2
Noord-Holland 2 390,1 2433 2 487,6
Zuid-Holland 2 699,4 2 737,9 2 801,0
Zeeland 257,7 260,4 265,9
Noord-Brabant 1 976,5 2 026,7 2 074,5
Limburg 797,4 818,3 837,6

Bron:CBS

1)Vanwege de Extra-regio kan het cijfer van de totale economie afwijken van de som van de cijfers voor de provincies.

II.Indeling Bedrijfsklassen en -takken, gebaseerd op de SBI 2008

Letter Bedrijfsklassen Bedrijfstakken Vierdeling
A Landbouw, bosbouw en visserij A Landbouw, bosbouw en visserij A Landbouw, bosbouw en visserij
B Delfstoffenwinning B Delfstoffenwinning B-F Nijverheid
C Industrie C Industrie
D Energievoorziening D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer E Waterbedrijven en afvalbeheer
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
F Bouwnijverheid F Bouwnijverheid
G Handel G-I Handel, vervoer en horeca G-N Commerciële dienstverlening
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening K Financiële dienstverlening
L Verhuur van en handel in onroerend goed L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten M-N Zakelijke dienstverlening
N Verhuur en overige zakelijke diensten
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten O-Q Overheid en zorg O-U Niet-commerciële dienstverlening
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie R-U Cultuur, Recreatie, overige diensten
S Overige dienstverlening
T Huishoudens
U Extraterritoriale organisaties

III.Indeling van COROP-gebieden naar provincie en landsdeel

Nr. COROP-gebied Provincie Landsdeel
100 Oost-Groningen Groningen Noord
200 Delfzijl e.o.
300 Overig Groningen
 
400 Noord-Friesland Friesland
500 Zuidwest-Friesland
600 Zuidoost-Friesland
 
700 Noord-Drenthe Drenthe
800 Zuidoost-Drenthe
900 Zuidwest-Drenthe
 
1000 Noord-Overijssel Overijssel Oost
1100 Zuidwest-Overijssel
1200 Twente
 
4000 Flevoland Flevoland
4001 Almere
4002 Flevoland-Midden
4003 Noordoostpolder en Urk
 
1300 Veluwe Gelderland
1400 Achterhoek
1500 Agglomeraties Arnhem en Nijmegen
1600 Zuidwest-Gelderland
 
1700 Utrecht Utrecht West
1701 Utrecht-West
1702 Stadsgewest Amersfoort
1703 Stadsgewest Utrecht
1704 Zuidoost-Utrecht
 
1800 Kop van Noord-Holland Noord-Holland
1900 Alkmaar e.o.
2000 IJmond
2100 Agglomeratie Haarlem
2200 Zaanstreek
2300 Groot-Amsterdam
2311 Amsterdam
2321 Overig Agglomeratie Amsterdam
2322 Edam-Volendam e.o.
2323 Haarlemmermeer e.o.
2400 Het Gooi en Vechtstreek
 
 
2500 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek Zuid-Holland
2600 Agglomeratie Den Haag
2601 Agglomeratie Den Haag excl. Zoetermeer
2602 Zoetermeer
2700 Delft en Westland
2800 Oost-Zuid-Holland
2900 Groot-Rijnmond
2910 Rijnmond
2920 Overig Groot-Rijnmond
3000 Zuidoost-Zuid-Holland
3001 Drechtsteden
3002 Overig Zuidoost-Zuid-Holland
 
3100 Zeeuwsch-Vlaanderen Zeeland
3200 Overig Zeeland
 
3300 West-Noord-Brabant Noord-Brabant Zuid
3400 Midden-Noord-Brabant
3500 Noordoost-Noord-Brabant
3510 Stadsgewest Den Bosh
3520 Overig Noordoost-Noord-Brabant
3600 Zuidoost-Noord-Brabant
 
3700 Noord-Limburg Limburg
3800 Midden-Limburg
3900 Zuid-Limburg

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Lieneke Hoeksma

Michel van Kooten

Hans Langenberg

Sidney Vergouw

Hoofdstuk 1

Lieneke Hoeksma

Hoofdstuk 2

Joy Sie Cheung

Jaap Jansen

Hoofdstuk 3

Edgar Angus

Mark Ramaekers

Hoofdstuk 4

Lolke Schakel

Maartje Tummers

Robert de Vries

Hoofdstuk 5

Sidney Vergouw

Hoofdstuk 6

Harry Bierings

Myrte ter Horst

Beeldredactie

Irene van Kuik

Karolien van Wijk