Bijlage I Tabellen indicatoren Nederland totaal

Deze bijlage bevat de volgende tabellen waarin de belangrijkste landelijke onderzoeksresultaten behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn opgenomen:

  1. Contact met politie
  2. Functioneren politie in buurt
  3. Functioneren politie in algemeen
  4. Vertrouwen in politie

Elke tabel bevat de uitkomsten voor Nederland totaal.

2Contact met politie, Nederlanders van 15 jaar of ouder, 2021
  %
Contact gehad met politie in afgelopen 12 maanden 24,8
waarvan laatste contact
buiten eigen gemeente 17,1
binnen eigen gemeente 78,4
waarvan
in eigen buurt 59,8
elders in eigen gemeente 18,7
(Zeer) tevreden over laatste contact
totaal 66,2
buiten eigen gemeente 67,1
binnen eigen gemeente 66,8
waarvan
in eigen buurt 67,1
elders in eigen gemeente 65,9
Reden contact met politie
Handhaving 15,9
Melding/aangifte 55,2
Andere contacten 28,9
Tevredenheid contact naar reden contact: handhaving
(Zeer) tevreden 54,9
(Zeer) ontevreden 23,2
Tevredenheid contact naar reden contact: melding/aangifte
(Zeer) tevreden 63,5
(Zeer) ontevreden 17,5
Tevredenheid contact naar reden contact: andere contacten
(Zeer) tevreden 77,6
(Zeer) ontevreden 8,4
Manier van contact met politie
Persoonlijk 46,3
Telefonisch 42,0
Via Burgernet 0,4
Via sociale media op internet, bijv. Twitter of WhatsApp 2,3
Anders via internet, bijv. via de website van de politie 8,2
Andere manier, bijvoorbeeld schriftelijk 0,9
Tevredenheid contact naar manier contact: persoonlijk
(Zeer) tevreden 74,5
(Zeer) ontevreden 11,4
Tevredenheid contact naar manier contact: telefonisch
(Zeer) tevreden 64,5
(Zeer) ontevreden 17,4
Tevredenheid contact naar manier contact: via Burgernet
(Zeer) tevreden 55,8
(Zeer) ontevreden 14,9
Tevredenheid contact naar manier contact: via sociale media op internet
(Zeer) tevreden 60,7
(Zeer) ontevreden 19,5
Tevredenheid contact naar manier contact: anders via internet
(Zeer) tevreden 43,9
(Zeer) ontevreden 24,8
Tevredenheid contact naar manier van contact: andere manier
(Zeer) tevreden 51,8
(Zeer) ontevreden 25,0
Punten waarover minder tevreden in contact met politie1)  
Problemen niet opgelost 39,6
Politie nam mij niet serieus of was niet geïnteresseerd 36,0
Politie liet me te lang wachten, was te laat of kwam niet 19,5
Politie heeft me achteraf niet of onvoldoende op de hoogte gehouden 18,5
Politie gaf onvoldoende informatie 12,4
Politie wilde geen aangifte opnemen 9,5
Politie discrimineerde 7,2
Het systeem om via internet aangifte te doen werkte niet of niet goed 3,2
Anders 20,6

1) Percentering gebaseerd op personen die aangeven (zeer) ontevreden te zijn over het laatste politiecontact.

3Functioneren politie in de buurt, Nederlanders van 15 jaar of ouder, 2021
  Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt
  %
Tevredenheid functioneren politie in buurt
(Zeer) tevreden 36,8 50,8
Niet tevreden, niet ontevreden 28,1 38,8
(Zeer) ontevreden 7,6 10,4
Geen oordeel 27,6
Zichtbaarheid politie in buurt    
Vaak 8,9
Soms 36,4
Zelden 41,6
Nooit 13,1
Tevredenheid zichtbaarheid politie in de buurt
(Zeer) tevreden 32,2
Niet tevreden, niet ontevreden 35,6
(Zeer) ontevreden 20,8
Geen oordeel 11,5
Stellingen over functioneren politie in de buurt2)
De politie heeft hier weinig contact met de bewoners uit de buurt 35,9 49,5
De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming 32,0 44,2
De politie in de buurt neemt je serieus 28,5 39,3
De politie in de buurt is makkelijk te benaderen 25,6 35,4
De politie bekeurt hier te weinig 20,6 28,4
De politie pakt problemen in deze buurt goed aan 16,9 23,3
De politie werkt goed samen met bewoners uit de buurt 14,6 20,1
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in de buurt
Vaak 7,4
Soms 22,5
Zelden 29,2
Nooit 38,8
Weet niet 2,1
Tevredenheid zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in de buurt3)
(Zeer) tevreden 30,3
Niet tevreden, niet ontevreden 35,6
(Zeer) ontevreden 10,8
Geen oordeel 23,4  

1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in de buurt zijn in de percentering meegenomen.

2) Percentages zijn weergegeven als % (helemaal) eens met de betreffende stelling.

3) Percentering gebaseerd op personen die aangeven gemeentelijke handhavers in de buurt te hebben gezien.

4Functioneren politie in het algemeen, Nederlanders van 15 jaar of ouder, 2021
  Totaal1) Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in algemeen
  %
Tevredenheid functioneren politie in het algemeen
(Zeer) tevreden 49,3 56,7
Niet tevreden, niet ontevreden 28,6 32,8
(Zeer) ontevreden 9,2 10,5
Geen oordeel 12,9
Stellingen over functioneren politie in het algemeen2)  
Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen 49,8 57,2
De politie is makkelijk te benaderen 44,5 51,1
De politie handelt rechtvaardig 43,1 49,5
De politie biedt mij goede bescherming 37,3 42,8
Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door de politie aangehouden dan anderen 30,4 34,9
De politie informeert de burgers 27,8 31,9
De politie pakt de criminaliteit goed aan 27,4 31,5

1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.

2) Percentages zijn weergegeven als % (helemaal) eens met de betreffende stelling.

5Vertrouwen in politie, Nederlanders van 15 jaar of ouder, 2021
  schaalscore (0–10) %
Vertrouwen in politie (VM)
Vertrouwen in politie 6,3
Vertrouwen in politie en andere instanties (SsW)
Vertrouwen in politie 79,3
Vertrouwen in rechters 79,2
Vertrouwen in leger 72,0
Vertrouwen in Europese Unie 53,4
Vertrouwen in banken 48,7
Vertrouwen in ambtenaren 46,2
Vertrouwen in pers 45,9
Vertrouwen in Tweede Kamer 42,3
Vertrouwen in grote bedrijven 39,2
Vertrouwen in kerken 29,2

VM staat voor cijfers uit de Veiligheidsmonitor en SsW voor cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Math Akkermans

Elianne Derksen

Rianne Kloosterman

Elke Moons