Bijlage A. Tabellen

Deze bijlage bevat een vijftal tabellen met de belangrijkste cijfers van de PHGSG:

1a.Percentage slachtoffers huiselijk geweld en seksueel geweld, bevolking van 16 jaar en ouder, 2020

  Verbale agressie in huiselijke kring Fysiek geweld in huiselijke kring Dwing­ende controle in huiselijke kring Stalking door ex-partner1) Niet-fysieke seksuele intimi­datie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimi­datie Huiselijk geweld totaal2) Seksueel geweld totaal
%
Totaal
In afgelopen 12 maanden 31,4 3,7 4,8 2,4 6,8 3,3 5,4 8,3 10,9
In afgelopen 5 jaar 45,6 6,9 9,3 6,3 11,7 7,6 8,9
In kinderjaren   15,9 8,0   4,9 5,4 2,1    

1)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.

2)Verbale agressie in huiselijke kring is bij huiselijk geweld niet meegeteld.

1b.Percentage slachtoffers huiselijk geweld en seksueel geweld in afgelopen 12 maanden, bevolking van 16 jaar en ouder, 2020

  Verbale agressie in huiselijke kring Fysiek geweld in huiselijke kring Dwing­ende controle in huiselijke kring Stalking door ex-partner1) Niet-fysieke seksuele intimi­datie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimi­datie Huiselijk geweld totaal2) Seksueel geweld totaal
%
Geslacht
Vrouwen 32,5 3,9 5,4 2,8 10,5 5,0 6,7 9,2 15,1
Mannen 30,3 3,4 4,2 1,9 3,1 1,5 4,1 7,3 6,7
 
Leeftijd
16 tot 18 jaar 55,5 15,7 12,1 6,3 14,0 8,5 18,8 23,9 25,5
18 tot 24 jaar 50,1 10,1 9,3 4,8 19,4 13,3 15,4 18,2 29,6
24 tot 45 jaar 40,4 4,4 5,2 3,1 10,0 3,8 6,8 9,6 14,9
45 tot 65 jaar 29,4 2,3 4,3 2,0 3,7 1,5 3,1 6,6 6,7
65 jaar of ouder 11,5 0,6 2,2 0,4 1,4 0,7 1,2 2,8 2,7
 
Geslacht x leeftijd
Vrouwen, 16 tot 18 jaar 59,8 16,7 11,6 9,5 21,7 13,9 28,5 24,3 37,8
Vrouwen, 18 tot 24 jaar 56,1 11,0 11,1 6,6 33,2 21,6 23,2 21,9 47,0
Vrouwen, 24 tot 45 jaar 42,2 5,0 6,4 3,8 15,9 5,9 8,3 11,3 21,2
Vrouwen, 45 tot 65 jaar 30,3 2,2 4,9 2,0 5,4 2,3 3,2 7,3 8,4
Vrouwen, 65 jaar of ouder 11,1 0,5 2,0 0,2 1,5 0,9 0,8 2,7 2,6
Mannen, 16-17 jaar 51,2 14,6 12,6 3,3 6,4 3,1 9,3 23,4 13,4
Mannen, 18 tot 24 jaar 44,3 9,3 7,7 2,8 6,4 5,5 8,0 14,7 13,2
Mannen, 24 tot 45 jaar 38,6 3,8 4,1 2,2 4,1 1,8 5,2 7,9 8,6
Mannen, 45 tot 65 jaar 28,4 2,3 3,6 1,9 2,1 0,7 3,0 5,9 4,9
Mannen, 65 jaar of ouder 12,0 0,6 2,3 0,5 1,2 0,6 1,6 3,0 2,9
 
Migratieachtergrond
Nederlander 32,6 3,8 4,7 2,3 7,0 3,4 5,3 8,3 11,1
Westers 31,1 3,5 5,2 2,5 7,7 3,3 6,3 8,6 12,3
Niet-westers 24,2 3,3 4,9 2,9 5,3 2,5 5,0 7,9 8,9
 
Seksuele oriëntatie
Hetero vrouwen 32,0 3,7 5,1 2,5 9,2 4,5 5,8 8,7 13,7
Biseksuele vrouwen 55,9 8,5 10,8 5,3 34,5 15,5 23,9 20,6 44,4
Lesbiennes 38,2 5,3 7,9 3,3 18,6 8,4 8,7 11,3 23,6
Hetero mannen 30,8 3,5 4,1 1,7 2,5 1,3 3,4 7,2 5,7
Biseksuele mannen 44,2 5,9 9,0 4,2 14,2 6,6 15,3 14,8 24,5
Homo's 32,7 2,7 6,4 4,9 12,5 5,2 18,7 11,4 25,2
 
Positie in het huishouden
Thuiswonend kind 49,5 10,4 9,3 4,7 14,1 8,7 14,0 18,0 23,7
Alleenstaande 22,2 2,9 4,9 2,4 9,5 4,7 7,3 8,2 14,4
Partner, geen kinderen 23,8 1,8 3,1 1,3 4,6 1,9 2,9 5,1 7,3
Partner, met kinderen 38,8 3,2 3,9 0,8 3,8 1,2 2,5 6,6 6,2
Alleenstaande ouder 35,0 4,9 9,4 7,8 8,8 3,1 7,9 14,3 14,2
 
Kinderen in het huishouden
Geen kinderen 37,6 5,8 6,1 3,0 12,7 6,6 10,3 11,8 19,8
1 kind 30,4 3,0 3,9 2,6 5,4 1,6 3,5 6,7 7,9
2–3 kinderen 27,5 2,3 3,9 1,7 3,0 1,3 2,3 6,0 5,2
Meer dan 3 kinderen 24,6 1,9 4,9 2,4 2,2 1,0 1,9 6,6 4,4
Kind aanwezig 27,7 2,4 4,0 2,0 3,3 1,3 2,5 6,2 5,7
Minstens 1 kind jonger dan 13 43,1 4,6 5,9 3,2 5,5 1,8 3,9 9,6 8,8
Geen kind jonger dan 13 21,4 1,5 3,3 1,3 2,4 1,1 1,9 4,8 4,4
 
Welvaart
Eerste (laagste) kwintiel 27,4 4,5 6,5 3,5 9,8 4,7 7,3 10,6 14,8
Tweede kwintiel 28,9 4,2 5,7 3,2 7,2 3,1 5,5 9,5 10,9
Derde kwintiel 31,9 3,7 4,7 2,0 6,3 2,9 5,5 7,9 10,6
Vierde kwintiel 33,4 3,7 4,4 1,8 6,6 3,3 5,0 8,0 10,8
Vijfde (hoogste) kwintiel 33,7 3,0 3,7 1,8 5,6 3,0 4,4 6,8 9,2
 
Stedelijkheid gemeente
Zeer sterk stedelijk 32,5 3,6 4,4 2,5 9,5 4,5 6,7 8,5 14,6
Sterk stedelijk 31,0 3,8 4,9 2,3 6,9 3,1 5,3 8,4 10,8
Matig stedelijk 33,0 4,1 5,3 2,4 5,9 3,1 5,1 8,8 10,1
Weinig stedelijk 29,6 3,4 4,6 2,0 4,9 2,6 4,6 7,7 8,4
Niet stedelijk 31,1 3,4 5,0 2,5 5,2 2,3 4,5 7,8 8,6

1)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.

2)Verbale agressie in huiselijke kring is bij huiselijk geweld niet meegeteld.

2.Percentage slachtoffers structureel huiselijk geweld en seksueel geweld in afgelopen 12 maanden, bevolking van 16 jaar en ouder, 20201)

  Verbale agressie in huiselijke kring Fysiek geweld in huiselijke kring Niet-fysieke seksuele intimidatie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimidatie
%
Structureel slachtofferschap totaal 10,8 8,5 12,7 4,3 10,8
waarvan
(bijna) dagelijks 1,6 0,8 1,9 0,4 1,6
wekelijks 3,9 3,2 3,9 1,1 4,6
maandelijks 5,3 4,5 6,9 2,8 4,6

1)Op logische gronden is bij sommige vormen van huiselijk geweld (in dit geval bij dwingende controle in huiselijke kring en bij stalking door de ex-partner) niet gevraagd naar de frequentie van het slachtofferschap. Deze vormen hebben altijd een zich herhalend, structureel karakter.

3.Plegers huiselijk geweld en seksueel geweld, in percentage slachtoffers in afgelopen 12 maanden, bevolking van 16 jaar en ouder, 20201)

Verbale agressie in huiselijke kring Fysiek geweld in huiselijke kring Dwingende controle in huiselijke kring Niet-fysieke seksuele intimidatie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimidatie
%
Relatie tot pleger(s) binnen de huiselijke kring
Mannelijke partner 27,2 16,2 21,8 4,0 6,8 1,6
Vrouwelijke partner 25,8 15,6 16,4 1,1 1,0 0,5
Mannelijke ex-partner 4,2 6,4 11,7 2,9 4,0 2,7
Vrouwelijke ex-partner 3,0 4,0 7,1 0,7 0,4 1,0
Vader 12,1 8,9 15,5 0,4 0,5 0,2
Moeder 14,4 6,2 17,7 0,2 0,0 0,2
Broer 10,4 17,5 6,1 0,4 0,0 0,2
Zus 10,3 9,8 5,7 0,3 0,0 0,0
Zoon 11,5 9,4 4,8 0,0 0,0 0,0
Dochter 11,3 5,6 3,5 0,0 0,0 0,0
Ander mannelijke familielid 4,0 4,1 6,6 1,3 0,7 0,4
Ander vrouwelijke familielid 3,6 2,0 6,4 0,2 0,1 0,0
Geen antwoord 12,5 12,9 8,4 0,4 0,3 0,4
 
Relatie tot pleger(s) buiten de huiselijke kring
Iemand met wie ik een date had/net ontmoet had 7,5 10,5 12,0
Een goede vriend(in) 11,1 10,2 8,3
Mijn leidinggevende 3,6 1,3 0,8
Een collega 18,4 8,4 6,9
Mijn coach of trainer 0,5 0,7 0,7
Een teamgenoot 2,0 0,7 1,5
Een religieus leider 0,3 0,3 0,4
Een docent 1,1 0,6 0,4
Een medeleerling of medestudent 6,9 3,6 5,2
Mijn arts of zorgverlener 0,5 0,3 0,1
Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje 15,7 21,9 11,5
Iemand die ik online heb leren kennen, maar nog niet in het echt had ontmoet 5,9 1,0 31,5
Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie 4,7 4,4 7,3
Een onbekende 53,3 39,7 49,3
Iemand anders dan bovengenoemde 16,3 12,6 12,0
Geen antwoord 2,5 1,3 2,6
 
Hiërarchische relatie tot pleger buiten de huishoudelijke kring
Gelijk (vriend(in), collega, medeleerling, teamgenoot) 31,6 20,6 18,2
Lager (pleger is leidinggevende, coach, docent of religieus leider) 5,2 2,7 2,2
 
Geslacht van de pleger(s)
Man(nen) 33,3 47,2 42,9 80,9 78,9 67,6
Vrouw(en) 32,5 31,6 33,4 7,6 15,4 9,6
Mannen en vrouwen 21,7 8,3 15,4 6,4 2,5 6,8
Geen antwoord 12,5 12,9 8,4 5,1 3,3 15,9

1)Op logische gronden is bij stalking door de ex-partner niet gevraagd naar de pleger.

4.Gevolgen huiselijk en seksueel geweld, in percentage slachtoffers in afgelopen 12 maanden, bevolking van 16 jaar en ouder, 20201)

  Fysiek geweld in huiselijke kring Dwingende controle in huiselijke kring Stalking door ex-partner2) Niet-fysieke seksuele intimidatie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimidatie
%
Heeft gevolgen gehad 43,5 62,3 55,7 17,3 23,95 13,1
Lichamelijk problemen 7,0 10,1 7,8 1,8 4,1 1,9
Psychische problemen 27,0 39,3 38,0 11,5 16,2 9,0
Seksuele problemen 6,2 8,9 7,0 3,9 8,2 3,4
Problemen met (een deel van) familie 14,2 20,4 8,2 1,1 1,4 0,9
Relatieproblemen 22,0 28,6 22,2 4,5 9,2 4,7
Kon (een tijdje) niet meer werken 5,1 7,1 6,7 0,9 1,7 1,0
Andere problemen met werk en/of opleiding 6,9 9,0 6,6 2,0 2,1 1,3
Zwangerschap 0,2
Andere problemen 7,0 10,5 10,7 3,9 4,0 2,8
Geen antwoord 2,8 7,1 6,1 3,3 4,1 2,9

1)Bij verbale agressie in huiselijke kring is niet gevraagd naar de gevolgen.

2)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.

5.Met iemand gepraat over huiselijk en seksueel geweld, in percentage slachtoffers in afgelopen 12 maanden, bevolking van 16 jaar en ouder, 20201)

  Fysiek geweld in huiselijke kring Dwingende controle in huiselijke kring Stalking door ex-partner2) Niet-fysieke seksuele intimidatie Fysiek seksueel geweld Online seksuele intimidatie
%
Met iemand gepraat 76,2 80,6 89,9 67,1 70,2 62,2
Met partner 35,6 34,3 28,6 30,1 27,0 21,1
Met ander gezins- of familielid 33,7 36,3 44,2 15,1 13,9 12,3
Met vriend/vriendin 29,6 43,4 58,3 43,4 50,2 41,0
Met hulpverlener (bijv. huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker) 24,3 33,9 30,0 5,7 7,2 4,4
Met medewerker van Veilig Thuis 3,8 4,1 3,5 0,2 0,6 0,3
Met hulpverlener van het Centrum Seksueel Geweld 0,2 0,8 0,3
Met politie 7,6 6,4 10,2 1,6 2,1 2,2
Met iemand anders 10,6 10,9 11,0 7,3 5,9 5,9
Geen antwoord 1,4 3,0 1,3 1,9 1,0 1,3

1)Bij verbale agressie in huiselijke kring is niet gevraagd naar het praten over de ervaringen.

2)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.

Deze tabellen in Excel zijn hier te vinden. Voor meer cijfers inclusief boven- en ondergrenzen zie de Maatwerktabel (bijlage C).

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Drs. Math Akkermans

Willem Gielen MSc

Dr. Rianne Kloosterman

Dr. Elke Moons

Ir. Carin Reep

Dr. Marleen Wingen

Begeleidingscommisie

Prof. Dr. Ellen Laan (voorzitter)

Prof. Dr. Majone Steketee

Dr. Daphne van de Bongardt

Dr. Vera Toepoel

Steven Tjalsma, MSc LLM

Claudia Lucardie

Nanja Flikweert, MSc

Dr. Leontien van der Knaap (projectleider WODC)