Editie 2021Editie 2023

Foto omschrijving: Meisje in peuterleeftijd staat met jas aan in de keuken te wachten tussen 2 verzorgers

Hoe verdelen vaders en moeders werk en zorg?

Van de ouders met kinderen jonger dan 18 jaar zegt bijna de helft dat de man meer werkt dan de vrouw. De vrouw neemt een groter deel van de zorg voor een of meer kinderen op zich. Bij een kwart is de zorg wel gelijk verdeeld, maar werkt de man meer.

Hoe verdelen vaders en moeders werk en zorg? How do fathers and mothers divide work and care? AndersOther Werk gelijk, zorg gelijkWork equally, care equally Man meer werk, zorg gelijkMan works more, care equally 26% Man meer werk, vrouw meer zorgMan works more, woman more care48% Werk gelijk, vrouw meer zorgWork equally, woman more care 5% 9% 12%

Vaders en moeders zouden allebei de zorg voor de kinderen het liefst gelijk verdelen. Meer mannen dan vrouwen vinden dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man. Een derde van de mannen en vrouwen (van 16 jaar of ouder) vindt het goed voor baby’s om een paar dagen naar een kinderdagverblijf te gaan. Bij peuters is dat anders: drie kwart denkt dat een paar dagen kinderopvang goed voor hen zou zijn.

Meesten vinden dat moeders met jong kind maximaal 3 dagen moeten werken

Bij de geboorte van het eerste kind gaat 45 procent van de moeders minder werken of stopt. De helft van de bevolking (16 jaar of ouder) vindt dat moeders met kinderen jonger dan 4 jaar twee of drie dagen zouden moeten werken. Bijna 20 procent ziet het liefst dat moeders dan helemaal niet werken. Wanneer de kinderen op de basisschool zitten, vinden maar weinig mensen dat een moeder niet zou moeten werken. Dan wordt vier dagen per week werken vaker als geschikt gezien dan voor moeders met een baby of peuter.

Hoeveel dagen per week zouden ouders moeten werken? (% mensen van 16 of ouder)
Leeftijd kind Ouder geen werk 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen
Kind 0 tot 4 jaar Moeder, Kind 0 tot 4 jaar 19 14 24 26 14 3
Kind 0 tot 4 jaar Vader, Kind 0 tot 4 jaar 3 3 9 20 39 26
Kind 4 tot 13 jaar Moeder, Kind 4 tot 13 jaar 2 9 22 33 26 7
Kind 4 tot 13 jaar Vader, Kind 4 tot 13 jaar 1 1 5 16 42 36
Geen kind jonger dan 13 Moeder, Geen kind jonger dan 13 1 1 4 16 39 39
Geen kind jonger dan 13 Vader, Geen kind jonger dan 13 1 1 2 5 33 59

Veel vaders blijven voltijds werken

Prille vaders passen hun werkpatroon bijna nooit aan. Zij blijven vooral voltijds (35 uur of meer per week) werken. Wel nemen de meesten geboorteverlof. Vaders met kinderen tot 13 jaar zouden volgens de meeste mensen vier of vijf dagen per week moeten werken. Voor vaders met kinderen tot 4 jaar vinden de meeste mensen een vierdaagse werkweek geschikt. Zijn er geen kinderen tot 13 jaar (meer), dan vinden de meeste mensen dat mannen én vrouwen minstens vier dagen zouden moeten werken.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & ontwerp

Irene van Kuik, Janneke Hendriks, Richard Jollie

Met dank aan Hendrik Zuidhoek

Redactie

Annelie Hakkenes (eindredactie)

Elma Wobma (projectleiding)

Erik van den Berg

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Saskia Stavenuiter

Sidney Vergouw

Vertaling

Gabriëlle de Vet

Bijdragen

Ronald van der Bie

Veel dank aan alle CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie