Editie 2021Editie 2023

Foto omschrijving: Twee vrouwen tellen vlinders in een tuin

Hoe gaat het met de libellen en dagvlinders?

Sinds 1992 zijn er bijna de helft minder dagvlinders. Het aantal libellen nam tot 2007 toe, maar groeide daarna niet verder. Dat komt onder andere doordat de kwaliteit van het leefgebied van de vlinders en libellen steeds slechter wordt.

Hoe gaat het met de libellen en dagvlinders? LibellenDragonflies 2022 1992 DagvlindersButterflies

Tussen 1991 en 2007 werd het gebied waar libellen voorkomen twee keer zo groot. Dit betekent niet dat alle libellen samen twee keer zoveel ruimte hadden. Bijvoorbeeld: de ene soort heeft een klein gebied dat vier keer groter wordt, de andere soort heeft een groot gebied dat niet verandert. Resultaat: gemiddeld een twee keer zo groot gebied.

Na 2007 stopte die uitbreiding. Vooral libellen die in of bij stromend water leven komen op meer plekken voor. Met veel soorten libellen ging het dan ook beter. Dat kwam vooral door schoner water en natuurvriendelijke oevers. Ook komen er door de klimaatverandering soorten uit het zuiden naar Nederland. Libellen zoals de grote keizerlibel, zuidelijke keizerlibel en vuurlibel zijn aangepast aan warmte en komen nu op veel meer plekken voor.

Waterkwaliteit een probleem voor libellen

Maar het gebied waar libellen voorkomen bleef niet groeien. Dit komt doordat de kwaliteit van het water op veel plaatsen nog niet goed genoeg is en niet meer verbetert. Op sommige plekken gaat de waterkwaliteit zelfs achteruit. Zo gaan sommige veelvoorkomende soorten, zoals het lantaarntje, de laatste jaren achteruit. Ook worden kleinere libellen opgegeten door grotere soorten of verdrongen uit hun leefgebied.

Libellen (1991=100)
Waarneming Trend Trend (marge) (low) Trend (marge) (high)
1991 110 100 93 - 107 93 - 107
1992 103 106 100 - 111 100 - 111
1993 99 112 107 - 117 107 - 117
1994 110 117 113 - 122 113 - 122
1995 126 123 120 - 127 120 - 127
1996 133 130 126 - 133 126 - 133
1997 155 136 133 - 139 133 - 139
1998 146 142 138 - 145 138 - 145
1999 147 148 144 - 152 144 - 152
2000 144 155 151 - 158 151 - 158
2001 141 161 157 - 164 157 - 164
2002 160 167 163 - 170 163 - 170
2003 188 172 169 - 176 169 - 176
2004 176 178 175 - 181 175 - 181
2005 180 182 180 - 186 180 - 186
2006 197 186 183 - 189 183 - 189
2007 200 188 185 - 191 185 - 191
2008 196 189 186 - 191 186 - 191
2009 191 188 185 - 191 185 - 191
2010 186 188 185 - 191 185 - 191
2011 178 187 184 - 190 184 - 190
2012 180 185 182 - 188 182 - 188
2013 180 183 181 - 185 181 - 185
2014 174 182 179 - 184 179 - 184
2015 181 181 179 - 183 179 - 183
2016 171 180 178 - 182 178 - 182
2017 173 180 178 - 181 178 - 181
2018 190 179 177 - 181 177 - 181
2019 181 179 177 - 181 177 - 181
2020 185 179 176 - 181 176 - 181
2021 178 179 176 - 182 176 - 182
2022 175 179 175 - 183 175 - 183
Bron: NEM (CBS, Vlinderstichting)

Minder dagvlinders

Sinds 1992 nam het aantal dagvlinders met bijna de helft af. Dat geldt voor de meeste soorten en voor bijna alle leefgebieden. De oorzaak is het kleiner worden van leefgebieden. Maar ook stikstof uit de lucht in natuurgebieden helpt niet mee. Hierdoor zijn er minder of helemaal geen planten meer die belangrijk zijn voor vlinders. In landbouwgebieden zijn al veel langer bijna geen graslandkruiden. Hierdoor zijn vlinders daar bijna niet te vinden. Ook hebben soorten als koevinkje en kleine heivlinder last van heftige zomerbuien en droogte die door klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

Met een paar hele zeldzame soorten gaat het juist wat beter, zoals met het pimpernelblauwtje. Dat komt omdat de laatste jaren de gebieden waar ze graag leven zijn hersteld. Sommige bosvlindersoorten, zoals het boswitje en de kleine ijsvogelvlinder, gaan ook vooruit. Dit komt door warmere zomers van de laatste jaren én door het ouder worden van de bossen.

Dagvlinders (1992=100)
Waarneming Trend Trend (marge) (low) Trend (marge) (high)
1992 107 100 92 - 109 92 - 109
1993 94 94 87 - 100 87 - 100
1994 71 88 83 - 94 83 - 94
1995 93 84 80 - 87 80 - 87
1996 85 79 76 - 82 76 - 82
1997 79 76 73 - 78 73 - 78
1998 76 73 70 - 75 70 - 75
1999 58 70 68 - 72 68 - 72
2000 76 68 65 - 70 65 - 70
2001 54 65 63 - 68 63 - 68
2002 68 64 62 - 66 62 - 66
2003 80 62 60 - 64 60 - 64
2004 58 62 60 - 63 60 - 63
2005 66 61 60 - 63 60 - 63
2006 61 62 60 - 63 60 - 63
2007 49 62 60 - 64 60 - 64
2008 47 62 61 - 64 61 - 64
2009 78 64 62 - 65 62 - 65
2010 82 65 63 - 66 63 - 66
2011 74 66 64 - 67 64 - 67
2012 48 66 65 - 68 65 - 68
2013 73 67 65 - 68 65 - 68
2014 81 67 65 - 68 65 - 68
2015 64 66 65 - 68 65 - 68
2016 59 65 64 - 67 64 - 67
2017 75 64 63 - 65 63 - 65
2018 67 63 62 - 64 62 - 64
2019 56 61 60 - 62 60 - 62
2020 55 59 57 - 60 57 - 60
2021 50 56 55 - 58 55 - 58
2022 61 54 52 - 55 52 - 55
Bron: NEM (CBS, Vlinderstichting)

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & ontwerp

Irene van Kuik, Janneke Hendriks, Richard Jollie

Met dank aan Hendrik Zuidhoek

Redactie

Annelie Hakkenes (eindredactie)

Elma Wobma (projectleiding)

Erik van den Berg

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Saskia Stavenuiter

Sidney Vergouw

Vertaling

Gabriëlle de Vet

Bijdragen

Ronald van der Bie

Veel dank aan alle CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie