Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Op waddeneiland Ameland besproeid een bewoonster de plantjes in haar voortuin van haar traditionele woning.

Zijn we tevreden over onze woning?

Bijna 86 procent van de huishoudens gaf in 2021 aan (zeer) tevreden te zijn met hun woning. Vrijwel alle mensen (95 procent) in een koopwoning zijn tevreden, huurders met 72 procent minder vaak. Ouderen zijn vaker tevreden over hun woning dan jongeren, vooral als ze huren.

55 tot 6595%68%65 tot 7596%80%75 jaar of ouder97%88%Jonger dan 35 jaar93%69%35 tot 4593%65%45 tot 5555 to 64 yrs65 to 74 yrs75 yrs and overUnder 35 yrs35 to 44 yrs45 to 54 yrs93%64%Zijn we tevreden over onze woning?TenantsOwnersHuurdersKopersAre people happy with the house they live in?

De cijfers komen uit het driejaarlijkse Woononderzoek Nederland.noot1 De tevredenheid met de woning was iets hoger dan in 2018 (85 procent), maar wel iets lager dan in 2009 toen nog 90 procent aangaf (zeer) tevreden te zijn met de woning. Vooral onder huishoudens in een huurwoning is de tevredenheid afgenomen. In 2009 was nog 81 procent van de huurders (zeer) tevreden met de woning, in 2021 72 procent.

Tevredenheid met de woning (% huishoudens)
Jaar Totaal Eigenaar Huurder
2002 89,2 96,9 80,0
2006 89,7 96,8 80,8
2009 90,0 96,5 80,6
2012 89,0 94,9 80,3
2015 86,9 93,8 76,9
2018 84,6 93,4 71,4
2021 85,6 94,6 72,3

Ouderen meer tevreden dan jongeren

Ouderen zijn over het algemeen meer tevreden met hun woning dan jongeren. Vooral onder huurders is het verschil in tevredenheid aanzienlijk. Van de huishoudens met een huishoudenshoofdnoot2 van 75 jaar of ouder is gemiddeld 93 procent (zeer) tevreden met de woning, van de huishoudens tot 35 jaar is dat 79 procent. Zij zijn ook vaker huurder dan koper. Vooral oudere huurders zijn vaker tevreden dan jongere huurders. In de hoogste leeftijdscategorie zijn de huurders met 88 procent zelfs vaker tevreden dan gemiddeld.

Tevredenheid met de woning, naar leeftijd huishoudenshoofd, 2021 (% huishoudens)
Type Jonger dan 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder
Totaal 78,6 83,2 84,4 86,6 89,6 92,6
Eigenaar 93,1 93,2 93,2 95,2 96,1 97,2
Huurder 69,4 64,7 63,5 68,3 79,5 87,9

Jonge huurders en eigenaren relatief hoge woonlasten

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, was in 2021 voor huurders gemiddeld 36 procent. Huiseigenaren waren met gemiddeld 23 procent een kleiner deel van hun besteedbaar inkomen kwijt aan wonen.

Jonge huishoudens hebben hogere relatieve woonlasten dan oudere huishoudens, vooral als ze huren. Huurders met een huishoudenshoofd jonger dan 35 jaar betalen gemiddeld ruim 41 procent van hun inkomen aan woonlasten, en als ze van particuliere verhuurders huren is dat nog hoger (ruim 45 procent). Voor huurders van 35 tot 55 jaar ligt de woonquote met gemiddeld bijna 33 procent aanzienlijk lager.

Gemiddelde woonquote1) naar leeftijd huishoudenshoofd, 2021 (% besteedbaar inkomen)
Type Jonger dan 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder
Woningeigenaren 26,4 25,0 23,2 21,9 21,7 23,9
Huurders corporatiewoning 37,2 31,0 31,1 34,6 33,0 34,8
Paticuliere huurders 45,1 36,1 38,6 38,5 39,4 44,4
1)Woonlasten als percentage van besteedbaar inkomen

De vragen

Noten

Huishoudenshoofd

Binnen het WoonOnderzoek Nederland is van iedere huishouden vastgesteld wie de kernleden zijn. Is er sprake van één kernlid, bijvoorbeeld in een eenoudergezin, dan is dat het huishoudenshoofd. Bij paren, bij wie er twee kernleden zijn, is het huishoudenshoofd de (oudste) man of anders de oudste vrouw. De leeftijd van het huishouden wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het huishoudenshoofd.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.