Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Een vrouw doet in de supermarkt boodschappen met een mondkapje op.

Wie werken het vaakst in deeltijd?

In 2021 werkte bijna de helft van de 9,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk in deeltijd. Van alle beroepen hebben kassamedewerkers, verzorgenden en apothekersassistenten het vaakst geen voltijdbaan. Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd. Jongeren, zeker als zij nog onderwijs volgen, en 65‑plussers werken vaker in deeltijd dan de andere leeftijdsgroepen.

Wie werken het vaakst in deeltijd?Who are most likely to work part-time?89%Apothekers-assistentenPharmacy assistants91%VerzorgendenCarers94%Kassa-medewerkersRetail checkout assistants82%Leidsterskinderopvang enonderwijsassistentenChildcare workers and teaching assistants78%MedischpraktijkassistentenMedical practice assistants79%Kelners enbarpersoneelWaiters and bar staff
78%Verkoop-medewerkersdetailhandelRetail sales assistants77%Sociaal werkers,groeps- enwoonbegeleidersSocial workers, group and residential counsellors87%Verpleegkundigen(mbo)Nurses (MBO)86%KeukenhulpenKitchen assistants78%Laders, lossers en vakkenvullersLoaders, unloaders and shelf stackers83%SchoonmakersCleaners

Bij deeltijd gaat het om betaald werk tot 35 uur per week. Van alle werkenden werkte 48 procent in deeltijd. Van de vrouwen werkte 70 procent in deeltijd in 2021, van de mannen 28 procent. Ruim drie kwart van de werkende 15- tot 25‑jarigen werkte in deeltijd. Van de jongeren die onderwijs volgen en daarnaast werken, had 87 procent een deeltijdbaan. Net als bij de jongeren werkte ook ongeveer drie kwart van de werkende 65- tot 75‑jarigen in deeltijd.

Werkenden in deeltijd, 15 tot 75 jaar, 2021 (%)
Deeltijd
Totaal 48
.
Man 28
Vrouw 70
.
15 tot 25 jaar 76
waarvan .
Onderwijsvolgend 87
Niet onderwijsvolgend 50
.
25 tot 35 jaar 37
35 tot 45 jaar 42
45 tot 55 jaar 41
55 tot 65 jaar 48
65 tot 75 jaar 74

Vaak deeltijd in gezondheidszorg en horeca

In de bedrijfstakken gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs en horeca is het percentage deeltijdwerkers het hoogst. Banen in bedrijfstakken met het hoogste percentage deeltijdwerkers worden vaak ingevuld door vrouwen. In de zorg en het onderwijs werken relatief veel vrouwen (in 2021 respectievelijk 82 en 64 procent). Van alle werkenden was 47 procent vrouw.

Het hoge aantal deeltijdwerkers in de horeca gaat samen met een hoog aantal jongeren. Van alle werkenden was 16 procent 15 tot 25 jaar, in de horeca 52 procent. In de informatie en communicatie, de energievoorziening en bouwnijverheid is het percentage deeltijdwerkenden het laagst.

Deeltijdwerkenden naar bedrijfstak, 2021 (%)
Deeltijd
Totaal 48
Gezondheids- en welzijnszorg 74
Horeca 67
Onderwijs 59
Overige dienstsverlening 56
Handel 55
Verhuur en handel onroerend goed 39
Vervoer en opslag 37
Landbouw, bosbouw, visserij 37
Specialistische zakelijke diensten 36
Openbaar bestuur en overheidsdiensten 34
Financiële dienstverlening 28
Industrie 28
Waterbedrijven en afvalbeheer 27
Informatie en communicatie 25
Energievoorziening 21
Bouwnijverheid 19

Kassamedewerkers het vaakst in deeltijd

Het CBS onderscheidt 114 beroepsgroepen. De beroepsgroep met het hoogste percentage deeltijdwerkenden is kassamedewerker. Van hen werkte 94 procent in deeltijd; 86 procent was vrouw, 78 procent jonger dan 25 jaar. Beroepen binnen de zorg met een hoog percentage deeltijdwerkenden zijn bijvoorbeeld verzorgenden en mbo-verpleegkundigen. Binnen de horeca werken keukenhulpen, kelners en barpersoneel relatief vaak in deeltijd.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.