Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: MBO studenten of leerlingen metaaltechnieken en elektrotechnieken zijn opdrachten aan het uitvoeren. De docent houdt het proces goed in de gaten.

Welke studierichting volgen studenten?

In studiejaar 2021/’22 stonden ruim 1,3 miljoen Nederlandse en buitenlandse studenten ingeschreven bij een mbo, hbo of universiteit in Nederland. De mbo’ers vormden met 38 procent de grootste groep studenten. De studenten aan de universiteit waren met 26 procent de kleinste groep. De meest gevolgde studierichtingen zijn Recht en administratie en Gezondheidszorg en welzijn.

Gezondheidszorg en welzijnHealth care and welfare135 339DienstverleningServices112 555Techniek, industrie en bouwkundeTechnology, industrial design, construction 95 975hboRecht, administratie, handel en zakelijke dienstverleningLaw, administration, trade, business services 128 546Gezondheidszorg en welzijnHealth care and welfare99 387OnderwijsEducation71 863woRecht, administratie, handel en zakelijke dienstverleningLaw, administration, trade, business services96 508Journalistiek, gedrag en maatschappijJournalism, social and behavioural sciences77 231Wiskunde, natuurwetenschappenMathematics, natural sciences39 356Welke studierichting volgen studenten?What are the most popular majors?mbo

Van oudsher werd met studenten gedoeld op de ingeschrevenen in het hoger beroeps- (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo, universiteit). Sinds studiejaar 2020/’21 worden deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ook studenten genoemd. De gebruikte cijfers over studiejaar 2021/’22 zijn voorlopig.

Studierichting Recht en administratie het populairst

De meest gevolgde studierichting is Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening. Van alle studenten in studiejaar 2021/’22 volgde 22 procent een opleiding op dit gebied. Deze richting was vooral populair bij hbo’ers en studenten aan de universiteit. Daarna volgden de opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en welzijn (20 procent). Deze opleidingen zijn vooral in trek bij mbo’ers en hbo’ers. De studierichting Techniek, industrie en bouwkunde wordt vooral op het mbo veel gekozen, en kwam met 13 procent op de derde plaats.

Studenten naar studierichting, 2021/'22*
Studierichting Mbo Hbo Universiteit
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 77806 128546 96508
Gezondheidszorg en welzijn 135339 99387 33878
Techniek, industrie en bouwkunde 95975 43799 37396
Dienstverlening 112555 40664 2511
Journalistiek, gedrag en maatschappij 1380 27014 77231
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 32478 40572 25541
Onderwijs 13635 71863 10610
Informatica 21144 26879 16981
Wiskunde, natuurwetenschappen 2060 7867 39356
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 18241 4908 4297
*voorlopige cijfers

Daarnaast waren opleidingen binnen de Dienstverlening (12 procent) vooral gewild onder mbo’ers, en die op het gebied van Journalistiek, gedrag en maatschappij vooral bij studenten aan de universiteit. De richting Onderwijs betreft vooral lerarenopleidingen, dit zijn vaak hbo-studies.

1 op 3 vrouwen volgt studierichting Gezondheidszorg

In studiejaar 2021/’22 studeerden er net iets meer vrouwen (51 procent) dan mannen. Bij vrouwen is vooral de richting Gezondheidszorg en welzijn populair; bijna een derde van de vrouwelijke studenten (31 procent) volgde dat jaar een opleiding op dit gebied. De richtingen Onderwijs, Dienstverlening en Journalistiek, gedrag en maatschappij trokken elk zo’n 10 procent van de vrouwelijke studenten. De richting Rechten, administratie, handel en zakelijke dienstverlening trok veel vrouwelijke studenten (19 procent), maar was nóg populairder bij de mannen; ruim een kwart (26 procent) van de mannelijke studenten volgde een opleiding op dit gebied. Daarnaast volgden ook veel mannen (22 procent) een opleiding op het gebied van Techniek, industrie en bouwkunde.

Bijna 9 op de 10 informaticastudenten man

Het aandeel mannen en vrouwen is dan ook niet evenredig verdeeld binnen de studierichtingen. Bij Informatica (88 procent) en studies op het gebied van Techniek, industrie en bouwkunde (82 procent) zijn mannen veruit in de meerderheid. Bij Gezondheidszorg en welzijn (80 procent), Onderwijs (71 procent) en Journalistiek, gedrag en maatschappij (68 procent) is het grootste deel van de studenten vrouw.

Mannen en vrouwen naar studierichting, 2021/'22*
Studierichting Mannen Vrouwen
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 171710 131150
Gezondheidszorg en welzijn 54899 213705
Techniek, industrie en bouwkunde 145680 31490
Dienstverlening 83043 72687
Journalistiek, gedrag en maatschappij 33494 72131
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 41659 56932
Onderwijs 27560 68548
Informatica 57290 7714
Wiskunde, natuurwetenschappen 25886 23397
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging 14201 13245
*voorlopige cijfers

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.