Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Een oudere vrouw thuis achter de laptop met een kopje thee.

Wat doen 65‑plussers online?

Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Ook 65‑plussers zijn steeds vaker online. Zij gebruiken het internet vooral voor communicatie en informatie, maar ook om hun bankzaken te doen. Vooral 75‑plussers zijn meer gaan internetbankieren.

Wat doen 65-plussers online?What do the over-65s do online?60%56%55%47%Informatie zoeken over goederenLook up product information74%InternetbankierenOnline banking71%70%60%60%76%

Van de 65- tot 75‑jarigen gebruikte ruim 80 procent in 2021 internet vooral voor communicatiedoeleinden: het versturen en ontvangen van e-mails (85 procent) en het versturen van tekstberichten, bijvoorbeeld via WhatsApp (83 procent). 75‑plussers deden dat minder: 63 procent verstuurde e-mails en 51 procent tekstberichten. E-mailen blijft bij 75‑plussers de meest gebruikte vorm van onlinecommunicatie.

Vooral het gebruik van berichtendiensten is de laatste jaren toegenomen. Onder 65- tot 75‑jarigen nam het aandeel dat tekstberichten verstuurde tussen 2019 en 2021 toe van 70 naar 83 procent en onder 75‑plussers van 34 naar 51 procent.

Activiteiten online in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek1), 2021 (%)
Persoonskenmerken 12 jaar of ouder 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder
Versturen en
ontvangen e-mails
89 85 63
Tekstberichtjes versturen
via o.a. WhatsApp
88 83 51
Informatie zoeken
over goederen
86 85 58
Internetbankieren of
mobiel bankieren
85 83 55
1)Het onderzoek wordt jaarlijks in de maanden april tot juli gehouden.

Internet als bron van informatie

Van de mensen in de leeftijd van 65- tot 75‑jaar gebruikte 85 procent in 2021 het internet om op zoek te gaan naar informatie over goederen en diensten. Dat is meer dan in 2019; toen deed 79 procent dat. Dit geldt ook voor 75‑plussers; in 2021 zocht 58 procent online naar informatie, twee jaar eerder was dat 48 procent. In totaal gebruikte 86 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder in 2021 het internet hiervoor.

Ook online zoeken naar gezondheidsinformatie is sterk toegenomen bij 75‑plussers; in 2021 zocht bijna de helft online naar gezondheidsinformatie, in 2019 was dat 36 procent.

Meer internetbankieren

65‑plussers doen hun bankzaken ook steeds vaker online. In 2019 deed 78 procent van de mensen van 65- tot 75‑jaar aan internet- of mobiel bankieren, twee jaar later was dat toegenomen naar 83 procent.

Vooral 75‑plussers lijken de gang naar het internetbankieren gevonden te hebben. 55 procent gebruikte in 2021 daarvoor het internet, dat was 47 procent in 2019.

In totaal was 85 procent van de 12‑plussers online om te internetbankieren of mobiel te bankieren.

Internetbankieren of mobiel bankieren, in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek1) (%)
Persoonskenmerken 2021 2019
12 jaar of ouder 85 84
65 tot 75 jaar 83 78
75 jaar of ouder 55 47
1)Het onderzoek wordt jaarlijks in de maanden april tot juli gehouden.

Smartphone meest gebruikte apparaat

Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaven bijna 9 op de 10 in 2021 aan een smartphone te gebruiken. Na de smartphone is de laptop het populairst, gevolgd door de tablet. De desktopcomputer wordt minder gebruikt. 75‑plussers gebruiken even vaak een tablet, laptop of desktopcomputer.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.