Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Winkelelende tieners van verschillende afkomst

Kunnen jonge vrouwen rustig over straat?

2 op de 3 jonge vrouwen zeiden in 2021 dat ze het afgelopen jaar weleens zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Vrouwen ervoeren nafluiten als minst bedreigend, achternalopen als meest bedreigend. De meesten negeerden het wanneer ze op straat werden lastiggevallen. Jonge mannen hadden minder te maken met straatintimidatie: 1 op de 3 had dit ten minste een keer meegemaakt.

Kunnen jonge vrouwen rustig over straat?How many young women encounter street harassment?NageflotenWolf whistling50%8%NageroepenCatcalling40%22%Nagesist of nageklaktHissing or tongue clicking36%6%AchternagelopenChasing/following24%9%AndersOther31%18%

De cijfers zijn afkomstig uit het CBS-onderzoek Belevingen 2021. Deze enquête onder 12- tot 25‑jarigen is gehouden van begin februari tot en met medio april 2021. Bij de vragen over straatintimidatie konden de ondervraagden aangeven of ze hier in het afgelopen jaar mee te maken hadden gehad.

Jonge vrouwen het vaakst

Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar gaven het vaakst aan op straat geïntimideerd te zijn: bijna drie kwart van hen heeft hier weleens mee te maken gehad. Maar ook van de tienermeisjes tussen 14 en 18 jaar zei ongeveer 70 procent op straat geïntimideerd te zijn. Van de mannen had 1 op de 3 in 2020/’21 met straatintimidatie te maken gehad, tienerjongens vaker dan jongvolwassen mannen.

Op straat geïntimideerd, 2020/'21 (% weleens)
Geslacht en leeftijd Straatintimidatie ervaren
Vrouwen .
Totaal 66,8
12 of 13 jaar 49,3
14 of 15 jaar 67,8
16 of 17 jaar 71,0
18 tot 21 jaar 72,7
21 tot 25 jaar 66,7
Mannen .
Totaal 33,4
12 of 13 jaar 39,5
14 of 15 jaar 36,8
16 of 17 jaar 34,9
18 tot 21 jaar 34,0
21 tot 25 jaar 28,4

Helft jonge vrouwen weleens nagefloten

Ongewenst nafluiten was de meest voorkomende vorm van straatintimidatie. De helft van de jonge vrouwen is in 2020/’21 een keer of vaker ongewenst nagefloten. Jonge vrouwen ervoeren iets minder vaak dat ze werden nageroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen, of dat er ongewenst gesist of geklakt werd (ongeveer 40 procent). Circa een kwart zei dat zij in het afgelopen jaar weleens achterna werden gelopen, of werden achtervolgd. Bij jonge mannen is nageroepen worden de vaakst voorkomende vorm van straatintimidatie.

Achternalopen meest bedreigend

Van de onderzochte vormen van straatintimidatie waren ongewenst nafluiten en nasissen voor vrouwen het minst belastend. Ongeveer 60 procent van de slachtoffers ervoer deze vormen vooral als ongemakkelijk, en op een deel van de vrouwen maakte nafluiten (21 procent) of nasissen (15 procent) helemaal geen indruk. Toch voelt circa een derde zich onveilig of bang als ze nagefloten of nagesist worden. Naroepen belast meer: de helft van de vrouwen raakte geïrriteerd of werd boos, en bijna de helft voelde zich onveilig of bang. Achternagelopen of achtervolgd worden was het meest bedreigend: 85 procent van de vrouwen voelde zich onveilig of bang wanneer dit gebeurde.

Bij mannen had straatintimidatie minder impact. Achternagelopen of achtervolgd worden had de sterkste impact: 43 procent voelde zich dan onveilig of bang. Nageroepen worden maakte hen het vaakst geïrriteerd of boos (39 procent).

Impact straatintimidatie op jonge vrouwen, 2020/'211) (% geïntimideerde 12- tot 25-jarige vrouwen)
Vorm Doet me niks Voel me ongemakkelijk Voel me geïrriteerd of boos Voel me onveilig of bang Iets anders
Nafluiten 20,7 60,8 31,9 32,7 2,7
Nasissen of klakken 14,9 58,6 41,4 35,8 1,6
Naroepen 12,6 45,2 51,2 45,7 3,8
Achternalopen 3,3 31,5 22,1 85,4 2,0
1)Meerdere antwoorden mogelijk.

Ruim 1 op de 3 vrouwen zocht of belde iemand op

60 procent van de 12- tot 25‑jarigen negeerde het als ze op straat worden lastiggevallen. Vrouwen deden dit met 64 procent vaker dan mannen (51 procent). Mannen lachten erom, maakten een afwijzend gebaar of spraken de daders erop aan (17 tot 19 procent).

Reactie op straatintimidatie, 2020/'211) (% geïntimideerde 12- tot 25-jarigen)
Geslacht Negeer het Lach erom Reageer afwijzend of boos Spreek dader(s) aan Zoek/bel anderen op Meld het bij de politie Pak verdedigingswapen Iets anders
Vrouwen 64,2 11,1 25,5 13,1 37,2 2,0 17,6 3,4
Mannen 50,8 19,2 16,8 17,9 8,9 2,4 7,2 5,9
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.