Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: In de Utrechtse polder Rijnenburg probeert de 82-jarige veehouder Jan Scholman met zijn koeien op dezelfde wijze te communiceren als de held uit de populaire film Jurassic World met zijn dino’s doet.

Hoeveel koeien grazen er in de wei?

Drie kwart van de melkkoeien van twee jaar en ouder stond in 2020 tijdens het weideseizoen in de wei, bijna 1,2 miljoen dieren. Het weideseizoen loopt van eind april tot in oktober. Sinds 2016 neemt het aantal koeien dat in de wei staat elk jaar toe. Een koe staat wel steeds korter in de wei. De koeien die in 2020 geweid werden stonden per dag gemiddeld zo’n 8,5 uur buiten, twee jaar eerder was dit 8,9 uur.

Hoeveel koeien grazen er in de wei?How many cows graze in fields?in de weifield-grazed1,2 mlnop stalstabled0,3 mln

Iedereen kent wel de beelden van koeien die na een winter op stal weer de wei in mogen om lekker te grazen. Dat koeien naar buiten gaan is geen vanzelfsprekendheid. Tot en met 2015 daalde het aandeel melkkoeien dat jaarlijks tijdens het weideseizoen de wei in ging naar 65 procent in dat jaar. Door beleid en publieke opinie heeft er een omslag plaatsgevonden en in 2020 liep 74 procent van de koeien weer buiten. De weidegang is daarmee terug op het niveau van 2010.

Weidegang van melkkoeien van 2 jaar en ouder (%)
Perioden Bedrijven met weidegang Dieren met weidegang
2010 83 74
2011 80 71
2012 79 70
2013 78 70
2014 76 69
2015 76 65
2016 77 65
2017 78 68
2018 80 71
2019 82 73
2020 82 74

Koe vooral tijdens kantoortijden in de wei

Hoewel het aantal koeien in de wei toeneemt, is de tijd die ze buiten doorbrengen wel afgenomen. Stond in 2013 nog 34 procent van de koeien meer dan 1 440 uur tijdens het weideseizoen in de wei, in 2020 was dat gedaald tot 23 procent. Het aantal koeien dat korter, tussen de 720 en 1 440 uur, buiten verblijft is in diezelfde periode juist toegenomen; van 32 naar 48 procent.

Er heeft vooral een verschuiving plaatsgevonden van dag- en nacht weiden naar alleen overdag. Een koe die dag en nacht wordt geweid stond in 2020 gemiddeld 17 uur in de wei, de overige tijd is de koe op stal om gemolken te worden. Een koe die alleen overdag buiten komt, stond gemiddeld 7 uur in de wei; de tijd tussen het melken in de ochtend en aan het eind van de middag.

Beweiding melkkoeien (%)
Jaarta < 720 uren 720 tot 1 440 uren 1 440 tot 2 160 uren 2 160 tot 2 880 uren 2 880 of meer uren Zonder beweiding
2013 4 32 16 7 11 30
2014 4 31 16 6 11 31
2015¹⁾ . . . . . .
2016 4 35 13 5 8 35
2017 5 40 12 5 7 32
2018 5 41 13 5 7 29
2019 7 43 12 5 6 27
2020 3 48 13 4 6 26
¹⁾ geen cijfers

1 op 3 grote melkveebedrijven houdt koeien op stal

De afname van het gemiddeld aantal uren dat een koe in de wei staat heeft voor een belangrijk deel te maken met de schaalvergroting in de melkveehouderij. Hoe groter het bedrijf, hoe vaker de dieren op stal staan. Bij 34 procent van de bedrijven met 161 koeien of meer stonden de dieren het hele jaar op stal, bij bedrijven met 81 tot 121 koeien was dat 17 procent. Grotere melkveehouderijen hebben niet altijd voldoende grasland voor weidegang beschikbaar in de nabijheid van de stal. Dit maakt het moeilijker om de veestapel tijdens het weideseizoen op redelijke afstand van de stal te weiden.

Bedrijven met melkkoeien, 2020 (%)
Aantal melkkoeien In de wei Hele jaar op stal
Totaal 82,44 17,56
1 tot 41 melkkoeien 91,58 8,42
41 tot 81 88,47 11,53
81 tot 121 83,40 16,60
121 tot 161 76,68 23,32
161 melkkoeien of meer 65,74 34,26

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.