Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Straatbeeld in de avond op St Eustatius

Hoeveel elektriciteit in Caribisch Nederland komt uit hernieuwbare bronnen?

In 2021 kwam in Caribisch Nederland 24 procent van de geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Het grootste deel van de hernieuwbare elektriciteit komt van windmolens, gevolgd door zonnepanelen. Vooral op Sint Eustatius en Saba is de opwekking van zonnestroom de laatste jaren toegenomen.

Hoeveel elektriciteit in Caribisch Nederland komt uithernieuwbare bronnen?How much electricity in the Caribbean Netherlands is renewable?Saba36%Bonaire22%32%St Eustatius

De totale elektriciteitsproductie van de drie eilanden van Caribisch Nederland samen bedroeg in 2021 156,2 miljoen kWh, daarvan kwam 24 procent (37,7 miljoen kWh) uit hernieuwbare bronnen. In 2012 was dit nog 29 procent (32,5 miljoen kWh). In 2018 bereikte de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen met 33 procent een hoogtepunt.

De totale elektriciteitsproductie van Europees Nederland was 121,6 miljard kWh; hiervan was 40,2 miljard kWh hernieuwbaar, 33 procent van de totale elektriciteitsproductie. Vanaf 2020 is het aandeel hernieuwbare elektriciteit in Europees Nederland hoger dan dat in Caribisch Nederland. Hierbij speelt mee dat op Caribisch Nederland stroom van zonnepanelen op woningen en bedrijven niet zijn meegeteld en in Europees Nederland wel.

Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen (%)
Jaartal Caribisch Nederland Europees Nederland
2012 28,6 12,2
2013 31,6 12,0
2014 34,3 11,3
2015 31,6 12,4
2016 28,5 12,8
2017 25,8 14,9
2018 33,1 16,5
2019 28,4 18,8
2020 22,7 26,7
2021 24,1 33,0

Bonaire moet het hebben van wind

In 2021 was de elektriciteitsproductie van Bonaire 130,6 miljoen kWh. Daarvan was 29,2 miljoen kWh (22 procent) hernieuwbaar. Vrijwel alle hernieuwbare elektriciteit (99 procent) werd door windturbines geproduceerd. Zonnepanelen leverden de resterende procent. In 2014 was het aandeel hernieuwbare elektriciteit op Bonaire het hoogst, 42 procent. In de jaren daarna ligt het rond de 30 procent.

Elektriciteitsproductie Bonaire (mln kWh)
Jaartal Fossiel Hernieuwbaar
2012 58,6 32,5
2013 56,9 36,7
2014 56,1 41,2
2015 63,4 40,1
2016 73,3 35,1
2017 81,9 31,5
2018 76,0 37,1
2019 88,1 32,5
2020 95,7 25,4
2021 101,5 29,2

Meer zonnestroom op Sint Eustatius

In 2021 was de elektriciteitsproductie van Sint Eustatius 16,3 miljoen kWh. Hiervan was 5,2 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit, dat is 32 procent. In 2018 bereikte het aandeel hernieuwbare elektriciteit met 45 procent de hoogste piek. De daling in 2020 en 2021 hing samen met onderhoud aan de installaties. Deze elektriciteit werd vooral door middel van zonnepanelen geproduceerd. Het opwekken van zonne-energie begon in 2016 met de eerste fase van een zonnepark. In november 2017 werd de tweede fase opgeleverd waardoor de productie van zonne-energie op het eiland sterk toenam.

Overdag voldoet het zonnepark op Sint Eustatius aan de volledige elektriciteitsbehoefte van het eiland. ’s Avonds en ’s nachts, en bij ongunstige omstandigheden zoals bewolking, schakelt het systeem automatisch op de dieselgeneratoren die de productie dan overnemen.

Elektriciteitsproductie Sint Eustatius (mln kWh)
Jaartal Fossiel Hernieuwbaar
2012 13,7 0,0
2013 13,5 0,0
2014 13,4 0,0
2015 13,9 0,0
2016 11,6 2,3
2017 10,2 3,8
2018 7,8 6,5
2019 8,7 6,3
2020 10,4 4,8
2021 11,1 5,2

Zonneparken op Saba

In 2021 bedroeg de elektriciteitsproductie van Saba 9,2 miljoen kWh. Hiervan is 3,3 miljoen kWh hernieuwbaar. Dit is 36 procent van de totale productie. Saba heeft inmiddels twee zonneparken. De eerste was per februari 2018 operationeel en de tweede per februari 2019.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.