Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Luchtfoto van bruggen over de rivier de Waal bij Zaltbommel

Hoe worden goederen door Nederland vervoerd?

In 2020 werd er in totaal 1,7 miljard ton aan goederen, inclusief verpakkingsmaterialen, vervoerd over Nederlands grondgebied en door de Nederlandse territoriale wateren. Dit is even zwaar als het water in 678 volle Olympische zwembaden.

338 mln ton kgBinnenvaartBy inland vessel37 mln ton kg SpoorBy rail558 mln ton kgZeevaartBy seagoing vessel767 mln ton kg WegvervoerBy road1,5 mln ton kg million tonnesLuchtvaartBy air Hoe worden goederen door Nederland vervoerd?How are goods transported through the Netherlands?

De meeste goederen worden met vrachtauto’s over de weg vervoerd; in 2020 was dat 767 miljoen ton, 45 procent van het totaal. De zeevaart nam met 558 miljoen ton een derde van het vervoer voor zijn rekening, de binnenvaart met 338 miljoen ton een vijfde. Spoor en luchtvaart zijn goed voor respectievelijk 2,0 en 0,1 procent van het goederenvervoer door Nederland.

Vier soorten goederentransport door Nederland

Het goederenvervoernoot1 op het Nederlandse grondgebied bestaat uit vier stromen. Als eerste zijn er goederen die worden geladen én gelost in Nederland (binnenlands transport: 675 miljoen ton in 2020). Dan zijn er goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan (afvoer: 427 miljoen ton), goederen die van het buitenland naar Nederland komen (aanvoer: 539 miljoen ton) en goederen die zowel worden geladen als gelost in het buitenland, maar wel over Nederlands grondgebied worden getransporteerd (transito: 60 miljoen ton).

82 procent binnenlands transport over de weg

Van de 1,7 miljard ton goederen die in 2020 over Nederlands grondgebied is vervoerd, ging 675 miljoen ton van en naar een plaats in Nederland. Dit binnenlandse transport ging voor 82 procent (554 miljoen ton) per vrachtauto over de weg. Als tweede volgt de binnenvaart met 116 miljoen ton (17 procent), de trein volgt met 3 miljoen ton (0,4 procent) en tot slot de zeevaart met 2 miljoen ton (0,3 procent).

Vervoerd gewicht, 2020 (%)
vervoer Wegvervoer Zeevaart Binnenvaart Spoor Luchtvaart
Vervoerd gewicht op Nederlands grondgebied 766,7 557,6 338,3 36,7 1,6
Vervoerd gewicht binnenlands vervoer 553,7 2,2 115,9 2,2 0,0

Ruim de helft is bulkvervoer

Ruim de helft van alle door Nederland vervoerde goederen, 925 miljoen ton, werd onverpakt in bulk vervoerd. Dit zijn vaak grondstoffen zoals aardolie, of landbouwproducten zoals graan. Daarnaast werd 14 procent van de goederen, 232 miljoen ton, in containers vervoerd. Dit zijn meestal eindproducten, bijvoorbeeld verpakte artikelen, maar ook voedingsmiddelen, landbouwproducten of chemische producten. De rest werd bijvoorbeeld op pallets of hangend vervoerd.

Meeste goederentransport van en naar Groot-Rijnmond

De meeste goederen die in Nederland geladen of gelost werden, gingen in 2020 van en naar de regio’s Groot-Rijnmond, Groot-Amsterdam, West-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, Overig Zeeland en Utrecht. In de regio Groot-Rijnmond werd veruit het meeste gewicht geladen en gelost, 334 miljoen ton geladen en 406 miljoen ton gelost. In deze regio ligt de haven van Rotterdam. De regio Groot-Amsterdam, met de Amsterdamse haven, volgt met 97 miljoen ton geladen en 119 miljoen ton gelost.

Transito komt hierbij niet voor (60 miljoen ton), omdat bij dit transport er niet geladen of gelost wordt in Nederland. De goederen kunnen na het lossen worden overgeladen om naar andere landen binnen of buiten Europa te worden vervoerd. De regio waar geladen of gelost wordt, hoeft dus niet het oorspronkelijke beginpunt of de eindbestemming te zijn.

Bruto vervoerd gewicht geladen in COROP regio, 2020
Coropnaam Bruto gewicht geladen
Oost-Groningen 6
Delfzijlenomgeving 11
OverigGroningen 13
Noord-Friesland 15
Zuidwest-Friesland 7
Zuidoost-Friesland 9
Noord-Drenthe 9
Zuidoost-Drenthe 10
Zuidwest-Drenthe 8
Noord-Overijssel 23
Zuidwest-Overijssel 7
Twente 22
Veluwe 26
Achterhoek 18
Arnhem/Nijmegen 29
Zuidwest-Gelderland 21
Utrecht 33
KopvanNoord-Holland 13
Alkmaarenomgeving 4
IJmond 11
AgglomeratieHaarlem 1
Zaanstreek 7
Groot-Amsterdam 97
HetGooienVechtstreek 2
AgglomeratieLeidenenBollenstreek 10
Agglomeratie's-Gravenhage 7
DelftenWestland 12
Oost-Zuid-Holland 14
Groot-Rijnmond 334
Zuidoost-Zuid-Holland 18
Zeeuwsch-Vlaanderen 21
OverigZeeland 38
West-Noord-Brabant 49
Midden-Noord-Brabant 20
Noordoost-Noord-Brabant 38
Zuidoost-Noord-Brabant 31
Noord-Limburg 32
Midden-Limburg 15
Zuid-Limburg 30
Flevoland 24
Bruto vervoerd gewicht gelost in COROP regio, 2020
Coropnaam Bruto gewicht gelost
Oost-Groningen 6
Delfzijlenomgeving 11
OverigGroningen 18
Noord-Friesland 16
Zuidwest-Friesland 8
Zuidoost-Friesland 11
Noord-Drenthe 10
Zuidoost-Drenthe 9
Zuidwest-Drenthe 8
Noord-Overijssel 24
Zuidwest-Overijssel 7
Twente 21
Veluwe 30
Achterhoek 18
Arnhem/Nijmegen 27
Zuidwest-Gelderland 21
Utrecht 38
KopvanNoord-Holland 14
Alkmaarenomgeving 6
IJmond 7
AgglomeratieHaarlem 2
Zaanstreek 8
Groot-Amsterdam 119
HetGooienVechtstreek 5
AgglomeratieLeidenenBollenstreek 12
Agglomeratie's-Gravenhage 10
DelftenWestland 13
Oost-Zuid-Holland 14
Groot-Rijnmond 406
Zuidoost-Zuid-Holland 22
Zeeuwsch-Vlaanderen 14
OverigZeeland 40
West-Noord-Brabant 50
Midden-Noord-Brabant 22
Noordoost-Noord-Brabant 38
Zuidoost-Noord-Brabant 33
Noord-Limburg 29
Midden-Limburg 16
Zuid-Limburg 23
Flevoland 20

De vragen

Noten

Goederenvervoer

In dit artikel wordt het vervoerd gewicht inclusief verpakkingsmaterialen vermeld. De cijfers wijken daarom enigszins af van de cijfers op Statline, waar het brutoplusgewicht wordt vermeld; het vervoerd gewicht inclusief verpakkingsmaterialen en de transporteenheid.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.