Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Pinkpopbezoekers reeds in extase voorafgaand aan het optreden van de Engelse band Arctic Monkeys op de tweede dag van Pinkpop.

Hoe vaak maken we een kippenvelmoment mee?

Van de volwassen Nederlanders zegt 30 procent elke week een kippenvelmoment mee te maken. Dit is een betekenisvol moment waarbij iemand positief of negatief geraakt wordt. Bij 6 procent gebeurt dit elke dag, en 6 procent krijgt nooit ergens kippenvel van. Mensen die regelmatig een kippenvelmoment ervaren vinden het leven vaker de moeite waard, en hebben vaker het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving.

Hoe vaak maken we een kippenvelmoment mee?How often do we have a goosebump moment?maakt nooit eenkippenvelmoment meenever have a goosebump moment6%maandelijksonce a month30%maakt dagelijks een kippenvelmoment meehave one every day6%minder danmaandelijks less than once a month29%wekelijksonce a week29%

Vrouwen hebben met 72 procent vaker dan mannen (57 procent) ten minste één kippenvelmoment per maand. 75‑plussers maken minder vaak kippenvelmomenten mee dan 18- tot 75‑jarigen: 53 procent van hen krijgt ten minste één keer per maand kippenvel, terwijl dat bij andere leeftijdsgroepen varieert van 62 tot 68 procent.

Kippenvelmomenten, 2020 (% personen van 18 jaar of ouder)
Kenmerk 1 keer per maand of vaker Minder dan 1 keer per maand
Totaal 65 35
Mannen 57 43
Vrouwen 72 28
18 tot 25 jaar 66 34
25 tot 35 jaar 67 33
35 tot 45 jaar 67 33
45 tot 55 jaar 68 32
55 tot 65 jaar 64 36
65 tot 75 jaar 62 38
75 jaar of ouder 53 47

Relatie met zingeving

Het kippenvelmomentnoot1 is onderzocht in relatie tot zingevingnoot2: het leven de moeite waard vinden of het gevoel hebben iets bij te dragen aan de samenleving. Van de mensen die elke maand ten minste één keer ergens kippenvel van krijgen, vindt 94 procent het leven de moeite waard en heeft 77 procent het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij. Dat is meer dan bij volwassenen die minder dan maandelijks een kippenvelmoment hebben (89 procent en 67 procent).

Zingeving en kippenvelmomenten, 2020 (% personen van 18 jaar of ouder)
Zingeving Vindt leven de moeite waard Gevoel iets bij te dragen aan de samenleving
Totaal 92 74
Minder dan 1 keer per maand een kippenvelmoment 89 67
1 keer per maand een kippenvelmoment of vaker 94 77

Meer kippenvelmomenten, vaker gelukkig

Mensen die regelmatig (minstens elke maand) een moment beleven dat hen kippenvel bezorgt, zijn ook wat vaker gelukkignoot3 dan mensen die zulke momenten minder vaak hebben: 89 procent van hen geeft zichzelf een rapportcijfer van 7 of hoger voor geluk, tegenover 83 procent van de volwassenen die minder dan maandelijks een kippenvelmoment krijgen.

De vragen

Noten

Kippenvelmoment

Een kippenvelmoment, of transcendentaal moment, is een betekenisvolle ervaring die de zin van het leven uitdrukt voor mensen. Het zijn momenten die mensen raken of ontroeren. Hieronder worden nadrukkelijk zowel positieve ervaringen verstaan als momenten van verdriet na een negatieve gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare. Het kunnen bovendien zowel grote momenten zijn als schijnbaar alledaagse momenten die mensen bewust meemaken en die zo een speciale betekenis krijgen.

Het ervaren van kippenvelmomenten wordt gezien als een belangrijke pijler van zingeving en is in 2020 in een ad hoc module over zingeving als volgt uitgevraagd:

Mensen kunnen geraakt of ontroerd worden door vaak kleine en bijzondere dingen in het leven. Er wordt dan weleens gesproken over een kippenvelmoment.

Hoe vaak maakt u gemiddeld dit soort momenten mee?

Zingeving

Zingeving wordt in dit onderzoek als volgt omschreven: het leiden van een leven met een doel en betekenis dat voldoening geeft, en waarin sociale betrokkenheid en interactie met mensen, persoonlijke ontwikkeling en onbaatzuchtigheid belangrijk zijn. Zingeving is in 2020 gemeten in een ad-hoc module van de enquête Sociale samenhang en welzijn, aan de hand van volgende twee stellingen.

 1. Ik vind het leven de moeite waard
 2. Ik heb het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving

De vraag is in hoeverre de respondent het eens is met elk van deze stellingen. De antwoordcategorieën luidden:

 1. Helemaal mee eens
 2. Mee eens
 3. Niet mee eens, niet mee oneens
 4. Mee oneens
 5. Helemaal mee oneens

Binnen het onderzoek naar zingeving worden de volgende dimensies onderscheiden:

 • Sociaal
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Transcendentie (‘kippenvelmomenten’)
 • Religie/spiritualiteit

Geluk

Sinds 2013 wordt de vraag naar geluk uitgevraagd in de enquête Sociale samenhang en welzijn. De respondenten wordt gevraagd aan te geven op een schaal van 1 tot 10 in welke mate ze zichzelf een gelukkig mens vinden. Bij een score van 7 of hoger wordt iemand beschouwd als gelukkig, een score van 5 of 6 betekent ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en bij een score van 1 tot en met 4 wordt iemand als ongelukkig gecategoriseerd.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.