Editie 2021Editie 2022

Foto omschrijving: Overzicht binnenstad Hoorn met de hoofdtoren aan de Binnenhaven / Vluchthaven vanuit de lucht.

Hoe komt het CBS aan de cijfers?

Het CBS haalt zo veel mogelijk informatie uit bestaande registraties van de overheid en bedrijven. Het gebruik daarvan is wettelijk vastgelegd, en privacy en betrouwbaarheid staan voorop. Daarnaast verzamelt het CBS zelf gegevens met enquêtes. Ook nieuwe databronnen, zoals big data, vormen steeds vaker de basis van de statistieken.

Hoe komt het CBS aan de cijfers?How does CBS collect data? 5% Nieuwedatabronnen New data sources10% Big data Big data10% Data van bedrijven Data from 75% Dataregisters Databases businesses en burgersand citizens

Drie kwart uit registers

Drie kwart van de cijfers die het CBS verzamelt en analyseert, komt uit registers van andere instanties. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Personen, de Belastingdienst, UWV, politie en de Sociale Verzekeringsbank. De wettelijke taak van het CBS is om statistieken waaraan behoefte is samen te stellen en te publiceren.

10 procent van de cijfers wordt verzameld bij bedrijven en burgers. Dat gebeurt met (online, telefonische of persoonlijke) enquêtes, met zogenaamde ‘smart surveys’ via een app op de mobiele telefoon, of sensoren bijvoorbeeld in smartwatches die bepaalde activiteiten van mensen meten voor het tijdsbestedingsonderzoek.

Nieuwe technieken

Het CBS werkt ook steeds meer met nieuwe technieken om informatie te verkrijgen, dit vormt zo’n 10 procent van het totaal. Hiervoor worden kunstmatige intelligentietechnieken als webscraping en textmining ingezet om gegevens van het internet te verzamelen en scannerdata van supermarkten worden gebruikt voor de vaststelling van consumentenprijzen. Nieuwe databronnen (bijvoorbeeld verkeerslussen, sociale media, betalingsgegevens) leveren zo’n 5 procent van de informatie.

Door op innovatieve en betrouwbare wijze al deze databronnen te combineren, groeien de mogelijkheden om nieuwe, actuele, maatschappijgerichte en meer gedetailleerde statistieken te maken.

Voor wat er feitelijk gebeurt

Het CBS staat voor een goed geïnformeerde samenleving, op basis van feiten. Als hét statistisch bureau van Nederland geven we met betrouwbare statistische informatie voor maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming. Dat doen we al sinds 1899.

Wij houden ons bij de feiten:

  • 600 statistische onderzoeken per jaar
  • 2 duizend goed opgeleide collega’s in Den Haag, Heerlen en op Bonaire
  • 70 duizend vermeldingen in de media
  • 14 miljard cijfers in StatLine

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Hendrik Zuidhoek

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Redactie

Gert Jan Wijma

Karolien van Wijk

Michel van Kooten

Paul de Winden

Ronald van der Bie

Sidney Vergouw

Vertaling

Frans Dinnissen

Gabriëlle de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Veel dank aan alle andere CBS’ers die hebben bijgedragen aan deze editie.

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 29 september 2022

In het figuur ‘Opgesteld vermogen en elektricititeitsproductie van windmolens’ waren de eenheden van het bovenste en onderste deel van de figuur verwisseld (kwH en megawatt). Dit is nu gecorrigeerd.

Datum: 21 oktober 2022

In het figuur ‘Gemiddelde fietsafstand naar reismotief’ waren de getallen verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers in de tekst waren juist.