Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Bezoekers bekijken tijdens een open dag de gebedsruimte van de Mehmet Akif Ersoy Moskee

Welk geloof hangen we aan?

Meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder is niet gelovig. In 2020 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 14 procent was protestants, 5 procent moslim en 5 procent behoorde tot een andere religieuze groep. De religieuze betrokkenheid is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

55,4%19,8%14,4%5,1%5,2%GeenRKProtestantAndersIslamWelk geloof hangen we aan?

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar of ouder dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont is ook verder afgenomen. Van de 15‑plussers ging in 2012 nog 17 procent regelmatig naar een dienst, dit is teruggelopen naar 13 procent 2020.

Van de Nederlanders die regelmatig een dienst bezoeken, deed 8 procent dit in 2020 wekelijks, 3 procent meerdere keren per maand en 2 procent één keer per maand. 5 procent ging minder dan één keer per maand, 82 procent ging zelden of nooit naar een dienst.

Rekent zich tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering (% personen van 15 jaar of ouder)
Periode Geen Rooms-katholiek Protestants Islam Andere gezindte
2012 46,2 25,6 17,2 4,5 6,5
2013 46,2 26,4 16,8 4,7 5,9
2014 47,5 25,4 16,5 4,7 5,9
2015 48,2 25,3 15,4 4,6 6,5
2016 49,7 24,1 15,6 5,1 5,5
2017 50,7 23,6 15 5,1 5,6
2018 51,8 22,1 16 4,9 5,3
2019 54,1 20,1 14,8 5 5,9
2020 55,4 19,8 14,4 5,1 5,2

Katholieken gaan het minst naar de kerk

De frequentie van het kerk- of moskeebezoek verschilt sterk per gezindte. Van de meest voorkomende denominaties in Nederland gaan katholieken het minst vaak naar de kerk. In 2020 bezocht 13 procent regelmatig een religieuze bijeenkomst. Bij de protestanten is dat met 50 procent fors hoger. Van de moslims brengt 35 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee. Bij de groep met een andere gezindte of levensbeschouwing gaat 1 op de 3 regelmatig naar een dienst.

Kwart gelooft zonder twijfel in God

Over het bestaan van een God zijn de meningen van Nederlanders verdeeld. Zo zegt 1 op de 3 (33 procent) niet in God te geloven, terwijl bijna een kwart (24 procent) zonder twijfel wel in het bestaan van God gelooft. Het overige deel zegt het niet te weten of twijfelt. Zo geeft 15 procent aan niet te weten of er een God is, gelooft 6 procent soms wel in God en soms niet en geeft 8 procent aan wel in God te geloven maar toch twijfels te hebben.

Ten slotte zegt 15 procent niet te geloven in een God die zich met mensen persoonlijk bezighoudt, maar wel in een of andere hogere macht.

Geloof in God, 2020 (% personen van 15 jaar of ouder)
Geloof in God 2020 Aandeel
Ik geloof niet in God 33,4
Ik geloof in God 24,4
Ik geloof niet in een God maar wel
in een of andere hogere macht
15
Ik weet niet of er een God is 14,2
Ik geloof in God, al heb ik mijn twijfels 7,5
Op sommige momenten geloof ik in God
op andere momenten niet
5,5

Bijna 1 op de 10 katholieken gelooft niet in God

Van de mensen die niet tot een geloofsgroep behoren zegt 56 procent dat ze niet in God geloven. Van de katholieken gelooft 8 procent niet in God, terwijl dat bij de protestanten en moslims beperkt blijft tot 1 procent. Zonder twijfel geloven dat er een God is, zegt bijna 1 op de 3 katholieken. Bij de protestanten is dat met 61 procent bijna dubbel zo veel, onder moslims met 92 procent drie keer zo hoog.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie