Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Baby wordt gedoopt in kerk op Bonaire

Waar zijn de inwoners van Caribisch Nederland geboren?

De meerderheid van de inwoners van Caribisch Nederland is niet geboren op het eiland waar ze nu wonen. Waar komt de bevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vooral vandaan?

Waar zijn de inwoners van Caribisch Nederland geboren?BonaireSt EustatiusSabaBonaire= 10 inwonersGeboren inLegendaSt EustatiusSabaOverig Midden- en Zuid-AmerikaAruba, Curaçao, St MaartenNoord-AmerikaNederlandOverig

Van de 21,7 duizend inwoners die Bonaire op 1 januari 2021 telde, waren 7,8 duizend mensen (36 procent) op het eiland geboren. Een groep van 4,6 duizend mensen (21 procent) komt uit Midden- of Zuid-Amerika (exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten). Bijna net zo veel inwoners zijn geboren op Curaçao, Aruba of Sint-Maarten, en 3,4 duizend hadden hun wieg in Europees Nederland staan.

Sinds begin 2011 is de bevolking op Bonaire met 5,8 duizend mensen toegenomen, voornamelijk doordat meer mensen zich op het eiland vestigden dan dat er vertrokken. Vooral het aantal inwoners dat geboren is in Europees Nederland, Midden- of Zuid-Amerika (exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten), Curaçao of Bonaire nam toe. Het aantal Haïtianen is sinds begin 2011 toegenomen van 59 naar 211.

Geboorteland inwoners Bonaire, 2021
Geboorteland Aantal mensen
Bonaire 7758
Midden- en Zuid-Amerika1) 4619
Curaçao 3913
Europees Nederland 3368
Overig 2087
1) Exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Sint Eustatius

Op 1 januari 2021 woonden er 3,1 duizend mensen op Sint Eustatius, van wie bijna 1,1 duizend (35 procent) daar geboren was. Verder kwamen 886 mensen (28 procent) uit Midden- of Zuid-Amerika (exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten). Ruim 700 mensen zijn geboren op Aruba, Sint-Maarten of Curaçao, van wie 426 op Sint-Maarten. Uit de Dominicaanse Republiek komen 291 mensen (9 procent) en 200 (6 procent) uit Europees Nederland.

Tussen 2011 en 2021 daalde het aantal inwoners op Sint Eustatius van 3,6 duizend naar 3,1 duizend. Vooral het aantal inwoners die geboren zijn in Noord-Amerika (–324), voornamelijk in de Verenigde Staten (–279) nam af. Dit hangt samen met opschoningen van de bevolkingsadministratie. Daarbij zijn personen die niet langer op Sint Eustatius wonen, alsnog verwijderd uit de bevolkingsadministratie. Ook nam het aantal mensen geboren in Midden- en Zuid-Amerika af (–223), van wie 76 uit Trinidad en Tobago. Het aantal in Europees Nederland of op Sint Maarten geboren inwoners is sinds 2011 toegenomen, respectievelijk van 152 naar 200 en van 307 naar 426.

Geboorteland inwoners Sint Eustatius, 2021
Geboorteland Aantal mensen
Sint Eustatius 1095
Midden- en Zuid-Amerika1) 886
Sint Maarten 426
Dominicaanse Republiek 291
Overig 444
1) Exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Saba

Saba is het kleinste eiland van Caribisch Nederland met 1,9 duizend inwoners. Daarvan waren 501 (26 procent) op het eiland geboren. Een iets kleinere groep van 423 mensen (22 procent) is geboren in Midden- of Zuid-Amerika (exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten). Bijna net zo veel inwoners (409) zijn geboren op Aruba, Sint-Maarten of Curaçao (21 procent). Verder zijn 239 mensen (12 procent) geboren in Noord-Amerika, vooral de Verenigde Staten.

Het aantal inwoners van Saba is tussen 2011 en 2021 licht toegenomen. De variatie van het inwonertal door de jaren heen hangt grotendeels samen met verschillende opschoningen van de bevolkingsadministratie. Mensen die nog stonden ingeschreven op Saba, maar er niet meer woonden, zijn uit de bevolkingsadministratie gehaald. Het gaat vooral om studenten geboren in Noord-Amerika. Zij komen naar Saba om daar een deel van hun medische opleiding te volgen. Na verloop van tijd keren ze weer terug naar hun geboorteland, maar schrijven zich niet altijd (direct) uit.

Geboorteland inwoners Saba, 2021
Geboorteland Aantal mensen
Saba 501
Midden- en Zuid-Amerika1) 423
Sint Maarten 310
Noord-Amerika 239
Overig 445
1) Exclusief Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie