Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Het Erasmus MC informeert op een beurs geïnteresseerde jongeren over het werken op een OK

In welke richting halen jongeren een diploma?

In het mbo halen de meeste studenten een diploma in de richting zorg en welzijn. Bijna 30 procent van de gediplomeerden in 2020 op niveau 2 of hoger kreeg een diploma in deze richting. Van de hbo-bachelors en wo-masters studeerde ruim 20 procent af in bedrijfskunde en administratie.

In welke richting halen jongeren een diploma?#1 Mbo 2-4 Zorg en welzijn40 563#2 Mbo 2-4Economie enadministratie15 286#3 Mbo 2-4 Techniek en procesindustrie12 362
#1 WO-master Bedrijfskundeen administratie10 046#3 Hbo-bachelorGezondheids-zorg8 962#2 Hbo-bachelorOnderwijs9 703#1 Hbo-bachelorBedrijfskundeen administratie15 525#2 WO-masterGedrag en maatschappij8 293#3 WO-masterRechten5 049

In het studiejaar 2019/’20 kregen 255 duizend studenten een diploma op mbo-2‑niveau of hoger, een hbo-bachelor of wo-master. Ruim de helft van deze gediplomeerden haalde een diploma in het mbo. Iets meer dan een kwart haalde een hbo-bachelor en 18 procent behaalde zijn of haar master in het wetenschappelijk onderwijs.

In het middelbaar beroepsonderwijs was ongeveer de helft van de gediplomeerden man en de helft vrouw. In het hoger onderwijs is de verhouding iets schever. Van degenen die in 2019/’20 een diploma behaalden was 56 procent vrouw.

Ruim kwart mbo-gediplomeerden haalt diploma in zorg en welzijn

Ruim 141 duizend studenten behaalden een diploma op niveau 2, 3 of 4 van het mbo. De grootste groep studeerde af in het domein zorg en welzijn (40 563 studenten, 29 procent). Bijna 9 op de 10 waren vrouwen. Zij werden bijvoorbeeld verzorgende of verpleegkundige van beroep.

Op nummer twee in het mbo staat economie en administratie, 15 286 studenten ontvingen een diploma binnen dit domein. Dat waren bijna evenveel mannen als vrouwen. In de opleidingsrichting techniek en procesindustrie studeerden 12 362 studenten af, vrijwel uitsluitend mannen (97 procent).

Gediplomeerden mbo 2-4, studiejaar 2019/'20* (%)
Afstudeerrichting Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal mbo 2-4 51 49
Zorg en welzijn 85 15
Economie en
administratie
54 46
Techniek en
procesindustrie
3 97
Handel en
ondernemerschap
53 47
Veiligheid en
sport
32 68
*Voorlopige cijfers

Bedrijfskunde en administratie populairste richting in het hbo

Ruim 67 duizend studenten behaalden hun bachelordiploma in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Van alle gediplomeerden behaalden 15 525 studenten, 23 procent van alle (hbo-bachelor)gediplomeerden, een diploma in de richting bedrijfskunde en administratie. Onder deze afgestudeerden waren de mannen met 6 op de 10 in de meerderheid.

Ruim 14 procent van de hbo-bachelorgediplomeerden, 9 703 studenten, haalde een diploma bij een lerarenopleiding en in de richting onderwijskunde/pedagogiek. Bijna drie kwart van deze afstudeerders was vrouw.

Negenduizend hbo-bachelorgediplomeerden (8 962, 13 procent) haalden een diploma binnen de sector gezondheidszorg. 8 van alle 10 gediplomeerden in deze gezondheidsopleidingen waren vrouwen.

Gediplomeerden hbo-bachelor, studiejaar 2019/’20* (%)
Afstudeerrichting Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal hbo 56 44
Bedrijfskunde en
administratie
41 59
Onderwijskunde, lerarenopleidingen en
pedagogisch/didactische cursussen
73 27
Gezondheidszorg 82 18
Welzijn 82 18
Persoonlijke dienstverlening 65 35
*Voorlopige cijfers

Bedrijfskunde en administratie meest gekozen afstudeerrichting in wo

Ruim 46 duizend studenten behaalden hun master in het wetenschappelijk onderwijs (wo). Net als in het hbo is ook hier bedrijfskunde en administratie de meest gekozen afstudeerrichting. Ongeveer 10 duizend studenten (10 046, 22 procent) behaalden hun masterdiploma in deze richting. De man-vrouwverhouding in deze richting is minder scheef dan in het hbo. 48 procent van de afstudeerders was vrouw.

Op de tweede plaats van meest gekozen afstudeerrichtingen binnen de wo-masters staan opleidingen binnen de richting gedrag en maatschappij (8 293 gediplomeerden, 18 procent). Hieronder vallen psychologie, sociologie, culturele wetenschappen, economie, econometrie, politicologie en maatschappijwetenschappen. Binnen de richting gedrag en maatschappij zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Bijna 7 op de 10 studenten waren vrouwen.

Van alle wo-mastergediplomeerden haalde 1 op de 10 (5 049 studenten) een master op het terrein van rechten. Ook hier is de man-vrouwverhouding met 64 procent vrouwen behoorlijk scheef.

Gediplomeerden wo-master, studiejaar 2019/’20* (%)
Studierichting Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal wo 56 44
Bedrijfskunde en
administratie
48 52
Gedrag en
maatschappij
66 34
Recht 64 36
Gezondheidszorg 69 31
Techniek en
technische dienstverlening
23 77
*Voorlopige cijfers

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie