Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Afro caribische jongetje hang om de nek van zijn moeder

Hoe wonen kinderen in Caribisch Nederland?

Op Bonaire woonde 55 procent van de jongeren bij beide ouders en iets meer dan een kwart bij één ouder. Op Sint Eustatius woonde bijna 40 procent bij beide ouders en ruim 40 procent bij één ouder. Op Saba woonde de helft van de jongeren bij beide ouders en ruim een kwart bij één ouder. In totaal woonden op 1 januari 2021 ruim 7 duizend 0- tot 25‑jarigen in Caribisch Nederland; dat is bijna 27 procent van de bevolking.

OverigKind bij beide oudersKind bij een ouderElsewhere8%0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 tot 18 jaarBonaireSabaSt Eustatius64%28%21%40%16%61%23%40%7%59%34%18%44%39%12%29%8%52%40%11%44%45%9%61%30%60%Hoe wonen kinderen in Caribisch Nederland?

Begin 2021 woonde iets meer dan de helft van de jongeren in Caribisch Nederland bij beide ouders. Het aandeel kinderen dat bij één ouder woont, bedroeg 29 procent. Het aandeel dat bij één of beide ouders woont, is toegenomen tussen 2012 en 2021 van 72 naar 82 procent. Een klein deel (6 procent) woonde zelfstandig, al dan niet samen met een partner en/of kind. De rest van de jongeren in Caribisch Nederland maakte als overig lid deel uit van een huishouden. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld met hun partner (en eventuele kinderen) inwonen bij hun ouders, ingetrokken zijn bij een zelfstandig wonende broer of zus óf bij een oom of tante wonen. Dit aandeel is tussen 2012 en 2021 afgenomen van 17 naar 12 procent.

Huishoudsamenstelling 0- tot 25-jarigen, 1 januari (%)
eiland jaar Kind bij 2 ouders Kind bij 1 ouder Alleenstaand Partner in paar Alleenstaand ouder Overig lid
Bonaire 2012, Bonaire 51,4 23,0 4,2 3,8 0,9 16,7
Bonaire 2021, Bonaire 55,1 26,9 3,3 2,2 0,7 11,8
Sint Eustatius 2012, Sint Eustatius 43,2 28,7 3,9 2,1 0,8 21,4
Sint Eustatius 2021, Sint Eustatius 39,0 41,2 2,5 1,5 1,3 14,5
Saba 2012, Saba 40,5 14,7 22,9 7,0 0,5 14,4
Saba 2021, Saba 52,9 31,4 5,3 3,4 0,6 6,4

Bonaire

Begin 2021 woonde 55 procent van de jongeren op Bonaire bij beide ouders. Daarnaast woonde iets meer dan een kwart bij één ouder. Beide aandelen zijn sinds 2012 toegenomen met enkele procentpunten. In 2021 woonde 12 procent als overig lid in een huishouden. Dit aandeel is met 5 procentpunten afgenomen sinds 2012.

Sint Eustatius

Begin 2021 woonde op Sint Eustatius 39 procent van de jongeren bij beide ouders en 41 procent bij één ouder. Het aandeel jongeren dat bij één ouder woont is sinds 2012 toegenomen met 12,5 procentpunten. Ruim één op de zeven jongeren maakt als overig lid deel uit van een huishouden. Dit aandeel is met 7 procentpunten afgenomen sinds 2012.

Saba

Op Saba woonde begin 2021 ruim de helft van de jongeren bij beide ouders en bijna een derde bij één ouder. Beide aandelen zijn aanzienlijk toegenomen sinds begin 2012, met respectievelijk ruim 12 en bijna 13 procentpunten. Het aandeel alleenstaande jongeren bedroeg 5 procent. Dat is een afname van bijna 18 procentpunten ten opzichte van 2012. Ook het aandeel overige leden in huishouden daalde flink. In voorgaande jaren hing deze daling samen met opschoningen van de bevolkingsadministratie. In 2020 zijn veel minder studenten van de Saba University School of Medicine naar Saba gekomen, met minder alleenstaande jongeren tot gevolg.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie