Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Pasgeboren baby gapend in bedje

Hoe snel groeit de bevolking op een doorsneedag?

Op een gemiddelde dag in 2020 groeide de Nederlandse bevolking met 185 mensen. Een jaar eerder waren dat er nog bijna twee keer zo veel. In het niet-doorsneejaar 2020 zag de bevolkingsontwikkeling op een doorsneedag er heel anders uit dan in 2019. Er kwamen minder immigranten en er overleden meer mensen. Ook traden minder stellen in het huwelijk.

migratiesaldo 185 296418 441emigrantenHoe snel groeit de bevolking op een doorsneedag,in een niet-doorsneejaar603737immigranten =-
natuurlijke aanwas0 49461 465geboorten-461 416sterfgevallen in 2020in 2019=185 296migratiesaldoper dag0 49natuurlijke aanwas per dag185 345bevolkingsgroeiper dag= + = +

Minder immigranten, meer sterfgevallen

Op een doorsneedag in 2020 kwamen 603 immigranten naar Nederland, een jaar eerder waren dat er nog 737. Er vertrokken ook minder emigranten: 418 emigranten per dag in 2020, 441 in 2019. Per saldo groeide de bevolking dus met 185 per dag door migratie. Een jaar eerder was de bevolkingsgroei door migratie nog 296.

De bevolking groeide in 2020 alleen door migratie, want op een doorsneedag hielden het aantal geboorten en het aantal overledenen elkaar precies in evenwicht, de natuurlijke aanwas was 0. Een jaar eerder waren er per dag nog 49 meer baby’s dan sterfgevallen. Vooral het aantal overledenen was in 2020 hoger, het aantal geboorten verschilde weinig. Op een gemiddelde dag in 2020 overleden 461 mensen, 45 meer dan op een doorsneedag in 2019. Er werden ook 461 kinderen geboren, 4 minder dan in 2020.

Meer mannen overleden

Op een gemiddelde dag in 2020 overleden 230 mannen en 230 vrouwen. Vergeleken met een jaar eerder waren dat 26 meer overleden mannen en 18 meer overleden vrouwen. In 2020 stierven 110 mannen van tachtig jaar of ouder, 120 mannen waren bij overlijden jonger dan tachtig. Een jaar eerder waren dat er 95 en 109. De hogere sterfte bij vrouwen is vooral te zien bij tachtigplussers: 145 sterfgevallen op een gemiddelde dag in 2020, tegen 132 een jaar eerder.

In 2020 werden op een gemiddelde dag 125 vrouwen weduwe, tegen 111 in 2019. Bij mannen was het verschil kleiner: 60 mannen werden weduwnaar, 3 meer dan op een doorsneedag een jaar eerder.

Overleden, gemiddeld per dag (overledenen)
Jonger dan 80 80 jaar of ouder
Vrouwen, 2020 85 145
Vrouwen, 2019 80 132
Mannen, 2020 120 110
Mannen, 2019 109 95

Minder huwelijkssluitingen

De coronamaatregelen maakten 2020 geen aantrekkelijk jaar om te trouwen. Gemiddeld per dag trouwden 137 stellen. Een jaar eerder waren dat er nog 174. Het aantal partnerschapsregistraties was met 66 per dag in 2020 iets hoger dan in 2019 (60).

Huwelijken en partnerschapsregistraties (gemiddeld per dag)
2020 2019
Huwelijken 137 174
Partnerschappen 66 60

Meer mensen verhuisd

Op een doorsneedag in 2020 verhuisden 5 027 mensen, 147 meer dan in 2019. De sterkste stijging was te zien bij verhuizingen naar een andere gemeente. Dat aantal nam toe van 2 075 mensen naar 2 168 mensen. Van de verhuizers verlieten 309 het ouderlijk huis om alleen te gaan wonen, en 260 om te gaan samenwonen. Dat waren er ook meer dan een jaar eerder (289 alleen, 241 samen).

Verhuisde personen (gemiddeld per dag)
Binnen of buiten gemeente 2020 2019
Binnen de gemeente 2859 2805
Naar een andere gemeente 2168 2075

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie