Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Twee meiden verschuilen zich achter hun suikerspinnen

Hoe komt het CBS aan de cijfers?

Het CBS haalt zo veel mogelijk informatie uit bestaande registraties van de overheid en bedrijven. Het gebruik daarvan is wettelijk vastgelegd en privacy en betrouwbaarheid staan voorop. Aanvullend verzamelt het CBS zelf gegevens met enquêtes. Ook nieuwe databronnen, zoals big data, vormen steeds vaker de basis van de statistieken.

Door op innovatieve en betrouwbare wijze al deze databronnen te combineren, groeien de mogelijkheden om nieuwe, zeer actuele, maatschappijgerichte en meer gedetailleerde statistieken te maken.

Welke data hebben we nodig?Welke data hebben we in huis?Welke data missen we?Uit welke bronnen kunnen we putten?Voorbereiden enquêtering2. De voorbereidingBinnenhalen benodigde bronnen(registraties, big data eneventueel enquêtes)3. Data verzamelenTechnische controlesPseudonimiseren respons4. AnoniemEuropese verplichtingen enaanvullende statistiekbehoeftenvan beleid, praktijk en wetenschap1. De vraag••••••••••Hoe komt het CBS aan de cijfers?
StatLineTechnische controlesPseudonimiseren responsCorrigeren foutenOntbrekende data berekenenData steekproeven ophogennaar het gevraagde populatie-niveau5. Analyse en bewerkingControle voorkomen onthullingindividuele gegevensPublicatiecellen samenvoegen of onderdrukken m.b.v. door het CBS ontwikkelde software6. Statistische beveiligingVerschillende kanalen (onder andere StatLine, website, social media) Verschillende vormen (onder andere animatie, persconferentie, artikel, filmpje of rapport) 7. Publiceren

Het statistisch proces in stappen

Tussen de vraag naar cijfers en de publicatie van statistieken onderscheiden we zeven stappen, het statistisch proces.

 1. De vraag. Dat kan een vraag zijn die voortkomt uit een wettelijke nationale of Europese verplichting of een vraag vanuit bijvoorbeeld een ministerie.
 2. De voorbereiding. Eerst bepalen de onderzoekers welke data nodig zijn en wat al in huis is, zoals gegevens uit de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie WOZ en het Handelsregister. Daarna wordt gekeken welke data aanvullend nodig zijn en uit welke bronnen deze kunnen komen. Denk daarbij aan registraties, enquêtes en big data. Als bestaande bronnen niet toereikend zijn, kan een aanvullende enquêtering worden voorbereid.
 3. Data verzamelen. De benodigde bronnen worden binnengehaald en technische controles gedaan. Als dat nodig is, worden enquêtegegevens verzameld en verwerkt.
 4. Anonimiseren. Data uit registers en enquêtes worden zo snel mogelijk na ontvangst anoniem gemaakt door direct identificerende kenmerken te verwijderen.
 5. Analyse en bewerking. Tijdens het analyseren en bewerken van de data signaleert het CBS evidente fouten en corrigeert deze. Daarnaast wordt ontbrekende data, met behulp van diverse methoden, ingeschat op basis van informatie die wel bekend is. Steekproefgegevens worden gewogen opgehoogd naar het gevraagde populatieniveau.
 6. Statistische beveiliging. Vóór publicatie komt eerst een nauwgezette controle op de mogelijkheid van onthulling van individuele gegevens. Uit de data mogen geen gegevens van individuele bedrijven of mensen kunnen worden afgeleid. Als dit risico er wel is, dan worden publicatiecellen automatisch samengevoegd of wordt de waarde uit de cel verwijderd. Het CBS zal nooit statistische informatie over individuele mensen of bedrijven publiceren of verstrekken aan derden.
 7. Publiceren. In deze belangrijke stap wordt betrouwbare en samenhangende statistische informatie verspreid naar een zo groot mogelijk publiek. Dit gebeurt via media en rechtstreeks, via verschillende eigen kanalen van het CBS (onder andere de cijferbank StatLine, de website cbs.nl en sociale media). Het CBS gebruikt hierbij verschillende publicatievormen (onder andere animatie, persconferentie, artikel, video of rapport).

Voor wat er feitelijk gebeurt

Het CBS staat voor een goed geïnformeerde samenleving, op basis van feiten. Als hét statistisch bureau van Nederland geven we met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, onderzoek, beleidsontwikkeling en besluitvorming. Dat doen we al sinds 1899.

Wij houden ons bij de feiten:

 • 600 statistische onderzoeken per jaar
 • 2 duizend voornamelijk hoogopgeleide collega’s vanuit Den Haag, Heerlen en op Bonaire
 • 70 duizend vermeldingen in de media
 • 14 miljard cijfers in StatLine

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie