Editie 2021Editie 2021

Foto omschrijving: Piloten en stewardessen met rolkoffers lopen op Schiphol op een zebrapad

Bij wie zijn werk en privé vaak uit balans?

Eind 2020, tijdens de coronacrisis, ervoer 7,6 procent van alle werknemers naar eigen zeggen (zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé. Dat is minder dan in de jaren 2017–2019, toen dat bijna 10 procent was. Een disbalans tussen werk en privé komt relatief veel voor bij werknemers met een voltijdbaan en bij ouders met jonge kinderen. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

17,1%20,0%18,0%16,8%20,9%Dekofficieren en pilotenBij wie zijn werk en privé vaak uit balans?KoksVrachtwagenchauffeursArtsenManagers horeca

Werknemers met een disbalans tussen werk en privé missen of verwaarlozen familie- of gezinsactiviteiten door hun werk. Ook het omgekeerde kan het geval zijn, dat activiteiten met familie of gezin ten koste gaan van het werk. In 2020 ervoer gemiddeld 7,9 procent van de mannen (zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé, iets meer dan bij vrouwen (7,2 procent). Het overgrote deel van de werknemers (ruim 92 procent) geeft aan dat zij nooit of hooguit een enkele keer een disbalans ervaren.

(Zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé, 2020 (% werknemers 15 tot 75 jaar)
jaar (Zeer) vaak
2014 9,1
2015 8,6
2016 9,5
2017 9,8
2018 9,8
2019 9,7
2020 7,6
Bron: CBS, TNO

Vaak bij voltijd werkende vrouwen

Werknemers die meer uren werken, ervoeren vaker een disbalans. Dit varieerde van 6,1 procent van de werknemers met een deeltijdbaan tot 9,2 procent van de werknemers met een voltijdbaan. Binnen de groep die voltijd werkt, ervoeren meer vrouwen dan mannen een disbalans.

(Zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé naar gezinssituatie en arbeidsduur, 2020 (% werknemers 15 tot 75 jaar)
werk Geen kind Jongste kind 12 jaar of jonger Jongste kind 13 of ouder
Totaal 7,3 9,9 6
deeltijd 5,8 8,3 4,8
voltijd 8,5 11,8 7,9
Bron: CBS, TNO

Vooral bij ouders met jonge kinderen

Werkzame ouders van wie het jongste kind twaalf jaar of jonger is, ervoeren vaker regelmatig een disbalans dan ouders met oudere kinderen, en vaker dan personen zonder kinderen. Zijn zij niet alleen ouder van een jong kind, maar hebben zij ook een voltijdbaan, dan neemt het gevoel van disbalans nog verder toe (11,8 procent). In voltijd werkende vrouwen met een klein kind ervoeren nog vaker een disbalans dan in voltijd werkende mannen: 16,2 procent tegen 11,0 procent.

(Zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé naar gezinssituatie, geslacht en arbeidsduur, 2020 (% werknemers 15 tot 75 jaar)
werk geslacht Geen kind Jongste kind 12 jaar of jonger Jongste kind 13 of ouder
Deeltijd Totaal, Deeltijd 5,8 8,3 4,8
Deeltijd Man, Deeltijd 6,2 8,1 4,8
Deeltijd Vrouw, Deeltijd 5,6 8,4 4,8
Voltijd Totaal, Voltijd 8,5 11,8 7,9
Voltijd Man, Voltijd 8,4 11,0 7,0
Voltijd Vrouw, Voltijd 8,9 16,2 11,8
Bron: CBS, TNO

Beroepsgroepen met (zeer) vaak disbalans

De ervaren werk-privé disbalans verschilt met het beroep dat iemand uitoefent. In 2020 kwam een disbalans het meest voor onder dekofficieren, piloten, koks en vrachtwagenchauffeurs. Ongeveer 1 op de 5 van hen ervoer (zeer) vaak een disbalans tussen werk en privé. De beroepsgroepen die het vaakst een disbalans ervoeren, zijn veelal beroepen met relatief lange werkweken, onregelmatige diensten, of langere perioden van van-huis-zijn.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Frans Dinnissen

Gaby de Vet

Eindredactie

Elma Wobma

Dank aan alle CBS-collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie