Editie 2020

Foto omschrijving: Meisje dat met gesloten ogen haar handen op haar hart houdt

Welk geloof hangen we aan?

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekent zich niet tot een levensbeschouwelijke stroming. In 2019 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 15 procent was protestants, 5 procent moslim en 6 procent behoorde tot een andere religieuze groep. De religieuze betrokkenheid is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst meer dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.

54,1%20,1%14,8%5,9%5,0%GeenRKProtestantAndereIslamWelk geloof hangen we aan?

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar of ouder dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont is ook verder geslonken. Van de 15‑plussers ging in 2012 nog 17 procent regelmatig naar een dienst, dit is verder teruggelopen naar 14 procent 2019.

Van de Nederlanders die regelmatig een dienst bezoeken, deed bijna 9 procent dit in 2019 wekelijks, 3 procent meerdere keren per maand en 2 procent één keer per maand. Ruim 6 procent ging minder dan één keer per maand, 80 procent ging zelden of nooit naar een dienst.

Rekent zich tot kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering (% personen van 15 jaar of ouder)
Jaartal Geen Rooms-katholiek Protestants Islam Andere gezindte
2019 54,1 20,1 14,8 5,0 5,9
2018 51,8 22,1 16,0 4,9 5,3
2017 50,7 23,6 15,0 5,1 5,6
2016 49,7 24,1 15,6 5,1 5,5
2015 48,2 25,3 15,4 4,6 6,5
2014 47,5 25,4 16,5 4,7 5,9
2013 46,2 26,4 16,8 4,7 5,9
2012 46,2 25,6 17,2 4,5 6,5

Katholieken gaan het minst naar de kerk

De frequentie van het bezoek verschilt sterk per gezindte. Van de meest voorkomende denominaties in Nederland gaan katholieken het minst vaak naar de kerk. In 2019 bezocht 14 procent regelmatig een religieuze bijeenkomst. Bij de protestanten is dat met 50 procent fors hoger. Van de moslims brengt 35 procent minstens één keer per maand een bezoek aan een moskee. Bij de groep met een andere gezindte of levensbeschouwing gaat 1 op de 3 regelmatig naar een dienst.

Kwart gelooft zonder twijfel in God

Over het bestaan van God zijn de meningen van Nederlanders verdeeld. Zo zegt 1 op de 3 niet in God te geloven, terwijl een kwart zonder twijfel wel in het bestaan van God gelooft. Het overige deel zegt het niet te weten of twijfelt. Zo geeft 15 procent aan niet te weten of er een God is, gelooft 6 procent soms wel in God en soms niet en geeft 7 procent aan wel in God te geloven maar toch twijfels te hebben.

Ten slotte zegt 14 procent niet te geloven in een God die zich met mensen persoonlijk bezighoudt, maar wel in een of andere hogere macht.

Geloof in God, 2019 (% personen van 15 jaar of ouder)
Categorie Percentage
Ik geloof niet in God 33,2
Ik geloof in God 24,6
Ik weet niet of er een God is en
ik geloof niet dat er een manier is om dat te weten te komen
14,8
Ik geloof niet in een God die zich met ieder
van ons persoonlijk bezighoudt, maar ik geloof wel in één of andere hogere macht
14,0
Ik geloof in God, al heb ik mijn twijfels 7,1
Op sommige momenten geloof ik in God,
op andere momenten niet
6,3

1 op de 10 katholieken gelooft niet in God

Van de mensen die niet tot een geloofsgroep behoren zegt 56 procent dat ze niet in God geloven. Van elke 10 katholieken gelooft er 1 niet in God, terwijl dat bij de protestanten en moslims beperkt blijft tot 2 op de 100.

Zonder twijfel geloven dat er een God is, zegt bijna 1 op de 3 katholieken. Bij de protestanten is dat met 65 procent dubbel zo veel, en de moslims spannen met bijna 90 procent de kroon.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers