Editie 2020

Foto omschrijving: Jongeren samenwerkend achter laptops

In welke richting studeren jongeren af?

In het mbo studeren de meeste studenten af in de richting zorg en welzijn. Ruim een kwart van de in 2019 afgestudeerden op niveau 2 of hoger kreeg een diploma in deze richting. Bij hbo-bachelors en universiteit (masters) was bedrijfskunde en administratie het meest in trek, bijna een kwart studeerde hierin af.

In welke richting studeren jongeren af?#1 Mbo 2-4 Zorg en welzijn38 871#2 Mbo 2-4Economie enadministratie15 652#3 Mbo 2-4 Techniek en procesindustrie13 121
#1 W0-master Bedrijfskundeen administratie10 285#3 Hbo-bachelorGezondheids-zorg9 240#2 Hbo-bachelorOnderwijs9 795#1 Hbo-bachelorBedrijfskundeen administratie15 812#2 W0-masterGedrag en maatschappij7 541#3 W0-masterGezond-heidszorg4 515

In totaal kregen 255 duizend studenten in studiejaar 2018/’19 een diploma op mbo-2‑niveau of hoger, een hbo-bachelor of wo-master. Iets meer dan de helft van deze afstudeerders haalde een diploma in het mbo. Ruim een kwart studeerde af met een hbo-bachelor en ongeveer 18 procent behaalde zijn of haar master in het wetenschappelijk onderwijs.

In het mbo was de helft van de afgestudeerden man en de helft vrouw, in het hoger onderwijs is de verhouding iets schever. Van degenen die in 2018/’19 afstudeerden was ongeveer 56 procent vrouw.

Ruim kwart mbo-afgestudeerden haalt diploma in zorg en welzijn

Ruim 141 duizend studenten behaalden een diploma op niveau 2, 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs. De grootste groep studeerde af in het domein zorg en welzijn (38 871 studenten). Dat waren voornamelijk vrouwen: bijna 9 op de 10. Zij werden bijvoorbeeld verzorgende of verpleegkundige.

Op nummer twee in het mbo staat economie en administratie, 15 652 studenten ontvingen een diploma binnen dit domein. Dat waren ongeveer even veel mannen als vrouwen. In de opleidingsrichting die met 13 121 studenten op de derde plaats staat, techniek en procesindustrie, studeren vrijwel uitsluitend mannen af (97 procent).

Afgestudeerden mbo 2-4, studiejaar 2018/'19* (%)
Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal mbo 2-4 50 50
Zorg en welzijn 86 14
Economie en
administratie
55 45
Techniek en
procesindustrie
3 97
Handel en
ondernemerschap
53 47
Veiligheid en
sport
31 69
*Voorlopige cijfers

Bedrijfskunde en administratie populairste richting in het hbo

Zo’n 68 duizend studenten behaalden hun bachelordiploma in het hoger beroepsonderwijs. Van alle afgestudeerden behaalde de grootste groep, bijna 16 duizend studenten, een diploma voor een opleiding in de richting bedrijfskunde en administratie. Dat komt neer op net iets minder dan een kwart. Onder deze afgestudeerden waren de mannen met 6 op de 10 in de meerderheid.

Ruim 14 procent van de hbo-bachelorgediplomeerden haalde een diploma in de richting lerarenopleidingen en onderwijskunde/pedagogiek. Ongeveer drie kwart van deze afstudeerders was vrouw.

Een kleine 14 procent van de hbo-bachelorafstudeerders, iets meer dan 9 duizend, haalde een diploma binnen de sector gezondheidszorg. In totaal was 8 van alle 10 afstudeerders in de gezondheidsopleidingen op hbo-bachelorniveau vrouw.

Afgestudeerden hbo, studiejaar 2018/'19* (%)
Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal hbo 57 43
Bedrijfskunde en
administratie
42 58
Onderwijskunde, lerarenopleidingen en
pedagogisch/didactische cursussen
74 26
Gezondheidszorg 81 19
Welzijn 82 18
Kunst 49 51
*Voorlopige cijfers

Bedrijfskunde en administratie meest gekozen afstudeerrichting in het wo

Bijna 46 duizend studenten behaalden hun master in het wetenschappelijk onderwijs. Net als in het hbo is ook hier bedrijfskunde en administratie de meest gekozen afstudeerrichting. Ruim 10 duizend studenten behaalden hun masterdiploma in deze richting, wat neerkomt op iets minder dan een kwart. De man-vrouwverhouding in deze richting is in het wetenschappelijk onderwijs iets minder scheef dan in het hbo; 46 procent van de afstudeerders was vrouw.

Op de tweede plaats van meest gekozen afstudeerrichtingen binnen de wo-masters staan opleidingen binnen het domein van gedrag en maatschappij (7,5 duizend gediplomeerden, dat is 17 procent). Hieronder vallen psychologie, sociologie en culturele wetenschappen, economie en econometrie en politicologie en maatschappijwetenschappen. Binnen deze richting zijn vrouwen oververtegenwoordigd, met twee vrouwen tegenover elke man.

Van alle wo-afgestudeerden haalde 1 op de 10 een master op het terrein van de gezondheidszorg. Ook hier waren van elke drie afgestudeerden twee vrouw.

Afgestudeerden wo, studiejaar 2018/'19* (%)
Vrouwen Mannen
Top 5 afstudeerrichtingen . .
Totaal wo 55 45
Bedrijfskunde en
administratie
46 54
Gedrag en
maatschappij
65 35
Recht 66 34
Gezondheidszorg 69 31
Onderwijskunde, lerarenopleidingen en
pedagogisch/didactische cursussen
80 20
*Voorlopige cijfers

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers