Editie 2020

Foto omschrijving: Fietser rijdt over fietspad met tekst: Smoke-free

Hoeveel volwassenen roken of hebben gerookt?

Rookte in 2014 nog 26 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder, in 2019 was dat gedaald naar 22 procent. Tegelijkertijd nam het deel van de volwassenen dat nooit heeft gerookt juist toe van 42 naar 46 procent. Het aandeel ex-rokers is sinds 2014 gelijk gebleven (33 procent).

Hoeveel volwassenen roken of hebben gerookt?25%rookt34%rookt niet meer41%heeft nooit gerookt18%rookt31%rookt niet meer51%heeft nooit gerookt

Mannen zijn vaker rokers, terwijl vrouwen vaker nooit hebben gerookt. In 2019 rookte 25 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen. Ruim een derde van de mannen en iets minder dan een derde van de vrouwen heeft vroeger gerookt, maar is inmiddels gestopt met roken. 41 procent van de mannen en 51 procent van de vrouwen heeft nooit gerookt.

Minder rokers en meer ex-rokers met stijgende leeftijd

Bijna 30 procent van de 18- tot 30‑jarigen rookt weleens, terwijl van de 75‑plussers minder dan 10 procent rookt. Er zijn meer ex-rokers met het toenemen van de leeftijd: 13 procent onder 18- tot 30‑jarigen, en meer dan de helft van de 65‑plussers. Het aantal mensen dat nooit gerookt heeft neemt juist af met de leeftijd: van 58 procent onder 18- tot 30‑jarigen tot 30 procent van de 65- tot 75‑jarigen. 75‑plussers hebben vaker nooit gerookt dan 65- tot 75‑jarigen (40 procent).

Rookgedrag volwassenen, 2019 (%)
Leeftijd Rokers Ex-rokers Nooit-rokers
18 tot 30 jaar 29 12,8 58,2
30 tot 40 jaar 26 22,1 51,9
40 tot 50 jaar 23,4 27,6 49
50 tot 55 jaar 23,9 28,4 47,7
55 tot 65 jaar 21 41 38
65 tot 75 jaar 14,1 55,7 30,2
75 jaar of ouder 7,7 52,7 39,6
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

Kwart 25-plussers met laag opleidingsniveau rookt

Mensen van 25 jaar of ouder met een laag opleidingsniveau (basisonderwijs of vmbo) roken vaker dan mensen met een hoog opleidingsniveau (wetenschappelijke opleiding): 26 procent tegenover 11 procent. Ook zijn laagopgeleiden vaker ex-roker (40 procent) dan hoogopgeleiden (30 procent). Daar tegenover geeft 60 procent van de hoogopgeleiden aan nooit te hebben gerookt, tegen 35 procent van de laagopgeleiden.

Meer rokers onder mensen met migratieachtergrond

Van de volwassenen zonder migratieachtergrond (Nederlandse achtergrond) rookt 20 procent. Dat is minder dan onder 18‑plussers met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond (beide 26 procent). Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn veel minder vaak ex-roker, en hebben veel vaker nooit gerookt dan mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond. Dit hangt voor een deel samen met leeftijd: mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn gemiddeld jonger dan de andere twee groepen.

Rookgedrag naar migratieachtergrond, 2019 (% personen van 18 jaar of ouder)
Migratieachtergrond Rokers Ex-rokers Nooit-rokers
Nederland 20,5 35,4 44,1
Westers 26,3 31,8 41,9
Niet-westers 25,6 15,6 58,8
Bron: CBS, RIVM, Trimbos-instituut

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers