Editie 2020

Foto omschrijving: Papier-, huisvuil-, groente- en plasticcontainers op een rijtje in een nette tuin

Hoeveel recyclen we?

Huishoudens en bedrijven produceren bergen afval. De afvalproductie per inwoner bedraagt 2,5 duizend kilo in 2016. Bij dat afval zitten alle afvalmaterialen als voedselresten, verpakkingen, ijzer, papier, plastic, glas, chemisch afval en bouwafval. Een deel van dat afval wordt verbrand, voor energieopwekking, een deel wordt gerecycled, een deel wordt gestort en een deel geëxporteerd. In het opnieuw gebruiken van materialen zit de laatste jaren nauwelijks ontwikkeling. Het storten is de laatste jaren afgenomen, het verbranden neemt toe.

Legendacijfers in mld kgWederuitvoerVerwerkte materialen454145Binnenlandse winning116MateriaalgebruikImport (exclusief afval)403Import van afval27Biomassa Fossiel Metaal MineraalHoeveel recyclen we?
WederuitvoerAfval63Materiaalgebruik169Export354Verlies128VoorradenEnergetisch verbruik76Kortcyclischeproducten27Recycling52

Als materialen nog een keer worden gebruikt als grondstof voor het maken van goederen hoeven er geen schaarse grondstoffen uit de grond te worden gehaald of te worden geïmporteerd. Dat zorgt voor minder druk op het milieu. Zuiniger zijn met grondstoffen, beperking van de afvalproductie en het hergebruiken van afval is de inzet van een zogeheten circulaire economie.

Afvalverwerking (2008=100)
Jaar Verbranden Storten en overig Recyling en hergebruik
2008 100 100 100
2010 101 75,2 93,5
2012 114,1 74,1 97
2014 123,4 77,9 100
2016 128,2 63,6 100,2

Bouwsector grote afvalverwerker

De bouwsector is een grote afvalproducent. Bijna een kwart van alle vrijgekomen materiaal in de bouwsector bestond uit afval. In de metaalindustrie en de voedingsmiddelenindustrie maakte afval ongeveer 10 procent uit van de totale productie, in de landbouw 8 procent.

De bouwsector gebruikte ook het grootste aandeel gerecyclede materialen van alle bedrijfstakken. Bijna 38 procent van de gebruikte materialen in de bouwsector was gerecycled. Dat waren vooral minerale afvalstoffen zoals puin, voor de aanleg van wegen. Gemiddeld werd in alle bedrijfstakken bijna 15 procent aan gerecyclede materialen gebruikt in het productieproces. In de voedingsmiddelenindustrie wordt vooral bij de productie van oliën en vetten en veevoeders veel gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen.

Gebruik gerecyclede materialen, bedrijfstak, 2016 (%)
Bedrijfstak Gebruik gerecyclede materialen
Water en
afvalbeheer
96
Bouw 38
Hout en papier 29
Kunststoffen 19
Machines 13
Basismetaal 12
Bouwmaterialen 11
Landbouw 10
Voeding 7
Elektriciteitsbedrijven 7
Textiel 5
Chemie 2
Metaalproducten 1
Delfstoffenwinning 0
Aardolie 0
Elektronica 0
Elektrische apparatuur 0
Transportmiddelen 0
Reparatie en
installatie
0
Diensten 0

Kampioen hergebruik

Een afvalberg per inwoner van 2,5 duizend kg is ook Europees gezien erg hoog. Gemiddeld in de 28 landen van de Europese Unie is deze hoeveelheid bijna 1,8 duizend kilo per inwoner. De relatief hoge afvalproductie heeft ermee te maken dat Nederland veel goederen vervaardigt voor de export waarbij afval vrijkomt in Nederland.

Nederland produceert veel afval maar behoort ook tot de Europese landen waar veel afval wordt gerecycled. Met 1,7 duizend kilo gerecycled afval per persoon in 2016 staat Nederland op de derde plaats in de Europese Unie (EU-28), achter Luxemburg en België.

De grote hoeveelheid hergebruikt afval per inwoner laat zien hoe circulair de Nederlandse economie is. Een andere indicator hiervoor is de inzet van gerecyclede materialen in het productieproces. Deze inzet is in Nederland 29 procent, het hoogste percentage van de EU-28. Daar draagt vooral de grote inzet van afval in de bouwsector in belangrijke mate aan bij. 

Gebruik gerecyclede materialen, EU-28, 2016 (%)
Land Aandeel recycling (% van totaal materiaalgebruik)
Nederland 29,0
Frankrijk 19,5
België 18,9
Verenigd Koninkrijk 17,2
Italië 17,1
Estland 11,8
Europese Unie 11,7
Duitsland 11,4
Oostenrijk 10,6
Polen 10,2
Slovenië 8,5
Denemarken 8,2
Spanje 8,2
Tjsechië 7,6
Zweden 7,1
Luxemburg 6,5
Hongarije 6,4
Finland 5,3
Malta 5,2
Slowakije 4,9
Litouwen 4,5
Kroatië 4,4
Bulgarije 4,3
Letland 3,9
Cyprus 2,3
Portugal 2,1
Ierland 1,7
Roemenië 1,5
Griekenland 1,3
Bron: CBS, Eurostat

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers