Editie 2020

Foto omschrijving: Vrachtwagenchauffeur in gepimte cabine

Hoeveel mensen werken (nooit) thuis?

Lang niet iedereen heeft de mogelijkheden om thuis te werken. In 2019 waren er onder de werkenden veel meer die nooit thuiswerkten (5,5 miljoen) dan die dat wel deden (3,5 miljoen). Van de thuiswerkers werkte het grootste deel af en toe thuis (2,2 miljoen), de rest deed dat gewoonlijk (1,3 miljoen).

Hoeveel mensen werken (nooit) thuis?5 500 000werken nietthuis2 200 000werken incidenteelthuis1 300 000werken gewoonlijk thuis

Van die regelmatige thuiswerkersnoot1 werkten 7 op de 10 vanuit huis, bijvoorbeeld vertegenwoordigers die naar klanten gaan. De rest werkte in de eigen woning, zoals tandartsen met een praktijk aan huis.

Al een tijdje neemt het percentage thuiswerkers toe. In 2013 werkte ruim een derde (34 procent) van alle werkenden thuis, in 2019 bijna twee vijfde (39 procent).

Onder managers, ICT’ers en mensen in creatieve en taalkundige beroepen veel thuiswerkers

Naar verhouding zijn de meeste thuiswerkers te vinden onder managers, mensen met een creatief of taalkundig beroep, zoals vertalers, tekstschrijvers, beeldend kunstenaars en zangers, en met een ICT-beroep. Logischerwijs zijn er onder chauffeurs en anderen met een beroep in transport en logistiek relatief de minste thuiswerkers. Meer dan 9 op de 10 werkten in 2019 nooit thuis.

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerk, 2019 (%)
Werkt gewoonlijk thuis, vanuit eigen woning Werkt gewoonlijk thuis, in eigen woning Werkt incidenteel thuis, op vaste dagen Werkt incidenteel thuis, geen vaste dag Werkt niet thuis
Alle beroepen 10 4 5 20 61
. . . . .
Creatieve en
taalkundige beroepen
21 23 5 22 29
ICT-beroepen 18 6 12 35 29
Managers 17 5 10 39 29
Pedagogische beroepen 9 5 8 39 39
Bedrijfseconomische en
administratieve beroepen
11 6 9 26 48
Openbaar bestuur, veiligheid,
en juridische beroepen
12 3 10 26 49
Zorg en welzijn beroepen 11 3 3 19 63
Commerciële beroepen 9 3 5 16 67
Technische beroepen 10 2 2 12 75
Agrarische beroepen 7 3 1 5 84
Dienstverlenende beroepen 3 2 1 4 90
Transport en logistiek beroepen 3 0 0 2 94

Thuiswerkers werkten gemiddeld 12 uur per week thuis

De thuiswerkers, dus alle werkenden die beroepsmatig wel eens thuis aan de slag gaan, werkten gemiddeld 34 uur per weeknoot2. Bij een achturige werkdag komt dat neer op ruim 4 werkdagen. Daarvan werkten ze gemiddeld 1,5 dag (12 uur) thuis. Wie op een vaste dag thuiswerkte, was gemiddeld ruim 7 uur per week thuis in touw. Thuiswerkers zonder vaste dag of met twee vaste dagen werkten per week gemiddeld bijna 13 uur onder eigen dak. Bij meer dan twee vaste thuiswerkdagen kwam het gemiddelde uit op bijna 15 uur per week.

Minste uren thuiswerk in transport- en logistieke beroepen

Thuiswerkers in de pedagogische en de creatieve en taalkundige beroepen brachten de helft van de werkweek thuis door. Thuiswerkende managers en agrariërs, die gemiddeld meer uren per week werkten dan alle andere beroepsgroepen (40 uur), deden een kleiner deel van het werk thuis, respectievelijk 15 uur en 18 uur. Ook in dit rijtje staan de transport- en logistieke beroepen onderaan, met gemiddeld 7 van de 33 uur.

Arbeidsduur van thuiswerkers, 2019 (gemiddelde arbeidsduur per week)
Uren thuis Uren elders
Alle beroepen 12 22
. .
Creatieve en
taalkundige beroepen
16 15
Pedagogische beroepen 14 14
Agrarische beroepen 18 22
Managers 15 26
Bedrijfseconomische
en administratieve beroepen
11 22
Zorg en welzijn beroepen 10 20
Openbaar bestuur,
veiligheid en juridische beroepen
12 23
ICT beroepen 12 24
Technische beroepen 12 26
Commerciële beroepen 11 25
Dienstverlenende beroepen 9 22
Transport en
logistiek beroepen
7 27

De vragen

Noten

Gewoonlijk of incidenteel thuiswerken

De gegevens waarop dit artikel is gebaseerd zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze bijdrage gaat over de totale werkzame beroepsbevolking, dat wil zeggen zowel werknemers als zelfstandigen. De respondenten gaven antwoord op de volgende vragen:

  • Waar werkt u doorgaans: op eigen woonadres, op een ander vast adres of op verschillende plaatsen?
  • Is dat dan in de woning zelf of ergens anders, bijvoorbeeld in een praktijkgedeelte met een aparte ingang, in een loods of buiten?
  • Werkt u ook weleens thuis?

Arbeidsduur per week

Het gaat hierbij om uren die men gebruikelijk werkt in de hoofdbaan. De hoofdbaan is de baan van een persoon waaraan deze de meeste tijd besteedt. Sommige werkenden hebben meer dan een baan.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers