Editie 2020

Foto omschrijving: Vrachtwagenchauffeur in gepimte cabine

Hoeveel bedrijven telt Nederland?

In totaal zijn er in Nederland 1,9 miljoen bedrijven. De bedrijfstakken met de grootste aantallen bedrijven zijn actief in de specialistische zakelijke dienstverlening (374 duizend), handel (243 duizend) en bouw (200 duizend).

Hoeveel bedrijven telt Nederland?Delfstoffen-winningLandbouw, bosbouw en visserijIndustrieEnergie-voorzieningWater-bedrijven en afvalbeheer75 5205 30070 18512 9354959016601351 860425Financiële dienstverlening99 0352 695Specialistische zakelijke diensten374 07513 855Verhuur en handel van onroerend goed28 6201 770Verhuur en overige zakelijke diensten83 7908 655Onderwijs101 2802 780
BouwnijverheidHandelHorecaInformatie en communicatieOpenbaar bestuur en overheids-dienstenGezondheids- en welzijnszorgCultuur, sport en recreatieOverige dienstverlening 174 75511 960116 1803 125820580110 8553 935243 23029 94549 3355 880100 3606 34064 18512 560200 02010 195Vervoer en opslagBedrijven met 5 of meer werkzame personenTotaal bedrijvenLegenda

Het overgrote deel van de bedrijven heeft minder dan 5 werkzame personen (93 procent). In de specialistische zakelijke dienstverlening en bouw is dit percentage kleine bedrijven nog iets hoger.

Het aandeel bedrijven met 5 werkzame personen of meer is groter in de industrie (18 procent) en horeca (20 procent). Er zijn in Nederland 8 duizend bedrijven met 100 werkzame personen of meer. Die bedrijven zijn het vaakst te vinden in de industrie (1,3 duizend) en handel (1,1 duizend).

Aantal bedrijven, 3e kwartaal 2020 (x 1 000)
Bedrijfstak Aantal bedijven
Specialistische zakelijke diensten 374,1
Handel 243,2
Bouwnijverheid 200,0
Gezondheids- en welzijnszorg 174,8
Cultuur, sport en recreatie 116,2
Overige dienstverlening 110,9
Onderwijs 101,3
Informatie en communicatie 100,4
Financiële dienstverlening 99,0
Verhuur en overige zakelijke diensten 83,8
Landbouw, bosbouw en visserij 75,5
Industrie 70,2
Horeca 64,2
Vervoer en opslag 49,3
Verhuur en handel van onroerend goed 28,6
Overig 5,0

Jaarlijkse toename aantal bedrijven

Het aantal bedrijven is jaarlijks toegenomen. In het derde kwartaal van 2007 waren er in Nederland nog 1,0 miljoen bedrijven. Het grootste deel van de bedrijven valt onder de rechtsvorm natuurlijke personennoot1. In deze vorm zijn een of meerdere mensen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen en lasten van het bedrijf. Een bedrijf kan ook worden opgericht als rechtspersoonnoot2, waarbij het bedrijf zelf een ‘persoon’ is in juridische zin.

De toename van het aantal bedrijven was het grootst bij de eenmanszaken. In het derde kwartaal van 2020 was twee derde van alle bedrijven een eenmanszaak; in hetzelfde kwartaal van 2007 was dat iets meer dan de helft. Het aantal eenmanszaken is in deze periode meer dan verdubbeld, van 569 duizend naar bijna 1,3 miljoen. Het aantal besloten vennootschappen (BV’s), de meest voorkomende vorm onder rechtspersonen, nam in die periode toe met 126 duizend bedrijven tot bijna 380 duizend.

Aantal bedrijven, 3e kwartalen (x 1 000)
Jaar Eenmanszaken Overige natuurlijke personen BV's Overige rechtspersonen
2007 569,2 176,5 253,2 41,5
2008 624,2 174,6 274,5 39,7
2009 683,2 176,4 289,6 40,4
2010 725,0 189,4 293,9 42,2
2011 779,4 187,4 298,0 42,3
2012 813,9 192,3 308,6 43,9
2013 842,3 193,8 312,7 43,7
2014 883,3 192,1 318,4 43,5
2015 936,7 196,6 329,0 44,0
2016 993,4 199,6 338,3 44,2
2017 1056,2 202,0 345,0 45,0
2018 1097,1 203,0 357,9 45,4
2019 1170,3 205,0 365,3 51,6
2020 1257,3 208,9 379,5 50,7

De vragen

Noten

Natuurlijke personen

Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:

 • Eenmanszaken
 • Maatschappen
 • Vennootschappen onder firma
 • Commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Samenwerkingsovereenkomst

Rechtspersonen

Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.

Deze rechtsvorm omvat:

 • Besloten vennootschappen
 • Naamloze vennootschappen
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Coöperatieve verenigingen
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
 • Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
 • Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
 • Doelvermogen
 • Fondsen voor gemene rekening
 • Kerkgenootschappen
 • Buitenlandse rechtsvormen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers