Editie 2020

Foto omschrijving: Donkere foto met toetsenbord, bankpas en hand, suggestie van cybercrime

Hoe zit het met cybercrime?

In 2019 gaf 13 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten. Hacken, koopfraude en cyberpesten zijn de meest voorkomende vormen. Een klein deel van de slachtoffers deed melding of aangifte bij de politie.

Cyberpesten4,2%Hacken5,5%Koop- en verkoopfraude4,6%Identiteitsfraude0,5%
Hoe zit het met cybercrime?van de Nederlandse bevolkingwas slachtoffer van cybercrime

Bij cybercrime gaat het om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, stalking, chantage en bedreiging met geweld via internet). Deze gegevens komen uit de Veiligheidsmonitor, een enquête onder 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder over onder andere slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit.

Hacken, koopfraude en cyberpesten

In totaal had 13 procent in het afgelopen jaar te maken gehad met cybercrime. Hacken werd het meest genoemd, door 5,5 procent van alle respondenten in de Veiligheidsmonitor. Koop- en verkoopfraude staat met 4,6 procent op de tweede plaats, en 4,2 procent kreeg te maken met een vorm van cyberpesten, zoals stalking of bedreiging. Cyberpesten was in 2019 de enige vorm van cybercrime waar meer herhaalde slachtoffers (2,7 procent) dan eenmalige slachtoffers (1,5 procent) waren.

Toename cybercrime

Het aandeel slachtoffers van cybercrime was in 2019 hoger dan in 2017 en 2012, toen dit respectievelijk 11 en 12 procent was. Bij identiteitsfraude was het slachtofferpercentage in 2017 0,4 procent en in 2019 0,5 procent, bij koop- en verkoopfraude was dit respectievelijk 3,9 en 4,6 procent, bij hacken 4,9 en 5,5 procent, en bij cyberpesten 3,1 en 4,2 procent.

Slachtoffers cybercrime1) (% bevolking 15 jaar of ouder)
Cybercrime totaal Identiteitsfraude Koop- en verkoopfraude Hacken Cyberpesten
2012 12,1 1,5 2,9 6,0 3,1
2013 12,6 1,3 3,3 6,2 3,3
2014 11,2 0,8 3,5 5,2 3,1
2015 11,1 0,6 3,5 5,1 3,2
2016 10,7 0,4 3,4 4,9 3,2
2017 11,0 0,4 3,9 4,9 3,1
2018 . . . . .
2019 13,0 0,5 4,6 5,5 4,2
1)In 2018 heeft geen meting plaatsgevonden.

Meer jongeren, meer mannen

Mannen (13,7 procent) gaven iets vaker dan vrouwen (12,3 procent) aan slachtoffer te zijn geworden van cybercrime. Voor vrijwel alle vormen van cybercrime waren meer dan of even veel mannen als vrouwen slachtoffer; alleen bij stalken, een vorm van cyberpesten, geven vrouwen iets vaker dan mannen aan slachtoffer te zijn.

Jongeren zijn vaker dan ouderen slachtoffer van cybercrime. Bij jongeren van 15 tot 25 jaar was dit 17,6 procent, bij mensen van 65 jaar of ouder was dit 7,2 procent. De jongste leeftijdscategorie werd het vaakst slachtoffer van cyberpesten (7,9 procent).

Slachtofferschap cybercrime, 2019 (% slachtoffers)
type cybercrime 15 tot 24 jaar 25 tot 44 jaar 45 tot 64 jaar 65 jaar of ouder
Cybercrime totaal 17,6 15,6 12,4 7,2
. . . .
Identiteitsfraude 0,2 0,5 0,7 0,4
Koop- en verkoopfraude 5,7 6,5 4,4 1,5
Hacken 6,2 6,4 5,3 4,1
Cyberpesten 7,9 4,3 3,8 2,1

1 op de 12 doet aangifte

Van alle gevallen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten samen is in 2019 ongeveer 1 op de 8 (13 procent) gemeld bij de politie. In ruim 1 op de 12 gevallen (8 procent) werd aangifte bij de politie gedaan. De melding en aangifte van cybercrime is de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd.

Melding en aangifte cybercrime (in % van ondervonden delicten)
2019 2017 2012
Melding 12,8 13,1 12,7
Aangifte 8,2 8,0 7,1
waarvan: . . .
Aangifte via procesverbaal 3,8 4,4 4,4
Aangifte via internet 4,4 3,6 2,7

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers