Editie 2020

Foto omschrijving: Meisjes in een klas

Hoe wonen kinderen in Caribisch Nederland?

Op Bonaire woonde 56 procent van de jongeren bij beide ouders en iets meer dan een kwart bij één ouder. Op Sint Eustatius woonde 39 procent bij beide ouders en 43 procent bij één ouder. Op Saba woonde de helft van de jongeren bij beide ouders en 28 procent bij één ouder. In totaal woonden op 1 januari 2020 bijna 7 duizend 0- tot 25‑jarigen in Caribisch Nederland; dat is 27 procent van de bevolking.

OverigKind bij beide oudersKind bij een ouder8%0 tot 4 jaar4 tot 12 jaar12 tot 18 jaarBonaireSabaSt Eustatius65%27%19%41%16%61%23%41%11%57%32%15%44%41%11%28%7%55%38%10%46%44%10%61%29%60%Hoe wonen kinderen in Caribisch Nederland?

Begin 2020 woonde iets meer dan de helft van de jongeren in Caribisch Nederland bij beide ouders. Het aandeel kinderen dat bij één ouder woont, bedroeg 28 procent. Het aandeel dat bij één of beide ouders woont, is toegenomen tussen 2012 en 2019 van 72 naar 81 procent. Een klein deel (7 procent) woonde zelfstandig, al dan niet samen met een partner en/of kind. De rest van de jongeren in Caribisch Nederland maakte deel uit van een overig huishouden. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld met hun partner (en eventuele kinderen) inwonen bij hun ouders, ingetrokken zijn bij een zelfstandig wonende broer of zus óf bij een oom of tante wonen. Dit aandeel is afgenomen tussen 2012 en 2020 van 17 naar 11 procent.

Huishoudsamenstelling 0- tot 25-jarigen, 1 januari (%)
Eiland Jaar Kind bij 2 ouders Kind bij 1 ouder Alleenstaand Partner in paar Alleenstaande ouder Overig
Bonaire 2012, Bonaire 51,4 23,0 4,2 3,8 0,9 16,7
Bonaire 2020, Bonaire 55,7 26,0 3,4 2,9 0,7 11,3
Sint Eustatius 2012, Sint Eustatius 43,2 28,7 3,9 2,1 0,8 21,4
Sint Eustatius 2020, Sint Eustatius 38,7 42,6 2,5 2,0 0,9 13,3
Saba 2012, Saba 40,5 14,7 22,9 7,0 0,5 14,4
Saba 2020, Saba 50,0 28,1 9,1 4,1 1,2 7,4

Begin 2020 woonde 56 procent van de jongeren op Bonaire bij beide ouders. Daarnaast woonde iets meer dan een kwart bij één ouder. Beide aandelen zijn sinds 2012 toegenomen met enkele procentpunten. In 2020 woonde 11 procent in een overig huishouden. Dit aandeel is met 6 procentpunten afgenomen sinds 2012.

Begin 2020 woonde op Sint Eustatius bijna 40 procent bij beide ouders en ruim 40 procent bij één ouder. Het aandeel jongeren dat bij één ouder woont is sinds 2012 toegenomen met 14 procentpunten. Ruim een op de zeven jongeren maakt deel uit van een overig huishouden. Dit aandeel is met 8 procentpunten afgenomen sinds 2012.

Op Saba woonde begin 2020 de helft van de jongeren bij beide ouders en ruim een kwart bij één ouder. Beide aandelen zijn aanzienlijk toegenomen sinds begin 2012, met respectievelijk 9 en 13 procentpunten. Het aandeel alleenstaande jongeren bedroeg 9 procent. Dat is een afname van 14 procentpunten ten opzichte van 2012. Dit hangt grotendeels samen met de opschoningen van de bevolkingsadministratie die tussen 2012 en 2020 hebben plaatsgevonden en waarbij studenten afkomstig uit Noord-Amerika het eiland inmiddels hebben verlaten en zijn teruggekeerd naar de Verenigde Staten of Canada.

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers