Editie 2020

Foto omschrijving: Rotterdams straatbeeld van winkelend publiek in de ‘Koopgoot’. De foto verbeeldt diversiteit van de bevolking.

Hoe snel groeit de bevolking?

De bevolking van Nederland groeide in 2019 relatief snel. Er kwamen ruim 125 duizend inwoners bij, 25 duizend meer dan het jaar ervoor. Aan het eind van 2019 stonden er 17,4 miljoen mensen ingeschreven.

+ 18 000natuurlijke aanwas170 000geboortenHoe snel groeit de bevolking?-152 000sterfgevallen
+ 125 000totale groei + 108 000migratiesaldo161 000emigratie269 000immigratie-

De laatste keer dat er in een jaar tijd zoveel inwoners bijkwamen was rond de eeuwwisseling. In 2000 nam de bevolking met 123 duizend mensen toe. Het snelst groeide de bevolking in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. In het topjaar 1946 kwamen er 238 duizend inwoners bij. Toen groeide de bevolking vooral doordat er meer kinderen geboren werden dan er mensen overleden. Sinds 2015 is het grootste deel van de groei afkomstig van buitenlandse migratie.

Bevolkingsgroei vooral door immigratie

In 2019 vestigden zich 269 duizend immigranten en vertrokken 161 duizend emigranten uit Nederland. Beide stromen waren niet eerder zo groot. De hoge buitenlandse migratie hangt onder andere samen met een toegenomen immigratie uit andere EU-lidstaten, vooral sinds de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Midden- en Centraal-Europese landen. Vanaf 2014 steeg bovendien het aantal asielzoekers en nareizende gezinsleden als gevolg van de oorlog in Syrië. Omdat een deel van de immigranten na verloop van tijd weer vertrekt, stijgt ook de emigratie.

Bevolkingsgroei (x 1 000)
Jaar Bevolkingsgroei
1995 69,8
1996 73,2
1997 87,1
1998 106,0
1999 103,7
2000 123,1
2001 118,2
2002 87,3
2003 65,5
2004 47,5
2005 28,7
2006 23,8
2007 47,4
2008 80,4
2009 89,2
2010 80,8
2011 74,5
2012 49,2
2013 49,7
2014 71,4
2015 78,4
2016 102,4
2017 99,6
2018 101,1
2019 125,4

De bevolking van Nederland nam in 2019 ook toe doordat er bijna 18 duizend meer kinderen geboren werden dan er mensen stierven. Wel worden er de laatste jaren relatief weinig kinderen geboren; in 2009 nog bijna 185 duizend tegen bij bijna 170 duizend in 2019. Eén van de oorzaken is dat jonge vrouwen steeds later moeder worden. Daarnaast neemt door de vergrijzing het jaarlijkse aantal sterfgevallen geleidelijk toe.

Bevolking groeit minder snel in 2020

Sinds het uitbreken van de coronapandemie groeit de bevolking minder snel. Dat komt niet alleen doordat er in de maanden maart, april en mei meer mensen overleden, maar ook doordat het aantal immigranten in die periode met meer dan de helft afnam. In april kromp de bevolking zelfs en daalde het aantal inwoners met ruim 5,6 duizend. Die maand stierven bijna 19 duizend mensen, ruim 6 duizend meer dan in april 2019.

Nadat de coronamaatregelen geleidelijk werden afgebouwd, kwam ook de buitenlandse migratie weer op gang. Het aantal immigranten nam elke maand toe, maar bleef lager dan vorig jaar. In september vestigden zich 31 duizend immigranten, 5 duizend meer dan in augustus en 13 duizend meer dan in juli.

Het aantal emigranten daalde na het invoeren van de maatregelen ook, maar minder sterk. Per saldo oversteeg het aantal immigranten het aantal emigranten met 49 duizend. Tot en met september werden er wat meer meer kinderen geboren dan er mensen overleden (127 duizend tegen 122 duizend). In totaal groeide de bevolking tot en met september met 54 duizend inwoners. In dezelfde periode van 2019 groeide de bevolking bijna 2 keer sneller. Toen kwamen er tot en met september 103 duizend inwoners bij.

Bevolkingsontwikkeling, januari t/m september (x 1 000)
Bevolkingsontwikkeling 2018 2019 2020*
Geboorten 127,4 128,2 126,9
Sterfte 115,9 112,6 122,2
Immigratie 187,6 210,5 164,4
Emigratie 120,5 108,3 102,4
Bevolkingsgroei 78,7 103,2 54,0
* voorlopige cijfers

De vragen

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers