Editie 2020

Foto omschrijving: Oudere vrouw kijkt vanachter vitrage uit haar flat

Hoe eenzaam voelen we ons?

Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder voelde zich in 2019 enigszins eenzaam, en 9 procent had sterke gevoelens van eenzaamheid. De overige 66 procent was niet eenzaam, volgens de enquête Sociale samenhang & Welzijn in 2019.

26%9%33%9%Hoe eenzaam voelen we ons?van de 15-plusserservaart enigszinseenzaamheidvan de 15-plusserservaart sterke eenzaamheidvan de 75-plusserservaart enigszinseenzaamheid33%van de 75-plusserservaart sterkeeenzaamheid

75‑plussers vaakst enigszins eenzaam

Mensen van 75 jaar of ouder voelen zich vaker enigszins eenzaamnoot1 (33 procent) dan mensen onder de 75 jaar (25 procent). Daarnaast voelt 9 procent van de 75‑plussers zich sterk eenzaam, gelijk aan het gemiddelde van alle leeftijden.

Ervaren eenzaamheid, 2019 (%)
Enigszins eenzaam Sterk eenzaam
Totaal 25,7 8,7
. .
15 tot 25 jaar 25,2 9,0
25 tot 35 jaar 24,6 7,9
35 tot 45 jaar 22,8 10,9
45 tot 55 jaar 26,1 8,6
55 tot 65 jaar 26,0 8,0
65 tot 75 jaar 24,7 7,8
75 jaar of ouder 32,9 8,8

Vaker sterk sociaal eenzaam

Sterke eenzaamheid komt bij 35- tot 75‑jarigen gemiddeld vaker voor op het sociale vlak (behoefte aan meer sociale contacten) dan op het emotionele (missen van een emotioneel hechte band). Van deze leeftijdsgroep voelt 13 procent zich sterk sociaal eenzaam, en 7 procent ervaart sterke emotionele eenzaamheid. Bij mensen onder de 35 en boven de 75 is er geen verschil tussen de twee soorten eenzaamheid.

Sociale en emotionele eenzaamheid, 2019 (%)
Sterk sociaal eenzaam Sterk emotioneel eenzaam
Totaal 11,9 7,9
. .
15 tot 35 jaar 9,9 8
35 tot 75 jaar 13,2 7,4
75 jaar of ouder 9,7 10,9

Alleenstaanden vaker eenzaam

Mensen die alleen wonen zonder partner of kinderen (14 procent) en alleenstaande ouders (15 procent) voelen zich vaker sterk eenzaam dan mensen die samenwonen met een partner (6 procent), of kinderen die bij hun ouders wonen (8 procent). Ze zijn vooral vaker sociaal eenzaam.

In De Staat van Volksgezondheid en zorgnoot2 is een kerncijfer opgenomen over eenzaamheid, gebaseerd op de Gezondheidsmonitor die eens in de vier jaar wordt gehouden (voor het laatst in 2016). De cijfers in dit stuk zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn van het CBS en hebben betrekking op een andere leeftijdsafbakening (15 jaar of ouder, in plaats van 19 jaar of ouder). De onderzoeksopzet en uitvoering van beide onderzoeken zijn niet geheel vergelijkbaar.

De vragen

Noten

Eenzaamheid

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2006). Deze schaal benadert eenzaamheid als meerdimensionaal begrip en maakt daarbij onderscheid tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Respondenten kregen 6 stellingen voorgelegd, 3 stellingen hebben betrekking op sociale eenzaamheid, en 3 op emotionele eenzaamheid. De stellingen luiden als volgt:

  1. Ik ervaar een leegte om me heen.
  2. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen.
  3. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.
  4. Ik mis mensen om me heen.
  5. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel.
  6. Vaak voel ik me in de steek gelaten.

Respondenten kunnen telkens antwoorden met ‘ja’, ‘min of meer’ of ‘nee. Bij het vaststellen van de schaalscores en de mate van eenzaamheid zijn de richtlijnen van de ontwikkelaars van de schaal gevolgd’ (De Jong Gierveld en Van Tilburg, 1999). Meer details zijn hier te vinden.

De Staat van Volksgezondheid en zorg

Website met kerncijfers op het terrein van het ministerie van VWS, gemaakt door acht samenwerkende organisaties, waaronder het CBS.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Concept & beeldredactie

Irene van Kuik

Infographics

Anne Blaak

Janneke Hendriks

Richard Jollie

Hendrik Zuidhoek

Redactie

Ronald van der Bie

Kees Groenenboom

Annelie Hakkenes-Tuinman

Michel van Kooten

Sidney Vergouw

Paul de Winden

Elma Wobma

Karolien van Wijk

Gert Jan Wijma

Vertaling

Gaby de Vet

Frans Dinnissen

Eindredactie

Annelie Hakkenes-Tuinman

Dank aan alle andere collega’s die hebben bijgedragen aan deze editie van Nederland in cijfers