Foto omschrijving: Bloembollenteelt in de Bollenstreek rond Lisse. Echtpaar loopt tussen hun tulpen op zoek naar zieke of verkeerde bloemen om die te verwijderen.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Waar de Internationaliseringsmonitor elk kwartaal een specifiek thema belicht, geeft Nederland Handelsland 2019, export, investeringen en werkgelegenheid een overzicht van de belangrijkste cijfers op het gebied van de internationalisering van Nederland. Veel van de cijfers hierover zijn beschikbaar in diverse CBS-publicaties en -tabellen, maar ze zijn niet bij elkaar in één publicatie beschikbaar. Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarom door het Expertisecentrum Globalisering van het CBS Nederland Handelsland 2019 ontwikkeld, een publicatie die in 2019 voor het eerst verschijnt. Deze publicatie voorziet een brede doelgroep van objectieve informatie over de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en de economie van Nederland in brede zin. Tevens biedt het onafhankelijke cijfers voor het handelsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast de tabellenset met de belangrijkste kerncijfers worden in deze publicatie de belangrijkste trends en ontwikkelingen zoals de cijfers die laten zien, beschreven.

Exporteren levert Nederland veel inkomsten en werkgelegenheid op. Dit, en meer, laat deze eerste publicatie van Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid zien. Hoeveel er aan de export wordt verdiend, hangt daarbij wel af van het type export. Met de export van diensten verdient Nederland per euro het meeste, met wederuitvoer het minste. Om te kunnen exporteren, importeert Nederland veel intermediaire producten als grondstoffen en halffabricaten. Veel van deze intermediaire producten worden door de industrie verbruikt, ingezet in het productieproces of verhandeld. Van de zelf geproduceerde intermediaire producten komt weer een deel bij de buitenlandse consument terecht.

De groep bedrijven die goederen of diensten importeert en exporteert, is geen uniforme groep. Deze verschilt onderling op een groot aantal punten, zoals in welke goederen en diensten ze handelen, waar ze gevestigd zijn, hoe groot ze zijn en of ze onder Nederlands danwel buitenlands zeggenschap vallen. Met mainports als het haven-industriecomplex in Rotterdam, de luchthaven Schiphol en talloze logistieke hubs is Nederland ook een distributieland bij uitstek. Door onder andere de logistiek gunstige ligging, de kwaliteit van infrastructuur en kennis van internationale handel vervult Nederland een grote rol bij het bevoorraden van het Europese achterland. Ongeveer de helft van de Nederlandse goederenhandel bestaat dan ook uit wederuitvoer waarvan het merendeel een bestemming in Europa heeft. Naast handelsland en distributieland is Nederland ook een investeringsland. In vergelijking met andere landen in de wereld staat Nederland in de top van de ranglijst voor wat betreft de waarde van inkomende en uitgaande directe buitenlandse investeringen. Deze investeringen komen onder andere tot uitdrukking in het aantal multinationals dat in Nederland actief is en het aantal werknemers bij deze bedrijven.

Meer nieuws en rapporten op het gebied van globalisering en internationalisering is te vinden via www.cbs.nl/globalisering.

De Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, september 2019

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Linda Bruls

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Tom Notten

Pascal Ramaekers

Khee Fung Wong

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Pascal Ramaekers

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie

van Nederland Handelsland:

Elijah Cats

Dennis Cremers

Frans Duijsings

Richard Jollie

Carla Sebo-Ros

Roos Smit

Sandra Vasconcellos

Roger Voncken

Hendrik Zuidhoek

Vertaalbureau CBS

We danken ook de volgende medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor hun feedback op een eerdere versie van Nederland Handelsland:

Klaas Bouman

Tom Beerling

Laurens den Hartog

Marga Veeneman