Foto omschrijving: Jonge vrouw rijdt op omafiets over een dijk met windmolens.

Afkortingen

%pt procentpunt
aiq arbeidsinkomensquote
bbp bruto binnenlands product
BMI body mass index
bni bruto nationaal inkomen
BWT brede welvaarttrends
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CES Conference of European Statisticians
CH4 methaan (broeikasgas)
CO2 kooldioxide (broeikasgas)
COPD chronic obstructive pulmonary disease
COVID-19 besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2
CPB Centraal Planbureau
EC Europese Commissie
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
EER Europese Economische Ruimte
EMU Europese Economische en Monetaire Unie
ETS Emissions Trading System
EU Europese Unie
EU2020 langetermijnstrategie van de Europese Unie
EU-28 28 lidstaten van de Europese Unie (vanaf 1 juli 2013)
GALI Global Activity Limitation index
ha hectare
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
HICP Harmonised Index of Consumer Prices
ICT informatie- en communicatietechnologie
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
ISCED International Standard Classification of Education
kg kilogram
LDC’s least developed countries
LPI Living Planet Index
m2 vierkante meter
m3 kubieke meter
mbo-1 middelbaar beroepsonderwijs niveau 1
mbo-2 middelbaar beroepsonderwijs niveau 2
mbo-3 middelbaar beroepsonderwijs niveau 3
mbo-4 middelbaar beroepsonderwijs niveau 4
mkb midden- en kleinbedrijf
mln miljoen
Mton megaton
mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen
N2O distikstof(mono)oxide (broeikasgas)
NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
NL Nederland
NNN Natuur Netwerk Nederland
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PCT Patent Cooperation Treaty
PFAS poly- en perfluoralkylstoffen
PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies
PISA Programme for International Student Assessment
PJ Petajoule
PM2,5 fijnstofdeeltjes tot 2,5 micrometer in omvang
PWI Persoonlijke Welzijnsindex
R&D research and development
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SDG Sustainable Development Goal
SPV Strategisch plan verkeersveiligheid
TNO Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
UN United Nations
UNECE United nations Economic Commission for Europe
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VN Verenigde Naties
vte voltijdsequivalent
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WCED World Commission on Environment and Development
WHO World Health Organization
wo wetenschappelijk onderwijs
zzp’er zelfstandige zonder personeel

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.