Foto omschrijving: Jonge vrouw kijkt in etalage van kledingwinkel.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

In deze vijfde uitgave van Materiële welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en de leden van die huishoudens. De meeste cijfers gaan niet verder dan 2018 en belichten sociaal-economische onderwerpen zoals koopkrachtontwikkeling, opbouw en (her)verdeling van het inkomen, inkomens- en vermogensongelijkheid, belastingdruk en de beoordeling van de eigen financiële positie. In deze publicatie zijn enkele cijfers opgenomen met betrekking tot de coronacrisis, zoals hoe de bevolking het economische klimaat inschat tijdens de gedeeltelijke lockdown in april 2020. Een brede verslaglegging van actuele economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis is te vinden op de CBS-website.

De uitkomsten in Materiële welvaart in Nederland 2020 laten zien dat de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2018 met 0,3 procent is gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013. In 2016 piekte de groei nog met een koopkrachtverbetering van 3 procent. Het aandeel huishoudens dat zegt moeilijk rond te komen, met betalingsachterstanden te kampen en schulden te moeten maken bleef in 2019 op hetzelfde niveau als in 2018.

Zowel de economische crisis als de navolgende periode van economische hoogtij had geen effect op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid van huishoudens. In 2018 lag deze op hetzelfde niveau als in eerdere jaren. Anders is het gesteld met de ongelijkheid in vermogen. Deze is groter dan de inkomensongelijkheid maar is vanaf 2015 afgenomen, vooral als gevolg van de sterk aangetrokken woningmarkt met alsmaar stijgende woning­prijzen. Ondanks de forse stijging van de waarde van het eigenwoningbezit is het vermogen nog niet op het niveau van 2008.

In de crisisjaren steeg de druk van sociale premies en inkomensbelasting op het bruto-inkomen (het inkomen uit werk en vermogen, uitkeringen, pensioenen en toeslagen). Met het aantrekken van de economie werd deze belastingdruk substantieel minder. In 2017 liep de druk van sociale premies en inkomensbelasting op het bruto-inkomen iets op maar stabiliseerde in 2018 en bleef in beide jaren op een lager niveau dan tijdens de crisis.

Net als in de vorige editie wordt in Materiële welvaart in Nederland 2020 de inkomens­ongelijkheid langs de lijnen van vorming en herverdeling van het inkomen gepresenteerd. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt in welke mate het verstrekken van uitkeringen, het heffen van premies en het innen van inkomstenbelasting bijdragen aan de vermindering van de inkomensongelijkheid. Ook komt de inkomens- en vermogenspositie van werknemers en zelfstandigen, waaronder directeuren-grootaandeelhouders, aan bod. Verder zijn van de werkenden de branchespecifieke armoederisico’s in kaart gebracht. Per thema wordt bovendien de bijbehorende regionale verdeling getoond.

Deze publicatie beperkt zich tot de materiële aspecten van welvaart. In de Monitor Brede Welvaart bespreekt het CBS ook de niet-monetaire waarderingen van de leefsituatie. In Materiële welvaart in Nederland 2020 wordt per onderwerp doorgelinkt naar alle relevante, onderliggende tabellen zoals die via StatLine, de elektronische databank van het CBS (www.cbs.nl), beschikbaar worden gesteld.

Directeur-Generaal (waarnemend)

Dr. A.H. Kroese

Den Haag/Heerlen/Bonaire, juni 2020

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Koos Arts

Wim Bos

Marion van den Brakel

Kai Gidding

Daniël Herbers

Bart Huynen

Koen Link

Reinder Lok

Jasper Menger

Jeroen Nieuweboer

Ferdy Otten

Noortje Pouwels-Urlings

Eindredactie

Marion van den Brakel en Ferdy Otten

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 16 november 2020

In de figuur “Samenstelling van bezittingen, 1 januari 2018*” was een fout opgetreden. De labels van de staven, t.w. “Miljonairs” en “Niet-miljonairs”, stonden verkeerd om. De bovenste staaf betreft dus “Niet-miljonairs” en de onderste staaf betreft “Miljonairs”. Het gaat om de laatste figuur in het kader “Aantal miljonairs opnieuw toegenomen” in paragraaf “5.3 Vermogensverdeling” van de publicatie “Materiële Welvaart in Nederland 2020”.

Foutieve versie:

Created with Highcharts 7.0.3%Samenstelling van bezittingen, 1 januari 2018*Bank- en spaartegoedenEffectenEigen woningOverig onroerend goedOndernemingsvermogenAanmerkelijk belangOverige bezittingenMiljonairsNiet-miljonairs020406080100

Gecorrigeerde versie:

Created with Highcharts 7.0.3%Samenstelling van bezittingen, 1 januari 2018*Bank- en spaartegoedenEffectenEigen woningOverig onroerend goedOndernemingsvermogenAanmerkelijk belangOverige bezittingenNiet-miljonairsMiljonairs020406080100