Voorwoord

Het CBS presenteert voor de twaalfde keer het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor. Begin 2019 waren bijna 3 op de 10 inwoners van Nederland jonger dan 25 jaar. Met dit rapport brengt het CBS de leefsituatie van deze jongeren in beeld. Hierbij wordt ook ingezoomd op gemeenten in Nederland, waaronder Caribisch Nederland. Het Jaarrapport 2019 is samengesteld door het CBS en wordt bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In dit Jaarrapport wordt de stand van zaken van de Nederlandse jeugd beschreven aan de hand van een aantal maatschappelijke thema’s. Zo laat het rapport zien dat het aantal jonge kinderen in bijstandsgezinnen voor het tweede jaar op rij is gedaald, dat het slagingspercentage het hoogst is onder vmbo-leerlingen, en dat de jeugdwerkloosheid het laagste punt bereikte in de afgelopen tien jaar. Ook jeugd­zorg komt aan bod. De overgang naar volwassenheid kan lastig zijn voor kwetsbare en minder zelfredzame jongeren. Daarom is in het rapport beschreven hoe de overgang naar volwassenheid is voor jongeren die jeugdzorg ontvingen.

Nieuw in deze editie is informatie over leefstijlverschillen tussen jongvolwassenen en internetgebruik van jongeren. Ook nieuw zijn cijfers over hoe jongeren denken over maatschappelijke kwesties als milieuvervuiling, criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkings­dichtheid en de mentaliteit in Nederland. Zo blijkt dat 45 procent van de jongvolwassenen milieuvervuiling als een (heel) groot probleem beschouwt.

De onderliggende cijfers van deze publicatie zijn terug te vinden op de vernieuwde website Landelijke Jeugdmonitor. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te voorzien van cijfers over de situatie van de Nederlandse jeugd. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de Landelijke Jeugdmonitor door gemeenten, en de tevredenheid over de beschikbare informatie komt in dit rapport een rondgang langs acht gemeenten aan bod.

Graag spreek ik mijn dank uit aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werk­gelegen­heid (SZW) en Justitie en Veiligheid (J&V) voor hun betrokkenheid bij dit rapport. Verder gaat mijn dank uit naar de gemeenten voor hun deelname aan de interviews.

Directeur-generaal,

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, november 2019

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

1. Inleiding

Ruud van Herk (VWS)

2. Jongeren in Nederland

Dominique van Roon

3. Jeugdzorg en de weg naar volwassenheid

Rudi Bakker, Jennifer Swart en Claire Poppelaars

4. Opgroeien in de bijstand

Daniël Herbers

5. School

Brigitta Struijkenkamp en Marijke Hartgers

6. Werk

Willem Gielen

7. Leefstijlverschillen tussen jongvolwassenen

Jan-Willem Bruggink

8. Veiligheid

Lisanne Jong en Willem Gielen

9. Jongeren in Caribisch Nederland

Suzanne Loozen, Carel Harmsen en Linda Fernandez Beiro

10. Welzijn van jongeren

Moniek Coumans

11. Jongeren en internetgebruik

Judit Arends-Tóth

12. Gemeenten willen maatwerkdata voor uitvoering jeugdhulpbeleid

Jaap van Sandijk (Freelance journalist)

Redactie

Astrid Pleijers

Robert de Vries

Francis van der Mooren

Linda Fernandez Beiro

Eindredactie

Karolien van Wijk