Foto omschrijving: Tilburg, achterstandswijk Tilburg Noord.

Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de gebruikte databronnen. In de bijlage staat een beschrijving van de databronnen.

1. Bevolking

De bevolkingsgegevens komen voor het grootste deel uit de Bevolkingsstatistieken. Informatie over migratiemotieven komt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De afgeleide migratiedoelen zijn bepaald op basis van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

2. Wonen

De gegevens over woningen van huishoudens (woningeigendom, type woning en vloeroppervlak) zijn afkomstig uit de Woonbase. In deze database zijn gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gekoppeld. Informatie over eigendom van de woning is afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Gegevens over de regionale spreiding zijn afkomstig uit de Bevolkingsstatistieken.

3. Onderwijs

De meeste onderwijsgegevens komen uit de Onderwijsstatistieken, gecombineerd met andere gegevens uit het SSB. Gegevens over opleidingsniveau zijn gebaseerd op het Opleidingsniveaubestand.

4. Sociaaleconomische positie

De gegevens over inkomen zijn gebaseerd op het Integraal Inkomens- en vermogensonderzoek. De gegevens over arbeid komen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De gegevens over uitkeringen komen uit de Uitkeringsstatistieken, gecombineerd met andere gegevens uit het SSB.

5. Criminaliteit

De gegevens over aangehouden verdachten van misdrijven betreffen een combinatie van gegevens uit het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en het SSB. De cijfers over slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens komen uit de Veiligheidsmonitor.

6. Gezondheid

De gegevens over gezondheid komen enerzijds uit de Gezondheidsmonitor van het CBS, het RIVM en de GGD’en en zijn anderzijds afkomstig van Vektis-BASIC (zorgkosten) en RVE-geneesmiddelenverstrekkingen (van Zorginstituut Nederland).

7. Sociale en maatschappelijke participatie

De gegevens over sociale en maatschappelijke participatie komen uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn, waarbij de jaren 2012–2021 zijn samengevoegd.

8. Verschillen tussen bevolkingsgroepen in COVID-19‑ziekenhuisopnamen in 2020

De gegevens over ziekenhuisopnamen zijn gebaseerd op de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, gecombineerd met gegevens uit het SSB.

9. Schoolloopbanen van de tweede generatie

De gegevens over schoolloopbanen zijn gebaseerd op de BRP en onderwijsgegevens uit het SSB.

10. Inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties naar herkomst

De gegevens over inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties zijn gebaseerd op het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) en het Integraal Inkomens- en vermogensonderzoek, gecombineerd met gegevens uit het SSB.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Martine de Mooij, Dion Dieleman, Kirsten van Houdt en Lucille Mattijssen

Eindredactie

Annelie Hakkenes, Karolien van Wijk en Paul de Winden

Opmaak figuren

Saskia Stavenuiter en Karolien van Wijk

Monitordeel

 1. Bevolking
  Han Nicolaas en Dominique van Roon
 2. Wonen
  Dion Dieleman, Mariëtte Goedhuys, Aafke Heringa en Hans Vreeken
 3. Onderwijs
  Sascha de Breij, Frank Linder en Lucille Mattijssen
 4. Sociaaleconomische positie
  Marion van den Brakel, Willem Gielen, Kirsten van Houdt, Noortje Pouwels, Marlou van de Sande, Sander van Schie
 5. Criminaliteit
  Charlotte Brand, Elianne Derksen, Lona Verkooijen en Wim Vissers
 6. Gezondheid
  Elianne Derksen, Kim Knoops, Lucille Mattijssen Floor van Oers en Laura Voorrips
 7. Sociale samenhang en participatie
  Hans Schmeets

Verdiepend deel

 1. Verschillen tussen bevolkingsgroepen in COVID-19‑ziekenhuisopnamen in 2020
  Coen van Duin en Anton Kunst (Amsterdam UMC, Public and Occupational Health)
 2. Schoolloopbanen van de tweede generatie
  Joeke Kuyvenhoven (NIDI) en Marjolijn Das
 3. Inkomensmobiliteit tussen familiegeneraties naar herkomst
  Marion van den Brakel

Erratum

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Datum: 23 maart 2023

Tabel 1.9 is aangepast, omdat de cijfers over het aandeel in Nederland geboren onder de totale bevolking onjuist waren. Ook bij overige landen, in de onderste regel, werden verkeerde cijfers genoemd.

Figuur 6.3a is aangepast, omdat het totaalcijfer van personen geboren in Nederland met één of twee ouders geboren in het buitenland onjuist was.

Datum: 29 november 2022

In de tekst over huwelijkspartnerkeuze in hoofdstuk 1 werden twee verkeerde cijfers genoemd. In de longread en de PDF is de tekst aangepast met de juiste cijfers.