Foto omschrijving: Mensen shoppen bij de suikerspinkraam op de kermis.

Gebruikte databronnen

Hieronder staat een beknopt overzicht van de gebruikte databronnen. In de bijlage van de webpublicatie staat een beschrijving van de databronnen.

1. Bevolking

De bevolkingsgegevens komen voor het grootste deel uit de Bevolkingsstatistieken. Informatie over migratiemotieven komt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De afgeleide migratiedoelen zijn bepaald op basis van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

2. Onderwijs

De meeste onderwijsgegevens komen uit de Onderwijsstatistieken, gecombineerd met andere gegevens uit het SSB. Gegevens over opleidingsniveau zijn gebaseerd op het Opleidingsniveaubestand.

3. Sociaaleconomische positie

De gegevens over inkomen zijn gebaseerd op het Integraal Inkomens- en vermogensonderzoek. De gegevens over arbeid komen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De gegevens over uitkeringen komen uit de Uitkeringsstatistieken, gecombineerd met andere gegevens uit het SSB.

4. Criminaliteit

De gegevens over aangehouden verdachten van misdrijven betreffen een combinatie van gegevens uit het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en het SSB. De cijfers over slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens komen uit de Veiligheidsmonitor.

5. Gezondheid

De gegevens over gezondheid komen enerzijds uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut en zijn anderzijds afkomstig van Vektis (zorgkosten) en Zorginstituut Nederland (verstrekking van medicijnen).

6. Sociale en maatschappelijke participatie

De gegevens over sociale en maatschappelijke participatie komen uit van het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn, waarbij de jaren 2012–2019 zijn samengevoegd.

7. De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt

De gegevens zijn afkomstig van een koppeling tussen de Basisregistratie Personen (BRP), de Eéncijferbestanden van het onderwijs (DUO/CBS) en het SSB.

8. De rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen

De gegevens over veroordeelden zijn afkomstig van het Openbaar Ministerie en gecombineerd met gegevens uit het SSB.

9. Familienetwerken van niet-westerse oudere migranten

De gegevens over de samenstelling van de bevolking zijn gebaseerd op de Bevolkingsstatistieken en de bevolkingsprognoses van het PBL en het CBS. De verdiepingsstudies zijn uitgevoerd met gegevens uit het SSB.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2019–2020 2019 tot en met 2020
2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020
2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020
2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Redactie

Martine de Mooij, Dion Dieleman, Sabrina de Regt

Eindredactie

Annelie Hakkenes

Opmaak figuren

Annelie Hakkenes

Janneke Hendriks

Mart Landman

Hans Westerbeek

Monitordeel

 1. Bevolking
  Han Nicolaas en Dominique van Roon
 1. Onderwijs
  Dion Dieleman en Frank Linder
 1. Sociaaleconomische positie
  Willem Gielen, Noortje Pouwels, Sabrina de Regt en Sander van Schie
 1. Criminaliteit
  Kim Knoops, Sabrina de Regt en Wim Vissers
 1. Gezondheid
  Kim Knoops, Sabrina de Regt en Laura Voorrips
 1. Sociale samenhang en participatie
  Hans Schmeets

Verdiepend deel

 1. De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt
  Niels Kooiman
 1. De rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen
  Dion Dieleman, Ruben van Gaalen en Sabrina de Regt
 1. Familienetwerken van niet-westerse oudere migranten
  Tineke Fokkema (NIDI) en Marjolijn Das