Foto omschrijving: Mensen shoppen bij de suikerspinkraam op de kermis.

Bijlagen

B1.Bevolking

B1.1 Immigratie naar geboorteland, vier grootste niet-westerse herkomstgroepen
Jaar Turkije Marokko Suriname Voormalige Nederlandse Antillen
1995 4717 3193 2647 3341
1996 6209 4528 3643 3845
1997 6291 4894 3555 4751
1998 5460 5535 4603 7590
1999 4817 4670 3205 8813
2000 5393 4482 3601 10167
2001 5993 5235 3569 8310
2002 6181 5192 3413 5992
2003 6703 4894 3433 4273
2004 4580 3655 2857 3043
2005 3393 2356 2188 2411
2006 3175 2085 1841 2693
2007 2855 1724 1991 3187
2008 4048 2117 2259 3870
2009 4099 2388 2217 4040
2010 4460 2371 2148 4432
2011 4065 2675 2067 4180
2012 3887 2272 1882 3729
2013 3809 2326 1724 3443
2014 3570 2373 1609 3364
2015 3747 1963 1698 3417
2016 4514 2274 1931 3642
2017 5928 2546 2324 4395
2018 6809 3324 2743 4613
2019 8267 3649 2901 5181
B1.2 Emigratie naar geboorteland, vier grootste niet-westerse herkomstgroepen
Jaar Turkije Marokko Suriname Voormalige Nederlandse Antillen
1995 3013 2217 2074 3953
1996 4189 2490 2391 3288
1997 2637 1711 2228 2905
1998 2210 1466 1784 2385
1999 1860 1432 1630 2646
2000 1158 1105 1273 2443
2001 1286 1103 1146 2909
2002 1601 1396 1668 3772
2003 2148 1567 1805 4593
2004 2831 1605 1758 4790
2005 2872 1981 2239 4627
2006 3321 2392 2493 3965
2007 2879 2249 1912 3165
2008 2728 2065 1652 2939
2009 2522 1496 1288 2582
2010 3099 1541 1641 2988
2011 3321 1546 1643 3123
2012 4028 1807 2135 3562
2013 4447 1512 2056 3454
2014 5171 1605 2067 2873
2015 4520 1402 1878 2771
2016 3801 1316 1479 2633
2017 3704 1279 1267 2369
2018 3551 1141 1149 2152
2019 3347 1071 981 2004
B1.3 Immigratie naar geboorteland, nieuwe EU
Jaar Polen Bulgarije Roemenië Overig nieuwe EU
1995 1249 106 304 616
1996 1498 163 346 963
1997 1478 228 416 1028
1998 1682 240 478 1320
1999 1168 264 448 1052
2000 1871 297 657 1427
2001 2189 347 719 1592
2002 2337 463 653 1325
2003 2234 503 733 1130
2004 5162 442 717 2219
2005 6746 431 570 2191
2006 8364 473 777 2244
2007 10253 4840 2412 2811
2008 14107 5174 2495 4208
2009 13231 4294 2227 4846
2010 15022 4241 2697 6495
2011 19090 5300 2820 7004
2012 18591 4921 2615 7278
2013 20532 4431 2664 6883
2014 23923 5022 4514 7409
2015 23029 4653 4244 7355
2016 23057 4763 5012 7629
2017 23790 5703 7019 8767
2018 25418 6595 8630 9807
2019 27045 8588 10379 11140
B1.4 Emigratie naar geboorteland, nieuwe EU
Jaar Polen Bulgarije Roemenië Overig nieuwe EU
1995 439 58 156 360
1996 608 79 213 446
1997 654 60 130 480
1998 725 84 127 552
1999 662 97 167 713
2000 728 85 168 576
2001 762 86 163 668
2002 836 106 224 867
2003 1020 158 253 768
2004 1232 168 378 1085
2005 1673 197 354 1170
2006 3034 257 383 1534
2007 3462 784 645 1470
2008 5084 1534 1094 1919
2009 6257 2300 1300 2514
2010 6320 2565 1443 2942
2011 7308 2808 1895 3948
2012 10124 4223 2042 4782
2013 10662 4300 1962 5083
2014 11816 3154 2504 5185
2015 13383 2823 2577 5228
2016 14041 2919 2816 5356
2017 14442 2941 3502 5464
2018 15480 3061 4272 5789
2019 16693 3703 5579 6550
B1.5 Immigratie naar geboorteland, vluchtelingengroepen
Jaar Afghanistan Irak Iran Somalië Eritrea Syrië
1995 1480 2990 2643 2923 11 273
1996 2848 4673 2818 3478 29 297
1997 3664 6130 1689 1644 57 283
1998 3936 7372 1146 1387 49 295
1999 5506 3346 1144 1668 42 603
2000 4610 4445 1733 2181 88 909
2001 4473 3119 2171 1738 93 1077
2002 2824 1535 1440 1046 97 652
2003 1838 1311 916 539 76 374
2004 865 1165 673 462 89 223
2005 773 1052 575 520 70 178
2006 648 1215 678 773 73 132
2007 521 2204 837 1457 118 153
2008 620 4116 1015 2535 122 188
2009 1094 3765 1267 5153 217 204
2010 1679 2193 1480 4384 290 305
2011 1768 1956 1849 2345 307 283
2012 1354 1887 1533 984 227 530
2013 1259 1803 1550 2849 458 1944
2014 910 1509 1165 1771 2083 8619
2015 970 1535 1255 954 3311 20964
2016 2436 3446 2637 830 3189 27971
2017 1201 2077 1963 722 3059 16821
2018 1276 1900 2298 797 2675 5640
2019 1053 1735 3677 774 2490 5763
B1.6 Emigratie naar geboorteland, vluchtelingengroepen
Jaar Afghanistan Irak Iran Somalië Eritrea Syrië
1995 35 148 333 462 3 37
1996 108 245 443 641 6 84
1997 56 257 465 771 4 61
1998 109 373 349 847 7 64
1999 204 720 339 1286 5 54
2000 214 633 318 1829 12 60
2001 267 910 389 2457 10 70
2002 389 1714 584 2632 27 155
2003 654 1173 877 2764 34 204
2004 655 1187 778 2769 37 174
2005 1149 1656 797 1951 38 216
2006 1256 1722 715 1539 29 159
2007 928 1258 397 940 21 73
2008 820 981 489 757 31 35
2009 705 1483 575 677 28 120
2010 863 2077 682 949 70 119
2011 963 2112 730 841 59 119
2012 1054 2013 730 978 54 108
2013 945 1806 723 913 52 105
2014 875 1196 679 951 41 158
2015 931 1226 698 1380 45 341
2016 696 1107 703 1499 64 465
2017 811 1164 839 1120 94 738
2018 710 940 853 1173 104 630
2019 609 968 742 961 108 519

B2.Onderwijs

B2.1Aandeel groep-8-leerlingen met definitief leerkrachtadvies havo of vwo naar geslacht en achtergrond

2008/'09 2009/'10 2010/'11 2011/'12 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17 2017/'18 2018/'19*
%
Jongens en meisjes
Nederlands 59 58 57 57 55 54 54 56 59 59 58
Turks 31 31 30 31 29 28 28 33 38 38 39
Marokkaans 33 33 34 34 34 35 36 37 42 44 45
Surinaams 42 42 41 43 41 41 41 45 45 49 45
Antilliaans 36 36 33 36 34 34 32 37 38 37 34
Overig niet-westers 51 50 49 50 48 47 47 50 52 53 51
 
Jongens
Nederlands 59 58 57 57 55 54 53 55 58 58 58
Turks 32 32 31 31 31 28 27 33 38 38 38
Marokkaans 35 35 35 35 36 34 36 38 42 43 45
Surinaams 42 43 42 42 40 40 40 45 43 48 42
Antilliaans 37 36 32 35 34 33 31 38 36 37 33
Overig niet-westers 52 51 51 50 48 48 47 49 52 52 50
 
Meisjes
Nederlands 59 58 57 57 55 54 54 56 59 60 59
Turks 30 30 29 30 28 27 29 33 37 39 40
Marokkaans 32 32 32 32 33 35 36 37 41 45 46
Surinaams 42 42 40 44 41 43 42 45 47 50 47
Antilliaans 36 36 34 36 34 34 33 35 39 37 36
Overig niet-westers 51 50 48 50 48 47 48 50 52 54 52

Bron:CBS

B2.2Voortgezet onderwijs1), deelname leerjaar 3 naar onderwijssoort en geslacht en achtergrond, 2019/'20*

Land van (migratie)achtergrond
Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans overig niet-westers
%
Jongens
Vwo 22 10 11 13 10 19
Havo1) 26 18 20 23 17 24
Vmbo gemengd en theoretisch 28 32 32 28 27 25
Vmbo-kaderberoeps 15 22 19 21 23 17
Vmbo-basisberoeps 9 19 18 15 22 16
 
Meisjes
Vwo 26 12 13 16 12 22
Havo2) 28 23 22 26 19 25
Vmbo gemengd en theoretisch 27 30 33 30 30 27
Vmbo-kaderberoeps 13 20 18 17 22 15
Vmbo-basisberoeps 6 15 14 11 17 11

Bron:CBS

1)Exclusief praktijkonderwijs.

2)Inclusief algemeen leerjaar 3.

B2.3Voortgezet onderwijs, slagingspercentages naar geslacht en achtergrond

Mannen Vrouwen
Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans overig niet-westers Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans overig niet-westers
%
Vwo
2005/'06 93 78 80 82 93 86 94 71 82 82 90 86
2006/'07 92 78 74 84 88 84 94 76 82 80 88 85
2007/'08 93 74 80 83 96 83 94 77 76 77 88 82
2008/'09 92 68 77 78 90 82 92 71 80 77 88 82
2009/'10 90 66 72 77 86 81 91 65 72 77 89 78
2010/'11 90 70 77 79 86 81 90 67 76 74 85 80
2011/'12 89 67 68 70 84 80 89 56 66 69 84 74
2012/'13 93 77 80 82 95 86 93 71 79 81 90 82
2013/'14 91 67 74 82 89 84 91 62 71 73 86 80
2014/'15 94 78 80 83 94 87 93 72 78 81 90 84
2015/'16 93 77 81 85 89 85 92 70 76 78 88 82
2016/'17 93 76 80 80 90 84 92 67 75 75 86 82
2017/'18 93 74 77 84 82 85 92 71 77 82 82 82
2018/'19* 93 75 80 79 82 85 92 74 78 78 84 81
 
Havo
2005/'06 90 75 75 78 84 79 91 68 81 76 87 83
2006/'07 90 73 77 78 86 80 92 69 83 84 89 83
2007/'08 90 77 80 82 86 83 91 71 82 80 85 80
2008/'09 88 72 79 80 88 77 88 64 78 73 85 77
2009/'10 88 70 74 76 85 79 86 61 73 76 76 77
2010/'11 88 71 73 82 78 76 87 65 76 73 72 74
2011/'12 89 72 77 82 84 80 88 61 78 77 84 77
2012/'13 90 74 79 84 84 81 89 66 77 79 80 77
2013/'14 89 73 79 80 87 81 89 67 80 81 85 83
2014/'15 90 77 76 80 87 80 88 73 78 80 82 78
2015/'16 91 79 82 80 87 86 89 71 77 78 88 82
2016/'17 89 79 76 81 76 81 88 72 76 78 79 78
2017/'18 90 75 81 79 84 82 89 70 75 79 76 77
2018/'19* 90 77 76 82 83 84 90 77 74 77 80 79
 
Vmbo g/t
2005/'06 96 84 85 88 89 91 96 80 91 89 92 93
2006/'07 95 82 89 89 91 90 95 79 85 89 94 91
2007/'08 95 84 83 90 92 91 95 81 89 90 90 92
2008/'09 96 83 86 88 89 90 96 83 89 89 91 90
2009/'10 95 85 86 89 89 90 95 82 88 87 88 90
2010/'11 94 84 84 87 90 90 94 77 87 88 90 88
2011/'12 92 77 81 84 87 87 91 72 81 85 90 86
2012/'13 93 79 82 83 86 87 93 72 85 85 87 85
2013/'14 95 85 87 87 90 91 95 82 85 87 90 88
2014/'15 96 87 88 90 93 91 95 83 87 88 93 92
2015/'16 95 86 88 91 91 92 95 83 90 90 89 91
2016/'17 94 85 84 92 91 90 94 82 87 88 91 90
2017/'18 93 84 84 85 85 89 94 81 86 89 87 89
2018/'19* 94 85 85 88 89 90 94 85 89 87 91 90
 
Vmbo-k
2005/'06 97 88 92 93 94 95 98 86 93 95 93 96
2006/'07 96 87 91 91 90 91 97 82 93 94 95 94
2007/'08 96 87 90 91 92 93 97 90 93 93 95 95
2008/'09 95 86 86 90 89 87 96 85 91 93 95 91
2009/'10 96 86 87 88 90 91 96 85 88 92 93 92
2010/'11 95 89 90 90 90 90 95 85 93 93 94 93
2011/'12 95 84 88 91 88 92 94 76 89 90 91 91
2012/'13 95 82 89 92 95 92 94 81 88 92 93 90
2013/'14 96 89 89 91 92 91 96 86 93 92 94 93
2014/'15 96 89 89 92 93 92 96 88 91 91 95 94
2015/'16 96 91 92 95 94 95 97 89 93 94 96 92
2016/'17 96 94 93 96 91 95 97 90 93 93 95 94
2017/'18 96 91 89 92 90 93 96 90 93 95 92 92
2018/'19* 97 89 91 93 92 93 97 91 92 96 94 94
 
Vmbo-b
2005/'06 95 85 88 88 87 91 97 89 93 96 92 93
2006/'07 96 88 90 91 90 93 97 89 93 95 95 96
2007/'08 96 90 92 95 89 92 98 92 95 95 97 96
2008/'09 97 92 93 96 95 95 98 92 93 95 96 97
2009/'10 97 93 93 94 94 93 98 93 94 96 94 96
2010/'11 96 91 90 94 95 91 97 90 93 96 95 96
2011/'12 97 92 92 96 93 95 97 89 94 95 97 94
2012/'13 97 92 95 97 94 93 98 91 97 95 97 93
2013/'14 98 92 91 95 97 96 98 92 96 95 97 95
2014/'15 98 94 95 98 95 94 98 96 97 98 99 97
2015/'16 98 94 96 98 98 97 98 96 97 98 97 97
2016/'17 99 95 96 96 97 96 99 95 97 98 98 97
2017/'18 98 94 96 97 95 97 99 95 96 97 99 97
2018/'19* 98 96 96 97 97 97 99 95 98 95 98 97

Bron:CBS

B2.4Verdeling van mbo-deelnemers naar studierichting1) en achtergrond, 2019/'20*

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig niet-westers
%
Mannen
Economie 32 50 52 50 39 40
Techniek 46 35 25 28 32 26
Zorg en Welzijn 7 5 8 8 9 7
Overig 16 15 22 21 28 33
 
Vrouwen
Economie 25 31 30 35 31 29
Techniek 12 6 4 9 7 8
Zorg en Welzijn 56 59 61 51 54 48
Overig 8 4 5 4 8 16

Bron:CBS

1)Inclusief extraneï.

B2.5 Voortijdig schoolverlaters vanuit mbo, 22 jaar of jonger naar geslacht en achtergrond, 2017/'18 (%)
Mannen Vrouwen
Nederlands 5,6 3,6
Turks 10,2 4,1
Marokkaans 13,3 5,4
Surinaams 10,5 6,4
Antilliaans 13,3 6,3
Overig niet-westers 11,9 5,6

B2.6Ingeschrevenen in het hoger onderwijs naar studierichting, geslacht en achtergrond 2019/'20*

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig niet-westers
%
Mannen
Onderwijs 7 6 6 5 5 2
Journalistiek, gedrag en maatschappij 7 6 5 7 7 9
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 31 43 45 39 33 32
Gezondheidszorg en welzijn 8 9 13 11 10 9
Overig 46 36 31 38 45 49
 
Vrouwen
Onderwijs 15 16 17 10 11 6
Journalistiek, gedrag en maatschappij 14 11 7 12 12 16
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 20 32 34 34 31 30
Gezondheidszorg en welzijn 26 27 33 27 25 18
Overig 25 14 9 17 21 30

Bron:CBS

1)Exclusief internationale studenten.

B2.7a Gemiddelde leeftijd van mannen bij het behalen diploma hoger onderwijs naar soort diploma1), 2018/'19*
Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig niet-westers
Hbo-bachelor 23,64 24,93 24,73 25,05 25,41 25,07
Wo-bachelor 22,24 23,05 23,09 22,78 22,74 22,81
Wo-master 24,89 26,09 25,42 25,8 25,46 26,09
1) Alleen voltijd hoger onderwijs en exclusief internatione studenten.
B2.7b Gemiddelde leeftijd van vrouwen bij het behalen diploma hoger onderwijs naar soort diploma1), 2018/'19*
Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig niet-westers
Hbo-bachelor 22,86 24,4 23,98 24,65 24,97 24,36
Wo-bachelor 21,66 22,74 22,46 22,79 22,44 22,47
Wo-master 24,27 25,77 25 25,72 25,53 25,46
1) Alleen voltijd hoger onderwijs en exclusief internatione studenten.

B2.8Onderwijsniveau 25 tot 45-jarigen (tweede generatie)1) naar geslacht en achtergrond, 2018

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Overig niet-westers
mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen
%
Laag 15 12 27 19 31 17 23 15 20 13 17 13
Middelbaar 45 41 51 52 47 50 49 47 46 41 41 39
Hoog 40 47 22 29 22 33 28 38 34 46 43 48

Bron:CBS

1)Exclusief onderwijsvolgenden.

B2.9Onderwijsniveau 25 tot 35-jarigen (tweede generatie)1) naar geslacht en achtergrond, 2018

Land van (migratie)achtergrond
Nederlands Afghaans en Irakees2) Iraans
man vrouw man vrouw man vrouw
%
Laag 13 10 15 5 15 8
Middelbaar 47 41 44 39 35 23
Hoog 40 50 41 56 50 69

Bron:CBS

1)Exclusief onderwijsvolgenden.

2)Mensen met een Afghaanse en Irakese achtergrond zijn samen genomen omdat het hier om kleine groepen gaat. In totaal (Afghaans en Irakees samen) gaat het hier om 370 personen. De Iraanse groep omvat ongeveer 680 personen.

B3.Sociaaleconomische positie

B3.1 Personen met een bijstandsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eerste generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 15,0 19,6 13,8 20,6
2001 13,8 18,7 12,6 19,3
2002 13,2 18,1 11,8 18,3
2003 13,4 18,7 11,8 18,9
2004 13,5 19,0 11,8 19,0
2005 13,5 19,3 11,5 18,5
2006 12,9 18,6 10,9 16,2
2007 12,2 17,8 10,0 14,2
2008 11,4 16,7 9,0 12,3
2009 11,7 17,1 9,3 13,0
2010 12,2 17,9 9,9 14,5
2011 12,4 18,7 10,3 14,9
2012 12,4 18,9 10,4 15,3
2013 13,0 19,7 11,1 16,2
2014 13,6 20,3 11,6 17,2
2015 13,5 20,6 11,7 17,3
2016 13,5 20,6 11,6 17,0
2017 13,1 20,2 11,2 16,0
2018 12,5 19,6 10,5 14,5
2019* 12,0 19,1 10,0 13,4
B3.2 Personen met een bijstandsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, tweede generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 4,0 4,0 5,4 3,7
2001 3,8 3,8 5,1 3,5
2002 3,9 4,0 5,0 3,5
2003 4,5 4,8 5,7 4,1
2004 4,7 5,1 6,1 4,1
2005 4,5 5,3 6,0 4,1
2006 3,6 4,5 5,0 3,3
2007 3,0 3,8 4,0 2,8
2008 2,4 3,2 3,4 2,4
2009 3,1 4,1 4,1 2,9
2010 3,7 5,0 5,0 3,7
2011 3,8 5,6 5,7 3,9
2012 3,7 5,7 5,6 4,0
2013 4,4 6,7 6,5 4,7
2014 4,8 7,4 7,0 5,1
2015 4,7 7,5 7,0 5,1
2016 4,6 7,3 6,7 5,1
2017 4,3 6,7 6,2 4,8
2018 3,8 6,0 5,5 4,4
2019* 3,5 5,5 5,1 4,1
B3.3 Personen met een werkloosheidsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eerste generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 2,7 1,9 1,8 1,2
2001 2,6 1,8 1,6 1,1
2002 3,1 2,2 2,1 1,6
2003 4,2 3,4 3,2 2,7
2004 4,7 4,0 4,2 3,5
2005 4,4 3,7 4,0 3,5
2006 3,6 3,0 3,2 3,0
2007 3,3 2,8 2,8 2,5
2008 2,8 2,4 2,4 2,2
2009 3,8 3,3 4,0 4,1
2010 3,6 3,1 4,2 4,2
2011 3,3 2,9 4,1 4,0
2012 3,5 3,2 4,8 4,7
2013 4,5 3,9 6,2 5,8
2014 4,5 3,8 6,3 5,6
2015 3,7 3,1 5,5 4,6
2016 3,4 2,8 5,1 4,1
2017 2,8 2,3 4,3 3,5
2018 2,2 1,9 3,4 2,7
2019* 1,9 1,6 2,8 2,4
B3.4 Personen met een werkloosheidsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, tweede generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 0,8 0,4 0,6 0,6
2001 0,9 0,4 0,5 0,4
2002 1,3 0,7 0,9 0,9
2003 2,1 1,5 1,7 1,4
2004 2,3 1,7 1,9 1,7
2005 1,7 1,2 1,5 1,5
2006 1,2 0,8 1,0 0,9
2007 1,0 0,8 0,9 0,8
2008 1,0 0,8 1,0 0,7
2009 2,1 1,9 2,3 1,9
2010 1,8 1,6 2,3 1,9
2011 1,8 1,8 2,4 2,0
2012 2,2 2,2 3,0 2,3
2013 3,0 2,8 3,8 3,1
2014 2,9 2,7 3,7 3,0
2015 2,4 2,2 3,0 2,4
2016 2,5 2,3 3,2 2,5
2017 2,2 2,1 2,8 2,2
2018 1,9 1,8 2,5 1,8
2019* 2,0 1,7 2,4 1,9
B3.5 Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eerste generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 15,4 10,4 9,2 3,9
2001 16,0 10,8 9,6 4,0
2002 16,3 11,1 10,1 4,1
2003 16,2 11,1 10,1 4,3
2004 16,0 11,0 10,1 4,3
2005 14,9 10,3 9,7 4,3
2006 13,8 9,7 9,4 4,3
2007 13,9 9,9 9,4 4,5
2008 14,0 10,0 9,6 4,6
2009 14,2 10,4 9,8 4,8
2010 14,3 10,6 9,9 4,9
2011 14,6 11,1 10,2 5,2
2012 14,9 11,5 10,5 5,5
2013 15,1 11,9 10,7 5,8
2014 15,3 12,2 10,9 6,1
2015 15,3 12,6 10,9 6,2
2016 15,6 12,7 11,1 6,3
2017 15,7 13,0 11,3 6,3
2018 15,7 13,0 11,2 6,3
2019* 15,7 13,2 11,4 6,2
B3.6 Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 15 jaar tot AOW-leeftijd, tweede generatie naar achtergrond, september (%)
Jaar Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
2000 2,6 1,9 2,8 2,7
2001 3,0 2,2 2,9 2,8
2002 3,3 2,4 3,1 2,9
2003 3,4 2,4 3,2 3,1
2004 3,4 2,6 3,2 3,0
2005 3,1 2,5 3,1 2,9
2006 3,0 2,5 3,2 2,9
2007 3,5 3,0 3,5 3,2
2008 3,7 3,4 3,8 3,5
2009 4,1 3,8 4,2 3,9
2010 4,3 4,1 4,3 4,1
2011 4,8 4,7 4,7 4,5
2012 5,1 5,1 5,1 5,0
2013 5,5 5,6 5,4 5,3
2014 5,9 6,1 5,7 5,6
2015 5,9 6,1 5,6 5,5
2016 5,9 6,0 5,6 5,4
2017 5,9 5,9 5,4 5,2
2018 6,0 5,9 5,4 5,0
2019* 6,0 5,8 5,4 4,9

B3.7Personen met een uitkering, vluchtelingengroepen, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eerste generatie naar achtergrond, september 2019*

Totaal waarvan
Afghaans Irakees Iraans Somalisch Syrisch
%
Bijstandsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 46,0 26,6 32,5 17,4 29,6 61,6
3 tot 6 jaar in Nederland 46,4 30,7 41,1 30,3 31,6 50,8
6 tot 9 jaar in Nederland 34,1 29,6 41,4 26,6 35,5 38,6
9 jaar of langer in Nederland 27,4 21,6 30,9 19,2 42,4 28,0
 
Werkloosheidsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 0,4 0,9 0,9 0,4 1,7 0,1
3 tot 6 jaar in Nederland 1,0 0,9 1,2 1,0 1,3 1,0
6 tot 9 jaar in Nederland 1,4 1,3 1,3 1,7 1,1 1,8
9 jaar of langer in Nederland 1,7 1,6 1,5 2,1 1,8 1,8
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 0,4 0,5 0,9 0,6 1,6 0,1
3 tot 6 jaar in Nederland 0,3 1,1 1,1 0,9 1,2 0,1
6 tot 9 jaar in Nederland 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 .
9 jaar of langer in Nederland 5,4 3,9 5,3 8,4 3,6 5,3

Bron:CBS

B3.8Personen met een uitkering, nieuwe EU, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eerste generatie naar achtergrond, september 2019*

Nieuwe EU waarvan
Pools Bulgaars Roemeens overig nieuwe EU
%
Bijstandsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 0,3 0,2 0,9 0,2 0,3
3 tot 6 jaar in Nederland 1,5 1,1 3,8 1,3 1,6
6 tot 9 jaar in Nederland 2,5 1,8 5,6 3,1 2,6
9 jaar of langer in Nederland 4,5 3,6 8,4 4,9 5,3
 
Werkloosheidsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 2,2 3,2 1,2 1,1 1,3
3 tot 6 jaar in Nederland 3,5 4,3 1,5 1,5 2,6
6 tot 9 jaar in Nederland 3,8 4,6 1,8 1,2 2,7
9 jaar of langer in Nederland 2,6 3,0 1,5 2,0 2,4
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
waarvan naar verblijfsduur in Nederland
tot 3 jaar in Nederland 0,2 0,3 0,1 . 0,1
3 tot 6 jaar in Nederland 0,8 1,1 0,6 0,3 0,4
6 tot 9 jaar in Nederland 1,4 1,7 0,9 0,4 0,9
9 jaar of langer in Nederland 3,7 3,8 2,4 3,9 3,8

Bron:CBS

B5.Gezondheid

B5.1Als (zeer) goed ervaren gezondheid naar achtergrond en generatie, 2005/2009 en 2015/2019

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout
%
2005/2009
Totaal (12–64 jaar) 83,4 0,2 68,5 1,8 70,6 2,0 73,2 1,8 74,3 2,7
 
Generatie
Eerste 58,2 2,6 63,9 2,5 65,1 2,4 72,3 3,2
Tweede 82,4 2,3 85,3 2,8 86,3 2,2 80,0 4,8
 
2015/2019
Totaal (12–64 jaar) 81,9 0,2 67,7 1,6 64,4 1,8 67,8 1,6 76,1 2,2
 
Generatie
Eerste 54,9 2,5 50,6 2,5 59,8 2,3 68,6 3,0
Tweede 80,7 2,0 82,7 2,2 78,0 2,2 88,9 2,7

Bron:CBS

B5.2Rokers naar achtergrond en generatie, 2005/2009 en 2015/2019

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout
%
2005/2009
Totaal (12–64 jaar) 30,6 0,3 34,3 1,9 21,7 1,8 32,7 1,9 27,4 2,7
 
Generatie
Eerste 43,2 2,6 25,4 2,3 36,6 2,4 25,7 3,1
Tweede 22,1 2,5 13,7 2,7 26,5 2,8 31,9 5,5
 
2015/2019
Totaal (12–64 jaar) 24,0 0,3 34,1 1,7 15,0 1,3 29,9 1,6 25,8 2,3
 
Generatie
Eerste 42,2 2,4 17,8 1,9 31,2 2,1 25,8 2,8
Tweede 25,9 2,2 11,3 1,8 28,3 2,4 25,8 3,7

Bron:CBS

B5.3Obesitas naar achtergrond en generatie, 2005/2009 en 2015/2019

Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans
standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout standaard­fout
%
2005/2009
Totaal (12–64 jaar) 9,1 0,2 12,6 1,3 12,2 1,5 9,9 1,2 19,7 2,5
 
Generatie
Eerste 17,2 2,0 14,9 1,9 12,3 1,7 24,0 3,2
Tweede 6,4 1,5 6,2 1,9 5,8 1,5 8,9 3,4
 
2015/2019
Totaal (12–64 jaar) 11,6 0,2 17,5 1,3 16,8 1,4 16,5 1,3 23,5 2,2
 
Generatie
Eerste 23,9 2,1 23,7 2,1 22,4 1,9 30,9 3,1
Tweede 11,1 1,6 7,8 1,5 8,9 1,5 11,1 2,7

Bron:CBS

B7.De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt

B7.1Diplomaniveau van personen die gedurende de studiejaren 2007/'08 t/m 2013/'14 het voltijd bekostigd onderwijs verlieten1), naar geslacht en migratieachtergrond

Totaal mbo-2, bol (voltijd) mbo-2, bbl mbo-3, bol (voltijd) mbo-3, bbl mbo-4, bol (voltijd) mbo-4, bbl hbo (bachelor) wo (master)
x 1 000 %
Mannen
Nederlands 312,7 4,4 13,9 4,0 12,6 12,5 7,1 28,6 17,0
Turks (tweede generatie) 5,3 14,9 12,3 10,8 7,5 17,2 3,2 24,5 9,7
Marokkaans (tweede generatie) 4,0 15,1 9,8 9,8 4,2 19,6 2,4 28,5 10,7
Surinaams (tweede generatie) 5,0 10,2 11,7 7,4 6,5 14,7 4,0 29,6 15,9
Antilliaans (tweede generatie) 1,7 9,0 10,0 6,3 7,4 12,5 4,5 30,9 19,3
Totaal 328,8 4,8 13,8 4,2 12,3 12,7 6,9 28,6 16,8
 
Vrouwen
Nederlands 349,8 3,2 6,0 7,7 10,2 15,3 8,1 32,6 16,9
Turks (tweede generatie) 7,3 11,5 2,9 15,8 3,7 24,6 2,8 29,1 9,6
Marokkaans (tweede generatie) 6,6 9,6 1,9 13,7 3,4 26,5 2,2 32,8 10,0
Surinaams (tweede generatie) 6,6 5,8 3,5 8,1 5,4 18,0 4,4 36,6 18,3
Antilliaans (tweede generatie) 2,1 6,0 3,7 8,3 5,8 14,8 4,7 35,6 21,1
Totaal 372,3 3,5 5,8 7,9 9,9 15,7 7,8 32,6 16,7
 
Mannen en vrouwen
Nederlands 662,6 3,7 9,7 5,9 11,4 14,0 7,6 30,7 17,0
Turks (tweede generatie) 12,6 13,0 6,9 13,7 5,3 21,5 3,0 27,1 9,6
Marokkaans (tweede generatie) 10,6 11,7 4,9 12,2 3,7 23,9 2,3 31,1 10,2
Surinaams (tweede generatie) 11,6 7,7 7,1 7,8 5,9 16,6 4,2 33,6 17,3
Antilliaans (tweede generatie) 3,8 7,4 6,5 7,4 6,6 13,8 4,6 33,5 20,3
Totaal 701,1 4,1 9,6 6,2 11,0 14,3 7,4 30,7 16,7

Bron:CBS

1)en drie jaar na uitstroom uit het onderwijs in de BRP stonden ingeschreven en (nog) niet waren teruggekeerd naar het bekostigd onderwijs.

B7.2Logistische regressieanalyse van de kans dat hoogopgeleide geen betaald werk heeft 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs (figuur 7.4.6 in H7)

B sig. SE
Constante −3,85
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 0,01 0,03
2009/'10 0,00 0,03
2010/'11 0,11 ### 0,03
2011/'12 0,22 ### 0,03
2012/'13 0,19 ### 0,03
2013/'14 0,14 ### 0,03
 
Leeftijd 0,05 ### 0,00
 
Geslacht
Mannen ref
Vrouwen 0,01 0,02
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo −0,26 ### 0,02
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Sectoroverstijgend −0,32 1,03
Onderwijs −0,47 ### 0,03
Landbouw en natuurlijke omgeving 0,10 # 0,04
Natuur −0,13 # 0,06
Techniek −0,30 ### 0,02
Gezondheidszorg −0,56 ### 0,03
Recht 0,05 0,04
Gedrag en maatschappij −0,02 0,02
Taal en cultuur 0,52 ### 0,03
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie 0,06 ## 0,02
Intermediaire zone −0,08 ### 0,02
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, 1 ouder buitenland 0,65 ## 0,19
Turks, 2 ouders buitenland 0,89 ### 0,05
Marokkaans, 1 ouder buitenland 0,48 ## 0,18
Marokkaans, 2 ouders buitenland 0,98 ### 0,05
Surinaams, 1 ouder buitenland 0,44 ### 0,09
Surinaams, 2 ouders buitenland 0,72 ### 0,05
Antilliaans, 1 ouder buitenland 0,31 ## 0,10
Antilliaans, 2 ouders buitenland 0,51 ### 0,14
 
Pseudo R2 0,03

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N = 331 797.

B7.3Logistische regressieanalyse van de kans op betaald werk 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs, mannen en vrouwen met mbo-diploma die 1 jaar na uitstroom geen betaald werk hadden (figuur 7.4.9 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 1,57 ### 0,10 0,96 ### 0,09
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 −0,14 0,09 −0,23 ### 0,08
2009/'10 −0,37 ### 0,08 −0,34 ### 0,08
2010/'11 −0,24 ### 0,08 −0,24 ### 0,07
2011/'12 −0,19 ## 0,08 −0,13 # 0,07
2012/'13 −0,05 0,08 −0,07 0,07
2013/'14 −0,11 0,08 0,11 0,07
 
Leeftijd −0,05 ### 0,00 −0,04 ### 0,00
 
Diplomaniveau
Mbo−2 ref
Mbo−3 0,50 ### 0,05 0,62 ### 0,04
Mbo−4 0,69 ### 0,05 0,95 ### 0,04
 
Leerweg
Bol ref
Bbl 0,51 ### 0,05 0,35 ### 0,05
 
Opleidingsrichting
Dienstverlening ref
Onderwijs −0,86 ## 0,34 −0,56 ### 0,11
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis −0,29 ### 0,08 −0,35 ### 0,09
Journalistiek, gedrag en maatschappij −0,23 0,39 −0,25 0,29
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening −0,40 ### 0,06 −0,27 ### 0,05
Wiskunde, natuurwetenschappen −0,07 0,37 −0,62 0,48
Informatica −0,60 ### 0,07 −0,99 ### 0,27
Techniek, industrie en bouwkunde 0,13 ## 0,06 −0,31 ### 0,10
Landbouw, diergeneeskunde en-verzorging −0,24 ### 0,08 −0,53 ### 0,08
Gezondheidszorg en welzijn −0,21 ## 0,10 −0,26 ### 0,05
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −0,10 ## 0,05 −0,11 ### 0,04
Intermediaire zone 0,04 0,05 0,00 0,04
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie −0,13 0,09 −0,46 ### 0,07
Marokkaans, tweede generatie −0,71 ### 0,09 −0,91 ### 0,08
Surinaams, tweede generatie −0,41 ### 0,09 −0,61 ### 0,09
Antilliaans, tweede generatie −0,10 0,18 −0,74 ### 0,18
 
Pseudo R2 0,05 0,05

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 12 179, N Vrouwen = 15 230.

B7.4Logistische regressieanalyse van de kans op betaald werk 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs, mannen en vrouwen met diploma uit het hoger onderwijs die 1 jaar na uitstroom geen betaald werk hadden (figuur 7.4.10 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 3,31 ### 0,17 3,44 ### 0,15
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 −0,16 0,10 −0,17 # 0,09
2009/'10 −0,12 0,10 −0,22 ## 0,09
2010/'11 −0,08 0,10 −0,26 ### 0,09
2011/'12 −0,29 ### 0,09 −0,12 0,08
2012/'13 −0,21 ## 0,10 −0,07 0,09
2013/'14 −0,07 0,10 0,11 0,09
 
Leeftijd −0,08 ### 0,01 −0,09 ### 0,01
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo 0,22 ### 0,06 0,35 ### 0,06
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Onderwijs 0,35 ## 0,16 −0,14 # 0,08
Landbouw en natuurlijke omgeving −0,15 0,13 −0,42 ### 0,14
Natuur −0,83 ### 0,15 −0,65 ### 0,19
Techniek 0,06 0,07 −0,23 ## 0,11
Gezondheidszorg −0,13 0,14 0,13 0,09
Recht 0,00 0,14 −0,16 0,12
Gedrag en maatschappij −0,08 0,09 −0,08 0,06
Taal en cultuur −0,71 ### 0,09 −0,40 ### 0,08
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −0,15 ## 0,06 −0,09 # 0,05
Intermediaire zone −0,02 0,06 0,00 0,05
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie −0,23 0,16 −1,01 ### 0,10
Marokkaans, tweede generatie −0,62 ### 0,16 −1,21 ### 0,10
Surinaams, tweede generatie −0,36 ## 0,14 −0,30 ### 0,11
Antilliaans, tweede generatie −0,09 0,25 −0,62 ### 0,22
 
 
Pseudo R2 0,05 0,06

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 9 086, N Vrouwen = 11 226.

B7.5Logistische regressieanalyse van de kans op geen betaald werk 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs, mannen en vrouwen met mbo-diploma die 1 jaar na uitstroom wel betaald werk hadden (figuur 7.4.11 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante −3,30 ### 0,06 −2,24 ### 0,05
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 0,36 ### 0,05 0,25 ### 0,04
2009/'10 0,58 ### 0,05 0,46 ### 0,04
2010/'11 0,42 ### 0,05 0,41 ### 0,04
2011/'12 0,29 ### 0,05 0,34 ### 0,04
2012/'13 0,06 0,05 0,14 ### 0,04
2013/'14 −0,05 0,06 −0,03 0,04
 
Leeftijd 0,02 ### 0,00 0,01 ### 0,00
 
Vast contract als werknemer
Nee ref
Ja −0,66 ### 0,03 −0,72 ### 0,03
 
Diplomaniveau
Mbo-2 ref
Mbo-3 −0,43 ### 0,03 −0,51 ### 0,03
Mbo-4 −0,81 ### 0,04 −0,91 ### 0,03
 
Leerweg
Bol ref
Bbl −0,35 ### 0,03 −0,36 ### 0,03
 
Opleidingsrichting
Dienstverlening ref
Onderwijs 0,70 ### 0,20 0,35 ### 0,07
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis 0,57 ### 0,06 0,27 ### 0,06
Journalistiek, gedrag en maatschappij 0,72 ### 0,24 −0,1 0,23
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening 0,56 ### 0,04 0,21 ### 0,03
Wiskunde, natuurwetenschappen 0,19 0,25 0,13 0,25
Informatica 0,37 ### 0,06 0,22 0,26
Techniek, industrie en bouwkunde −0,07 ## 0,03 0,16 ## 0,07
Landbouw, diergeneeskunde en-verzorging 0,00 0,06 0,27 ### 0,05
Gezondheidszorg en welzijn 0,07 0,06 −0,18 ### 0,03
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie 0,05 0,03 0,03 0,03
Intermediaire zone −0,05 0,03 −1,02 ### 0,03
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie 0,81 ### 0,07 1,09 ### 0,05
Marokkaans, tweede generatie 1,11 ### 0,08 1,37 ### 0,05
Surinaams, tweede generatie 0,78 ### 0,08 0,81 ### 0,06
Antilliaans, tweede generatie 0,49 ### 0,15 0,68 ### 0,12
 
Pseudo R2 0,05 0,06

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 167 361, N Vrouwen = 173 330.

B7.6Logistische regressieanalyse van de kans op geen betaald werk 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs, mannen en vrouwen met diploma uit het hoger onderwijs die 1 jaar na uitstroom wel betaald werk hadden (figuur 7.4.12 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante −4,53 ### 0,11 −4,35 ### 0,08
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 0,17 ### 0,06 0,21 ### 0,05
2009/'10 0,18 ### 0,06 0,33 ### 0,05
2010/'11 0,07 0,06 0,25 ### 0,05
2011/'12 0,03 0,06 0,24 ### 0,05
2012/'13 −0,13 # 0,07 0,02 0,05
2013/'14 −0,20 ### 0,07 −0,12 ## 0,05
 
Leeftijd 0,05 ### 0,00 0,05 ### 0,00
 
Vast contract als werknemer
Nee ref
Ja −0,49 ### 0,04 −0,56 ### 0,03
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo −0,18 ### 0,04 −0,33 ### 0,03
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Onderwijs −0,37 ### 0,09 −0,12 ### 0,04
Landbouw en natuurlijke omgeving −0,08 0,10 0,24 ### 0,08
Natuur −0,18 # 0,10 −0,12 0,13
Techniek −0,28 ### 0,04 0,01 0,06
Gezondheidszorg −0,18 ## 0,09 −0,44 ### 0,05
Recht −0,11 0,10 −0,05 0,07
Gedrag en maatschappij 0,17 ### 0,06 0,10 ### 0,04
Taal en cultuur 0,31 ### 0,07 0,22 ### 0,05
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −0,03 0,04 −0,03 0,03
Intermediaire zone −0,10 ## 0,04 −0,09 ### 0,03
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie 0,71 ### 0,11 1,01 ### 0,07
Marokkaans, tweede generatie 0,76 ### 0,12 1,26 ### 0,07
Surinaams, tweede generatie 0,76 ### 0,10 0,65 ### 0,07
Antilliaans, tweede generatie 0,26 0,20 0,46 ### 0,13
 
Pseudo R2 0,02 0,03

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 139 565, N Vrouwen = 171 897.

B7.7Regressieanalyse van het uurloon van werknemers met een mbo-diploma 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs (figuur 7.4.13 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 8,08 ### 0,06 7,90 ### 0,06
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 −0,36 ### 0,05 −0,04 0,05
2009/'10 −0,57 ### 0,05 0,03 0,05
2010/'11 −0,65 ### 0,05 −0,23 ### 0,05
2011/'12 −0,18 ### 0,05 0,06 0,04
2012/'13 0,26 ### 0,05 0,33 ### 0,04
2013/'14 0,43 ### 0,05 0,47 ### 0,04
 
Leeftijd 0,22 ### 0,00 0,13 ### 0,00
 
Diplomaniveau
Mbo-2 ref
Mbo-3 1,61 ### 0,03 1,36 ### 0,04
Mbo-4 2,68 ### 0,03 2,51 ### 0,04
 
Leerweg
Bol ref
Bbl 1,04 ### 0,03 1,70 ### 0,03
 
Opleidingsrichting
Dienstverlening ref
Onderwijs −0,89 ### 0,22 0,99 ### 0,08
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis −1,88 ### 0,07 −0,72 ### 0,08
Journalistiek, gedrag en maatschappij −1,14 ### 0,29 −0,79 ### 0,23
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening −1,46 ### 0,05 −0,35 ### 0,04
Wiskunde, natuurwetenschappen 0,63 ### 0,23 1,78 ### 0,29
Informatica −0,93 ### 0,07 0,29 0,37
Techniek, industrie en bouwkunde 1,47 ### 0,03 0,73 ### 0,08
Landbouw, diergeneeskunde en-verzorging −1,26 ### 0,06 −0,79 ### 0,07
Gezondheidszorg en welzijn 1,00 ### 0,06 3,35 ### 0,04
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −0,73 ### 0,03 −0,38 ### 0,03
Intermediaire zone −0,62 ### 0,03 −0,32 ### 0,03
 
Arbeidsduur per week
Minder dan 12 uur 2,13 ### 0,10 1,49 ### 0,07
12 tot 20 uur 0,49 ### 0,10 0,19 ### 0,05
20 tot 35 uur 0,20 ### 0,04 0,03 0,03
35 uur of meer ref
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie 0,76 ### 0,10 −0,22 ### 0,09
Marokkaans, tweede generatie 0,62 ### 0,13 0,02 0,10
Surinaams, tweede generatie −0,21 # 0,11 0,09 0,10
Antilliaans, tweede generatie −0,31 # 0,18 −0,02 0,18
 
Pseudo R2 0,24 0,28

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 156 332, N Vrouwen = 164 763.

B7.8Regressieanalyse van uurloon van werknemers met een hbo- of wo-diploma 3 jaar na uitstroom uit het onderwijs (figuur 7.4.14 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 8,33 ### 0,13 9,66 ### 0,10
 
Jaar van uitstroom
2007/'08 ref
2008/'09 −0,65 ### 0,06 −0,43 ### 0,05
2009/'10 −0,81 ### 0,06 −0,59 ### 0,05
2010/'11 −0,88 ### 0,06 −0,82 ### 0,05
2011/'12 −0,37 ### 0,06 −0,38 ### 0,05
2012/'13 0,33 ### 0,06 0,03 0,05
2013/'14 0,36 ### 0,06 0,09 # 0,05
 
Leeftijd 0,43 ### 0,01 0,33 ### 0,00
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo 3,30 ### 0,04 3,2 ### 0,03
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Sectoroverstijgend −2,29 2,77 −1,40 1,23
Onderwijs 1,41 ### 0,08 1,90 ### 0,04
Landbouw en natuurlijke omgeving −0,71 ### 0,09 −0,57 ### 0,09
Natuur −0,95 ### 0,09 −0,51 ### 0,11
Techniek 0,40 ### 0,04 0,25 ### 0,06
Gezondheidszorg 2,18 ### 0,08 3,15 ### 0,04
Recht 0,78 ### 0,09 0,87 ### 0,07
Gedrag en maatschappij −0,95 ### 0,06 0,53 ### 0,04
Taal en cultuur −2,74 ### 0,08 −1,95 ### 0,06
 
Arbeidsduur per week
Minder dan 12 uur 1,96 ### 0,18 0,20 # 0,10
12 tot 20 uur −1,31 ### 0,16 −0,24 ### 0,08
20 tot 35 uur −0,93 ### 0,06 −0,26 ### 0,03
35 uur of meer ref
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −0,74 ### 0,04 −0,39 ### 0,03
Intermediaire zone −0,51 ### 0,04 −0,20 ### 0,03
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie −0,35 ## 0,14 −0,09 0,11
Marokkaans, tweede generatie 0,05 0,16 0,24 ## 0,11
Surinaams, tweede generatie −0,86 ### 0,13 −0,50 ### 0,09
Antilliaans, tweede generatie −0,28 0,20 0,10 0,16
 
 
Pseudo R2 0,16 0,16

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 131 151, N Vrouwen = 164 240.

B7.9Logistische regressieanalyse van de kans op betaald werk 10 jaar na uitstroom uit het onderwijs met hbo- of wo-diploma (figuur 7.4.16 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 5,63 ### 0,20 4,69 ### 0,14
 
Leeftijd −0,09 ### 0,01 −0,08 ### 0,01
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo 0,16 0,10 0,37 ### 0,07
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Onderwijs 0,61 ## 0,26 0,29 ### 0,10
Landbouw en natuurlijke omgeving 0,40 0,27 0,06 0,20
Natuur −0,23 0,21 −0,68 ### 0,22
Techniek 0,40 ### 0,11 −0,15 0,13
Gezondheidszorg 0,15 0,22 0,23 ## 0,10
Recht −0,23 0,21 0,08 0,16
Gedrag en maatschappij 0,10 0,17 −0,09 0,08
Taal en cultuur −0,41 ## 0,16 −0,38 ### 0,11
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie 0,23 0,10 0,08 0,07
Intermediaire zone 0,12 0,10 0,01 0,07
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie −1,08 ### 0,25 −0,76 ### 0,19
Marokkaans, tweede generatie −1,51 ### 0,25 −1,12 ### 0,17
Surinaams, tweede generatie −1,12 ### 0,24 −0,59 ### 0,17
Antilliaans, tweede generatie −0,35 0,52 −0,08 0,37
 
Pseudo R2 0,05 0,04

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 19 233, N Vrouwen = 22 224.

B7.10Logistische regressieanalyse van de kans dat werknemers met een hbo-of wo-diploma voltijd (35 uur of meer per week) werken, 10 jaar na uitstroom uit het onderwijs (figuur 7.4.17 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 3,80 ### 0,18 0,11 0,12
 
Leeftijd −0,04 ### 0,01 0,01 0,01
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo −0,02 0,07 0,54 ### 0,04
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Onderwijs −1,47 ### 0,11 −1,23 ### 0,05
Landbouw en natuurlijke omgeving −0,61 ### 0,15 −0,38 ### 0,10
Natuur −1,08 ### 0,13 −0,57 ### 0,14
Techniek −0,42 ### 0,08 −0,09 0,07
Gezondheidszorg −1,24 ### 0,12 −0,74 ### 0,05
Recht −0,49 ### 0,16 −0,36 ### 0,08
Gedrag en maatschappij −0,91 ### 0,10 −0,73 ### 0,04
Taal en cultuur −1,51 ### 0,12 −0,67 ### 0,07
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie 0,07 0,07 −0,25 ### 0,04
Intermediaire zone 0,04 0,07 −0,22 ### 0,04
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie 0,47 0,33 0,47 ### 0,14
Marokkaans, tweede generatie 0,15 0,35 0,47 ### 0,14
Surinaams, tweede generatie 0,26 0,29 0,52 ### 0,12
Antilliaans, tweede generatie −0,15 0,36 0,50 ## 0,21
 
 
Pseudo R2 0,04 0,05

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 16 076, N Vrouwen = 18 810.

B7.11Regressieanalyse van het uurloon van werknemers met een hbo- of wo-diploma, 10 jaar na uitstroom uit het onderwijs (figuur 7.4.18 in H7)

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante 26,11 ### 0,60 21,10 ### 0,40
 
Leeftijd 0,12 ### 0,02 0,15 ### 0,02
 
Diplomaniveau
Hbo ref
Wo 8,58 ### 0,18 7,7 ### 0,13
 
Opleidingsrichting
Economie ref
Onderwijs −1,88 ### 0,38 −1,02 ### 0,16
Landbouw en natuurlijke omgeving −3,64 ### 0,41 −2,78 ### 0,34
Natuur −4,42 ### 0,41 −3,22 ### 0,47
Techniek −1,20 ### 0,18 0,05 0,25
Gezondheidszorg −1,84 ### 0,41 1,19 ### 0,17
Recht 0,82 # 0,43 1,36 ### 0,27
Gedrag en maatschappij −3,97 ### 0,30 −1,43 ### 0,15
Taal en cultuur −8,35 ### 0,41 −4,80 ### 0,24
 
Woonregio
Randstad ref
Periferie −1,59 ### 0,18 −0,87 ### 0,12
Intermediaire zone −0,74 ### 0,18 −0,61 ### 0,12
 
Migratieachtergrond
Geen (Nederlandse achtergrond) ref
Turks, tweede generatie −1,70 ## 0,71 −0,96 ## 0,46
Marokkaans, tweede generatie −0,45 0,86 0,49 0,47
Surinaams, tweede generatie −2,22 ### 0,69 −0,75 # 0,40
Antilliaans, tweede generatie −0,67 1,08 0,20 0,70
 
Pseudo R2 0,19 0,24

Bron:CBS

### p<0,01; ## p<0,05, # p<0,1.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 16 010, N Vrouwen = 18 785.

B8.De rol van gezin, opleiding en migratieachtergrond bij veroordeelde jongvolwassenen

B8.1Logistische regressieanalyse voor wel (1) of geen (0) veroordeling, mannen en vrouwen

Mannen Vrouwen
B sig. SE B sig. SE
Constante −4,61 # 0,09 −6,45 # 0,17
 
Migratieachtergrond
Nederlands ref ref
Turks −0,03 0,04 −0,50 # 0,08
Marokkaans 0,83 # 0,03 0,39 # 0,07
Surinaams 0,06 0,04 0,17 0,07
Antilliaans 0,14 0,06 0,50 # 0,09
Belgisch 0,12 0,09 0,45 0,16
Chinees −1,31 # 0,20 −0,22 0,29
Indonesisch −0,12 0,07 −0,06 0,16
Pools 0,09 0,13 0,54 0,21
 
Geboortejaar
1997 ref ref
1996 0,23 # 0,02 0,28 # 0,04
1995 0,37 # 0,02 0,41 # 0,04
1994 0,50 # 0,02 0,60 # 0,04
 
Ouderlijke- en gezinsstructuur
Ouder met Nederlandse achtergrond
1 of meer ref ref
Geen 0,22 # 0,03 0,13 0,05
 
Ouderlijke structuur
Intact ref ref
Niet intact 0,33 # 0,02 0,46 # 0,03
 
Vader is bekend/onbekend
Bekend ref ref
Onbekend 0,42 # 0,04 0,41 # 0,06
 
Aantal kinderen in huishouden
1 ref ref
2 −0,01 0,02 −0,08 0,04
3 0,02 0,02 −0,14 # 0,04
4 of meer 0,08 # 0,02 −0,10 0,05
 
Veroordeling ouders
Vader/moeder nooit veroordeeld ref ref
Vader/moeder ooit veroordeeld 0,61 # 0,02 0,60 # 0,03
 
Materiele welvaart ouders
Gestandaardiseerd huishoudinkomen
Eerste percentiel 0,20 # 0,02 0,31 # 0,04
Tweede percentiel 0,04 0,02 0,09 0,04
Derde percentiel ref ref
Vierde percentiel −0,07 # 0,02 −0,17 # 0,04
Vijfde percentiel −0,01 0,02 −0,09 0,05
 
Vader/moeder had(den) uitkering 0,18 # 0,02 0,27 # 0,03
 
Vader/moeder leefde(n) langdurig onder armoedegrens 0,07 0,04 0,03 0,07
 
Vader/moeder zijn geregistreerd als wanbetaler 0,29 # 0,02 0,29 # 0,04
 
Opleidingsniveau
Vmbo-b/k 1,70 # 0,03 1,88 # 0,07
Vmbo-g/t 1,33 # 0,03 1,47 # 0,08
Havo/vwo onderbouw 0,87 # 0,04 1,00 # 0,08
Havo bovenbouw 0,60 # 0,04 0,55 # 0,09
Vwo bovenbouw of hoger ref ref
onbekend 1,43 # 0,05 1,47 # 0,13
 
Woonomgeving
Stedelijkheid woongemeente
Niet ref ref
Weinig 0,06 # 0,03 0,12 0,06
Matig 0,25 # 0,03 0,25 # 0,07
Sterk 0,29 # 0,03 0,44 # 0,06
Zeer sterk 0,36 # 0,03 0,43 # 0,07
 
Leefbaarometer/kwaliteit buurt
Slecht ref ref
Matig 0,03 0,07 0,19 0,14
Matig positief 0,13 0,07 0,15 0,13
Positief 0,09 0,07 0,10 0,13
Zeer positief 0,02 0,07 −0,03 0,14
Uiterst positief 0,00 # 0,09 0,03 0,17
 
R2 0,01 0,01

Bron:CBS

# p<0,001.

ref = referentiecategorie.

N Mannen = 369 723, N Vrouwen = 353 188.

B8.2Logistische regressieanalyse voor wel (1) of geen (0) recidive, mannen

B sig. SE
Constante −7,00 # 0,17
 
Migratieachtergrond
Nederlands ref
Turks −0,25 # 0,06
Marokkaans 1,11 # 0,05
Surinaams −0,07 0,06
Antilliaans 0,18 0,09
Belgisch 0,14 0,16
Chinees −2,16 # 0,50
Indonesisch −0,41 0,15
Pools 0,19 0,21
 
Geboortejaar
1997 ref
1996 0,31 # 0,04
1995 0,46 # 0,03
1994 0,66 # 0,03
 
Ouderlijke- en gezinsstructuur
Ouder met Nederlandse achtergrond
1 of meer ref
Geen 0,38 # 0,04
 
Ouderlijke structuur
Intact ref
Niet intact 0,44 # 0,03
 
Vader is bekend/onbekend
Bekend ref
Onbekend 0,54 # 0,06
 
Aantal kinderen in huishouden
1 ref
2 −0,03 0,03
3 0,02 0,04
4 of meer 0,15 # 0,04
 
Veroordeling ouders
Vader/moeder nooit veroordeeld ref
Vader/moeder ooit veroordeeld 0,81 # 0,03
 
Materiele welvaart ouders
Gestandaardiseerd huishoudinkomen
Eerste percentiel 0,30 # 0,04
Tweede percentiel 0,09 0,03
Derde percentiel ref
Vierde percentiel −0,18 # 0,04
Vijfde percentiel −0,13 0,05
 
Vader/moeder had(den) uitkering 0,25 # 0,03
 
Vader/moeder leefde(n) langdurig onder armoedegrens 0,10 0,06
 
Vader/moeder zijn geregistreerd als wanbetaler 0,32 # 0,04
 
Opleidingsniveau
Vmbo-b/k 2,44 # 0,10
Vmbo-g/t 1,96 # 0,10
Havo/vwo onderbouw 1,37 # 0,10
Havo bovenbouw 0,78 # 0,11
Vwo bovenbouw of hoger ref
onbekend 2,49 # 0,11
 
Woonomgeving
Stedelijkheid woongemeente
Niet ref