Foto omschrijving: Bezoekers bekijken het in een vitrine opgestelde Verdrag van Maastricht ter gelegenheid van de 15‑jarige herdenking van de eenwording van Europa.

Welk effect had EMU-deelname op de Nederlandse goederenexport?

Auteurs: Thomas van Gemert, Janneke Rooyakkers, Mark Vancauteren

Welk effect had de Economische en Monetaire Unie (EMU) op de Nederlandse uitvoer van goederen? En verschilt dit effect wanneer er onderscheid gemaakt wordt tussen de zes oorspronkelijke leden van eurozone (België en Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland) en landen die later zijn toegetreden tot de EMU. Het effect van EMU-deelname op de Nederlandse handel meten we aan de hand van een nulscenario waarbij we ons de vraag stellen wat de Nederlandse handel geweest zou zijn indien er geen EMU was opgericht. Daarnaast gebruiken we inzichten uit de literatuur om een onderscheid te maken tussen de zogenoemde oudere en nieuwere EMU-landen.

Deelnemende landen aan de eurozone, 1991, 2002, 2015