Foto omschrijving: Inspectie van lege containers of deze weer geschikt zijn voor gebruik.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Door globalisering en internationale handel passeren jaarlijks grote hoeveelheden goederen de grens. De overheid heeft een scala aan handelsinstrumenten tot haar beschikking, waarmee ze invloed kan uitoefenen op de inkomende en uitgaande goederen. Voorbeelden van deze handelsinstrumenten zijn tarieven, handelsverdragen en niet-tarifaire maatregelen. Invoertarieven belemmeren de invoer van producten uit het buitenland in de vorm van hogere kosten. Handelsakkoorden zijn er juist om de handel tussen twee of meerdere handelspartners te stimuleren, waarbij tarieven verlaagd of verwijderd worden, controles afgeschaft of verminderd, en productiestandaarden waar mogelijk geharmoniseerd.

Niet-tarifaire maatregelen (NTM’s) kunnen echter zowel een positief als negatief effect op de handel hebben. De NTM’s omvatten een grote verscheidenheid aan regels, voorschriften en bepalingen. De Verenigde Naties (UNCTAD) omschrijven niet-tarifaire maatregelen als alle beleidsmaatregelen – anders dan gewone douanetarieven – die mogelijk een economisch effect hebben op de internationale handel in goederen, verhandelde hoeveelheden of prijzen, of beide. Sommige van deze maatregelen hebben een duidelijk handelspolitiek karakter, zoals quota, die de handel ontegenzeglijk belemmeren. NTM’s omvatten ook eisen die landen aan producten stellen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Die laatste categorie voorschriften kunnen tot extra kosten leiden voor de producent, maar kunnen ook resulteren in een toenemende vraag omdat de maatregelen gericht zijn op een hogere kwaliteit. Kortom, het effect van NTM’s op de handel is tweeslachtig.

Deze Internationaliseringsmonitor biedt inzicht in niet-tarifaire maatregelen: wat wordt eronder verstaan en in welke mate heeft de Nederlandse export ermee te maken? Ook wordt onderzocht wat de effecten van NTM’s zijn op de kwaliteit en kosten, en in welke mate kosten gerelateerd aan NTM’s doorwerken in de productieketen.

Meer nieuws en achtergronden op het gebied van globalisering vindt u in het dossier Globalisering.

Angelique Berg

Directeur-Generaal

Den Haag, Heerlen, Bonaire, september 2021

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Marcel van den Berg

Timon Bohn

Sarah Creemers

Dennis Dahlmans

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Angie Mounir

Tom Notten

Janneke Rooyakkers

Khee Fung Wong

Redactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Janneke Rooyakkers

Eindredactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Janneke Rooyakkers

Dankwoord

We danken de volgende personen voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Deirdre Bosch

Frans Dinnissen

Gerard den Drijver

Mahdi Ghodsi

Janneke Hendriks

Irene van Kuik

Sandra Vasconcellos

Rik Verhulst

Gabriëlle de Vet

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek