Foto omschrijving: Luchtfoto van bootjes met zonnepanelen in Fries landschap

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Globalisering heeft niet alleen positieve gevolgen voor de wereld maar heeft ook schaduwkanten. Toegenomen productie, transport en consumptie hebben gevolgen voor onze planeet. Het opknippen van productieprocessen en wereldwijd produceren heeft economische voordelen – efficiënter of goedkoper produceren – maar heeft ook meer transport en daarmee meer uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. De economische vooruitgang – mede door globalisering – zorgt voor een welvarendere wereldbevolking, die meer en meer consumeert. Meer voedsel, met als gevolg meer druk op het milieu door bijvoorbeeld overbevissing of ontbossing ten behoeve van de productie van soja, palmolie of vlees. Meer energie, wat samengaat met de vraag naar fossiele brandstoffen en de druk die deze winning en verbranding op het milieu legt. Meer consumentenartikelen, zoals laptops, smartphones, kleding of auto’s, elk met hun eigen keten van grondstoffen en milieubelastende productieprocessen. Meer diensten, zoals een verre buitenlandse vakantie of een vliegreis voor een zakelijke meeting, wat onder andere meer uitstoot van broeikasgassen oplevert.

Internationale handel is niet alleen gerelateerd aan milieuproblemen, maar het kan ook een bijdrage leveren aan het oplossen daarvan. Het kan namelijk een onderdeel zijn in beleid gericht op het verlagen van de druk op het milieu, bijvoorbeeld door de handel in milieuvriendelijke goederen of diensten te bevorderen, en die in ruwe grondstoffen of brandstoffen te verduurzamen of te ontmoedigen.

Duurzaamheid en globalisering zijn fenomenen met vele facetten; dat maakt het complex. Daar waar economische ketens vroeger kort en overzichtelijk waren, waardoor de impact op het milieu eenduidig kon worden beschreven, zijn productieketens nu veel complexer geworden en zijn de activiteiten van bedrijven vaak over meerdere landen verspreid. Hoog tijd om in deze Internationaliseringsmonitor een brede schets te bieden van de impact van internationale handel op het milieu. Eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor en nieuwe studies op het gebied van internationale handel en globalisering zijn te vinden in het dossier Globalisering.

Angelique Berg

Directeur-Generaal

Den Haag, Heerlen, Bonaire, juni 2021

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17 oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Nieke Aerts

Marcel van den Berg

Timon Bohn

Sarah Creemers

Dennis Cremers

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Leen Prenen

Pascal Ramaekers

Rik van Roekel

Janneke Rooyakkers

Iryna Rud

Khee Fung Wong

Redactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Janneke Rooyakkers

Eindredactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Janneke Rooyakkers

Dankwoord

We danken de volgende personen voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Roel Delahaye

Arthur Denneman

Corine Driessen

Bas Guis

Richard Jollie

Rixt de Jong

Irene van Kuik

Tom Notten

Robin van den Oever

Cor Pierik

Anne Gerdien Prins

Carla Sebo

Niels Schoenaker

Otto Swertz

Sandra Vasconcellos

Rik Verhulst

Gabriëlle de Vet

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek