Foto omschrijving: Zimbabwaanse vrouwen bezig met het sorteren van bonen.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

Afrika is een continent met diverse gezichten. Zo kent het een relatief hoge economische groei en heeft het groot potentieel doordat het bijvoorbeeld erg rijk is aan grondstoffen, een grote en jonge bevolking en snel groeiende middenklasse heeft (EC, 2020). Deze economische groei is echter niet voldoende om snelle sociale en economische vooruitgang verder aan te jagen en armoede te verminderen (OECD, 2020). Ook komen in sommige landen nog regelmatig gewapende conflicten voor, is democratie en politieke stabiliteit niet overal vanzelfsprekend en kent het continent veel van de armste landen ter wereld (EC, 2020). De ‘Ease of Doing Business’ in Afrika ligt voor de meeste landen ver onder het OECD gemiddelde en het aandeel van Afrika in de wereldexport (2,5 tot 3,5 procent in de afgelopen tien jaar) is dalend (UNCTAD, 2020a). Voordat de coronacrisis toesloeg, hadden enkele grote landen in Afrika al te kampen met afnemende groei, lagere buitenlandse investeringen en dalende grondstofprijzen (OECD, 2020; UNCTAD, 2020b). Daarnaast spelen ook kwesties als klimaatverandering, migratie, lagere afzetprijzen en armoede Afrika parten.

In 2018 werd de African Continental Free Trade Area opgericht, met als voornaamste doel regionale integratie en samenwerking te versterken. Door meer regionale samenwerking kunnen ontwikkelingslanden stapsgewijs hun capaciteiten uitbouwen, gaandeweg complexere taken en producten uitvoeren en hun deelname aan de wereldeconomie uitbouwen (ITC, 2017; WTO, 2012). De EU en Afrika werken onder verschillende verdragen samen om vrede en vooruitgang verder te stimuleren, zoals het grote multilaterale akkoord van Lomé, de Overeenkomst van Cotonou en de Joint Africa-EU Strategy. In 2020 werd de samenwerking tussen de EU en Afrika verder gemoderniseerd om grote uitdagingen als klimaatverandering, armoede en migratie gezamenlijk beter het hoofd te kunnen bieden (EC, 2020). En ook in Nederland staat het voorkomen van conflicten en het verminderen van armoede in Afrika door middel van hulp en handel op de handels- en ontwikkelingsagenda. Inclusieve groei die bijdraagt aan de Sustainable Development Goals is daarbij het doel, evenals het tegengaan van de hoofdoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering (BHOS, 2018; VNO-NCW en MKB-Nederland; 2019). De huidige economische relatie tussen Nederland en Afrika, bijvoorbeeld op het vlak van internationale handel of investeringen, is bescheiden maar op terreinen ook groeiend. Hoog tijd om de trends in de handel met, en investeringen in Afrika, maar ook de kenmerken van het betrokken Nederlandse bedrijfsleven, verder uit te diepen.

Ander nieuws of nieuwe studies op het gebied van internationale handel en globalisering en eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor, zijn te vinden in het dossier Globalisering.

Angelique Berg

Directeur-Generaal

Den Haag, Heerlen, Bonaire, maart 2021

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Sarah Creemers

Dennis Cremers

Hans Draper

Loe Franssen

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Tim Peeters

Janneke Rooyakkers

Redactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Alex Lammertsma

Janneke Rooyakkers

Eindredactie

Sarah Creemers

Marjolijn Jaarsma

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Deirdre Bosch

Richard Jollie

Irene van Kuik

Tom Notten

Roos Smit

Sandra Vasconcellos

Gabriëlle de Vet

Karolien van Wijk

Khee Fung Wong