Foto omschrijving: De biologische groothandel EOSTA geeft groente en fruit met een laser een ‘brandmerk’.

Scroll naar Voorwoord

Voorwoord

De nieuwste kwartaaleditie van de Internationaliseringsmonitor heeft als thema ‘de groothandel’. De groothandel is een bedrijfstak waarvan het belang voor de Nederlandse internationale handel én economie in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Bijna 8,5 procent van de bruto toegevoegde waarde die in Nederland werd gecreëerd in 2018 kwam tot stand door de groothandel. In 1995 was dit nog 6,8 procent. Globalisering en het opknippen en verplaatsen van delen van productieprocessen zorgt voor een toegenomen internationale handel in tussenproducten en halffabricaten. Bedrijven in de groothandel vormen hierin een onmisbare schakel tussen leveranciers en afnemers, leveren ondersteunende diensten en verbinden zodoende vele sectoren in binnen- en buitenland. Per euro export van Nederland, vloeit er ook een steeds groter aandeel naar de groothandel; in 1995 was dit 6,1 cent en in 2016 6,8 cent. Het aandeel van de groothandel in de totale netto verdiensten aan de export van goederen en diensten bedraagt inmiddels circa 16,5 procent.

De groothandel is een sector die sterk conjunctuurgevoelig en internationaal georiënteerd is. Als het economisch goed gaat, de wereldwijde handel groeit, dan vaart de groothandel hier wel bij. Zo hangt 71 procent van de toegevoegde waarde en 69 procent van de werkgelegenheid in deze sector samen met de export van goederen en diensten. In totaal was de bedrijfstak in 2017 goed voor 450 duizend voltijdbanen in Nederland. Concurrentie uit binnen- en buitenland stimuleert de bedrijfstak om te innoveren en maatwerk te leveren aan de klant. Zo kiest de ene groothandel er voor om vooral de binnenlandse markt te bedienen terwijl de andere juist een full-service pakket aan mogelijkheden aanbiedt. In deze internationaliseringsmonitor worden op basis van de (internationale) activiteiten van groothandelaren verschillende typen geïdentificeerd, en het belang van internationale handel voor hun omzet en hun bijdrage aan de economie onderzocht.

Andere bedrijfstakken in staat stellen om hun goederen en diensten in het buitenland af te zetten, is een belangrijke rol van de groothandel. Deze rol als intermediair is vooral belangrijk voor bedrijven in de agrarische sector maar ook voor bepaalde branches in de industrie. Circa 68 procent van de export van de agrarische sector en circa 43 procent van de export van de elektrische apparatenindustrie wordt verzorgd door de groothandel. Vooral exporteurs in het zelfstandig mkb doen relatief vaak een beroep op de groothandel bij het exporteren en hier wordt een relatief groter aandeel binnenlandse toegevoegde waarde mee gegenereerd dan met de export van het grootbedrijf. Dit, en meer, kunt u teruglezen in deze editie van de Internationaliseringsmonitor.

Voor het laatste nieuws en rapporten op het gebied van globalisering, en voor eerdere edities van de Internationaliseringsmonitor, bezoek het dossier Globalisering op www.cbs.nl/globalisering.

De Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen/Bonaire, september 2019

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

. Gegevens ontbreken
* Voorlopig cijfer
** Nader voorlopig cijfer
x Geheim
Nihil
(Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2018–2019 2018 tot en met 2019
2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019
2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019
2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Marcel van den Berg

Marjolijn Jaarsma

Arjan van Loon

Angie Mounir

Tom Notten

Leen Prenen

Rik van Roekel

Roger Voncken

Khee Fung Wong

Redactie

Marjolijn Jaarsma

Roger Voncken

Eindredactie

Marjolijn Jaarsma

Roger Voncken

Dankwoord

We danken de volgende collega’s voor hun constructieve bijdrage aan deze editie van de Internationaliseringsmonitor:

Stephen Chong

Sarah Creemers

Loe Franssen

Sander IJmker

Richard Jollie

Irene van Kuik

Arno Moonen

Bart Loog

Gabriëlle Salazar-de Vet

Sandra Vasconcellos

Hans Westerbeek

Karolien van Wijk

Hendrik Zuidhoek