Foto omschrijving: IT medewerker checkt processen in de serverruimte met laptop.

Statistische bijlage

2ICT en economie

2.2.1aWerkzame ICT'ers, naar achtergrondkenmerken
2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 20212) Werkzame beroepsbevolking1)
2021
x 1 000
Totaal 315 336 370 380 415 452 474 556 9 255
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 256 252 273 278 303 334 354 379 5 230
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 26 31 38 44 51 52 48 104 2 580
Zelfstandigen 34 53 59 59 61 66 71 73 1 445
Beroepsgroep % van het totale aantal werkzame ICT'ers % van werkzame beroepsbevolking
Leidinggevenden informatie- en communicatietechnologie 5 6 6 5 5 5 5 5
Ingenieurs elektrotechniek, elektronica en telecommunicatie 4 4 4 4 4 4 3 3
ICT-professionals n.e.g. 12 18 3 1 1 1 1 0
Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten 32 31 52 56 56 57 58 60
Databank- en netwerkspecialisten 32 28 17 17 17 16 16 16
Informatie- en communicatietechnici n.e.g. 2 2 1 0 1 1 0 0
Technici informatie- en communicatietechnologie 2 4 9 10 10 10 10 9
Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 3 3 4 4 5 5 4 4
Installateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur 7 5 3 3 3 2 3 2
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 81 75 74 73 73 74 75 68 57
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 8 9 10 11 12 11 10 19 28
Zelfstandigen 11 16 16 15 15 15 15 13 16
Arbeidsduur per week
Minder dan 12 uur 2 2 3 2 2 3 3 2 9
12–19 uur 2 1 1 1 1 1 2 2 8
20–34 uur 13 14 15 16 16 17 17 18 31
35 uur of meer 83 82 80 80 80 79 79 79 52
Leeftijd
15–24 jaar 8 7 6 6 6 7 7 8 16
25–34 jaar 31 28 26 27 27 28 29 28 21
35–44 jaar 35 34 28 26 26 25 24 24 19
45–54 jaar 20 23 27 26 25 25 23 25 22
55–64 jaar 6 8 12 13 14 14 15 14 18
65–74 jaar 0 0 1 1 1 1 1 1 3
Onderwijsniveau
Basisonderwijs 1 1 1 1 1 1 1 2 5
Vmbo-b/k, mbo1 3 3 2 2 2 2 2 2 7
Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 4 3 3 3 2 2 2 2 7
Mbo2 en mbo3 6 5 8 7 7 6 6 5 12
Mbo4 21 19 15 15 14 14 15 15 17
Havo, vwo 14 13 11 11 10 10 10 12 11
Hbo-, wo-bachelor 33 36 38 38 39 39 40 39 25
Hbo-, wo-master, doctor 18 20 22 24 24 24 24 23 16
Weet niet of onbekend 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Geslacht
Man 90 90 88 86 87 85 85 85 53
Vrouw 10 10 12 14 13 15 15 15 47

Bron:CBS

1)Internationale definitie.

2)Vanaf 2021 zijn de cijfers gebaseerd op een gewijzigde waarneemmethode. Cijfers over 2021 zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met eerdere jaren.

2.3.2aICT-investeringen, naar bedrijfstak
2017 2018 2019 2020
% van totale investeringen
Alle bedrijfstakken 19,0 18,1 17,7 18,2
Landbouw, bosbouw en visserij 2,0 1,8 1,9 2,5
Winning van delfstoffen; industrie; energie; water 11,5 10,9 8,4 9,1
waarvan
industrie 19,4 17,8 18,2 19,5
Bouwnijverheid 23,8 21,1 21,7 22,5
Handel; vervoer en opslag; logies-, maaltijd- en drankverstrekking 22,1 25,0 23,2 27,1
Informatie en communicatie 66,2 61,7 62,5 57,4
Financiële instellingen 45,2 44,2 42,1 38,2
Onroerend goed 0,3 0,3 0,4 0,5
Advies en onderzoek 24,1 21,4 20,3 24,2
Overheid; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg 22,0 22,1 22,9 22,3
Cultuur, sport en recreatie; overige dienstverlening en andere diensten 23,5 24,8 25,0 27,8

Bron:CBS

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Judit Arends

Rogier Goedhart

Ron de Heij

Raymond Kleingeld

Danny Pronk

Rik van Roekel

Overige bijdragen

Math Akkermans

Marloes Dijksma

Henk Florie

David Gies

Cor Kragt

Rick de Kruijff

Ilham Malkaoui

Shirley Ortega Azurduy

Eelco van Vliet

Eric Wassink

Eindredactie

Ron de Heij

Danny Pronk