Foto omschrijving: De Universiteit Twente

Statistische bijlage

2ICT en economie

2.2.1aWerkzame ICT'ers, naar achtergrondkenmerken
Werkzame beroeps­bevolking1)
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020
x 1 000
Totaal 315 336 370 378 380 415 452 474 8 951
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 256 252 273 279 278 303 334 354 5 704
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 26 31 38 42 44 51 52 48 1 717
Zelfstandigen 34 53 59 57 59 61 66 71 1 530
% van het totale aantal werkzame ICT'ers % van werkzame beroeps-bevolking
Beroepsgroep
Leidinggevenden informatie- en communicatietechnologie 5 6 6 4 5 5 5 5
Ingenieurs elektrotechniek, elektronica en telecommunicatie 4 4 4 3 4 4 4 3
ICT-professionals n.e.g. 12 18 3 2 1 1 1 1
Software- en applicatieontwikkelaars en -‍analisten 32 31 52 55 56 56 57 58
Databank- en netwerkspecialisten 32 28 17 17 17 17 16 16
Informatie- en communicatietechnici n.e.g. 2 2 1 1 0 1 1 0
Technici informatie- en communicatie­technologie 2 4 9 10 10 10 10 10
Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici 3 3 4 4 4 5 5 4
Installateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur 7 5 3 3 3 3 2 3
Positie in werkkring
Werknemers vast diensverband, vaste uren 81 75 74 74 73 73 74 75 64
Werknemers flexibele arbeidsrelatie 8 9 10 11 11 12 11 10 19
Zelfstandigen 11 16 16 15 15 15 15 15 17
Arbeidsduur per week
Minder dan 12 uur 2 2 3 3 2 2 3 3 11
12–19 uur 2 1 1 1 1 1 1 2 7
20–34 uur 13 14 15 14 16 16 17 17 32
35 uur of meer 83 82 80 82 80 80 79 79 50
Leeftijd
15–24 jaar 8 7 6 6 6 6 7 7 15
25–34 jaar 31 28 26 27 27 27 28 29 21
35–44 jaar 35 34 28 27 26 26 25 24 19
45–54 jaar 20 23 27 27 26 25 25 23 23
55–64 jaar 6 8 12 13 13 14 14 15 19
65–74 jaar 0 0 1 1 1 1 1 1 3
Onderwijsniveau
Basisonderwijs 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Vmbo-b/k, mbo1 3 3 2 2 2 2 2 2 8
Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw 4 3 3 3 3 2 2 2 7
Mbo2 en mbo3 6 5 8 8 7 7 6 6 13
Mbo4 21 19 15 14 15 14 14 15 17
Havo, vwo 14 13 11 11 11 10 10 10 9
Hbo-, wo-bachelor 33 36 38 38 38 39 39 40 25
Hbo-, wo-master, doctor 18 20 22 22 24 24 24 24 16
Weet niet of onbekend 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Geslacht
Man 90 90 88 87 86 87 85 85 53
Vrouw 10 10 12 13 14 13 15 15 47

Bron:CBS

1)Internationale definitie.

2.3.2aICT-investeringen, naar bedrijfstak
2016 2017 2018 2019
% van totale investeringen
Alle bedrijfstakken 20,9 19,0 18,1 17,7
Landbouw, bosbouw en visserij 2,1 2,0 1,8 1,9
Winning van delfstoffen; industrie; energie; water 10,7 11,5 10,9 8,4
waarvan
industrie 19,0 19,4 17,8 18,2
Bouwnijverheid 25,5 23,8 21,1 21,7
Handel; vervoer en opslag; logies-, maaltijd- en drankverstrekking 22,8 22,1 25,0 23,2
Informatie en communicatie 82,4 66,2 61,7 62,5
Financiële instellingen 52,8 45,2 44,2 42,1
Onroerend goed 0,4 0,3 0,3 0,4
Advies en onderzoek 25,6 24,1 21,4 20,3
Overheid; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg 21,8 22,0 22,1 22,9
Cultuur, sport en recreatie; overige dienstverlening en andere diensten 25,6 23,5 24,8 25,0

Bron:CBS

7Innovatie in internationaal perspectief

7.1.4aBedrijven naar type innovatie, omzet van geïnnoveerde producten en samenwerking, 2016–2018
Totaal innovatoren Omzet uit nieuwe of sterk verbeterde producten Samenwerkende innovatoren
totaal enkel product­innovatie zowel product- als bedrijfsproces­innovatie enkel bedrijfsproces­innovatie alleen nieuw voor het bedrijf nieuw voor de markt
% van bedrijven1) % van omzet % van innovatoren
EU-27 (vanaf 2020) 50,3 5,5 24,3 16,7 8,2 4,7 26,4
België 67,8 9,7 20,3 37,8 11,5 4,1 41,5
Bulgarije 30,1 6,0 12,4 8,4 3,6 2,8 15,9
Cyprus 68,2 2,3 46,3 19,6 8,4 3,2 64,2
Denemarken 57,1 7,4 24,9 21,7 7,5 3,1 25,8
Duitsland 67,8 8,3 31,8 23,6 11,3 3,5 24,3
Estland 73,1 15,4 34,1 19,1 10,8 2,3 38,4
Finland 61,9 8,2 28,6 18,9 8,9 5,4 47,3
Frankrijk 51,5 8,5 25,1 15,4 3,9 4,9 28,9
Griekenland 60,3 3,3 39,2 16,0 13,4 10,4 35,5
Hongarije 28,7 6,2 14,2 5,6 4,7 4,1 35,6
Ierland 45,5 5,6 23,0 15,5 3,6 6,9 48,8
Italië 63,2 2,8 33,6 20,3 10,5 6,3 23,6
Kroatië 52,5 5,8 32,9 13,4 8,3 3,2 26,2
Letland 32,9 4,6 12,9 13,0 5,2 3,2 21,1
Litouwen 50,5 3,9 27,3 17,2 5,9 3,6 28,5
Luxemburg 50,6 8,4 22,0 18,2 3,9 2,4 25,8
Malta 46,5 5,1 26,2 14,4 5,8 3,6 19,3
Nederland 49,7 6,2 21,2 18,8 3,4 4,8 29,4
Oostenrijk 62,6 5,1 29,5 25,7 8,6 6,3 28,4
Polen 23,7 3,1 10,3 8,5 4,2 2,2 20,5
Portugal 37,8 4,0 24,1 8,5 7,4 4,8 20,9
Roemenië 14,6 6,3 3,6 4,4 6,6 2,2 14,1
Slovenië 48,6 7,2 29,7 7,7 9,7 2,6 29,9
Slowakije 30,5 4,1 11,3 11,3 3,7 7,5 31,3
Spanje 31,1 5,0 9,6 14,2 9,3 6,9 25,0
Tsjechië 46,8 3,9 22,9 17,4 6,4 6,4 28,3
Zweden 63,1 13,2 29,4 18,8 8,3 5,4 24,8

Bron:Eurostat

1)Bedrijven met tien of meer werkzame personen.

7.3.1aBedrijven met bedrijfsprocesinnovaties, 2016–2018
Bedrijfsproces­innovatie Nieuwe of verbeterde methoden voor productie van goederen of dienstverlening Logistieke innovaties Nieuwe bedrijfs­praktijken voor organisatie­procedures en externe relaties Nieuwe methoden voor verantwoorde werkorganisatie, beslisprocedures en HR-management Nieuwe of verbeterde methoden voor informatie­verwerking of communicatie Nieuwe methoden voor boekhouding of anderszins administratie Nieuwe marketing­methodes voor promotie, verpakking, prijsbepaling, product placing of nazorg na aankoop
% van bedrijven1)
EU-27 (vanaf 2020) 41,0 20,9 12,9 15,2 20,5 22,8 17,6 16,6
België 58,1 29,6 15,6 25,8 10,1 29,5 28,1 13,0
Bulgarije 20,8 11,6 5,2 9,2 8,3 8,9 6,0 8,6
Cyprus 65,9 43,3 60,4 39,2 39,0 60,7 51,3 39,3
Denemarken 46,6 17,2 13,1 23,9 13,8 29,1 16,8 17,8
Duitsland 55,4 23,9 14,7 19,8 32,1 34,2 25,5 23,1
Estland 53,2 27,9 16,6 14,6 25,6 23,6 19,5 22,9
Finland 47,5 24,4 14,6 16,1 25,1 27,5 21,7 19,7
Frankrijk 40,5 22,9 11,0 14,6 20,6 19,3 15,6 14,7
Griekenland 55,2 34,8 24,4 31,6 36,9 32,8 31,2 28,7
Hongarije 19,8 11,3 6,7 6,3 8,4 12,0 8,6 8,7
Ierland 38,5 19,8 9,5 22,6 20,9 23,9 18,1 16,8
Italië 53,9 30,3 20,7 21,0 27,7 32,4 23,0 22,4
Kroatië 46,3 26,5 20,3 16,8 23,3 26,5 19,0 20,3
Letland 25,9 14,2 7,9 7,7 12,3 10,7 8,6 10,0
Litouwen 44,5 29,0 12,0 11,4 13,9 18,7 17,0 14,8
Luxemburg 40,2 17,2 13,0 16,3 17,4 27,1 17,9 14,9
Malta 40,6 21,9 15,0 19,4 27,2 25,6 20,9 20,3
Nederland 40,0 17,6 10,5 12,3 13,6 19,2 19,5 12,5
Oostenrijk 55,2 29,1 20,2 31,4 33,2 34,8 27,5 23,8
Polen 18,8 9,7 6,9 8,8 10,5 8,9 8,8 8,2
Portugal 32,6 22,1 13,8 18,2 22,2 19,6 15,1 16,5
Roemenië 8,0 4,5 2,7 2,8 4,2 3,6 1,9 4,9
Slovenië 37,4 20,9 13,4 10,4 13,9 19,5 11,3 13,2
Slowakije 22,6 11,7 7,6 10,0 8,5 11,9 8,5 8,7
Spanje 23,8 11,3 5,2 4,3 6,8 10,9 7,7 7,9
Tsjechië 40,3 19,8 10,9 13,5 19,2 18,0 14,9 22,2
Zweden 48,2 23,2 15,8 6,8 16,4 18,0 14,3 14,5

Bron:Eurostat

1)Bedrijven met tien of meer werkzame personen.

Colofon

Deze website is ontwikkeld door het CBS in samenwerking met Textcetera Den Haag.
Heb je een vraag of opmerking over deze website, neem dan contact op met het CBS.

Disclaimer en copyright

Cookies

CBS maakt op deze website gebruik van functionele cookies om de site goed te laten werken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijvoorbeeld hoe vaak pagina's worden bezocht, welke onderwerpen gebruikers naar op zoek zijn en hoe bezoekers op onze site komen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in het functioneren van de website om zo de gebruikerservaring voor u te kunnen verbeteren. De herleidbaarheid van bezoekers aan onze website beperken wij zo veel mogelijk door de laatste cijfergroep (octet) van ieder IP-adres te anonimiseren. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. CBS gebruikt geen trackingcookies. Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De geplaatste functionele en analytische cookies maken geen of weinig inbreuk op uw privacy. Volgens de regels mogen deze zonder toestemming geplaatst worden.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

Leeswijzer

Verklaring van tekens

niets (blanco) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* voorlopige cijfers
** nader voorlopige cijfers
- (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016–2017 2016 tot en met 2017
2016/2017 het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/’17 oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/’05-2016/’17 oogstjaar enz., 2004/’05 tot en met 2016/’17

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Over het CBS

De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven. Zo zorgt het CBS ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS maakt inzichtelijk wat er feitelijk gebeurt. De informatie die het CBS publiceert, gaat daarom over onderwerpen die de mensen in Nederland raken. Bijvoorbeeld economische groei en consumentenprijzen, maar ook criminaliteit en vrije tijd.

Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken. Dit betreft het grootste deel van het werkprogramma.

Voor meer informatie over de taken, organisatie en publicaties van het CBS, zie cbs.nl.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met het CBS.

Medewerkers

Auteurs

Judit Arends

Ron de Heij

Raymond Kleingeld

Rik van Roekel

Joey Theissen

Laura Wielenga-van der Pijl

Jochem Zweerink

Overige bijdragen

Math Akkermans

John Bechholz

Hugo de Bondt

Linda Bruls

David Gies

Marijke Hartgers

Karolijne van der Houwen

Cor Kragt

Ilham Malkaoui

Francis van der Mooren

Astrid Pleijers

Eelco van Vliet

Eric Wassink

Eindredactie

Ron de Heij